лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Наявність суттєвих та усталених відмінностей між споживачами необхідна для реальної диференціації ринку.
Можливість моніторингу параметрів сегмента — наявність інформаційної бази для оцінки розміру, динаміки та інших показників та характеристик сегмента в майбутньому.
Прибутковість –– сегмент повинен бути достатньо великим для забезпечення нормальних доходів фірми.
Доступність сегмента — можливість здійснення маркетингового впливу на сегмент, яка вимагає наявності відповідних каналів розподілення продукції та можливості організації ефективного процесу маркетингової комунікації.
Перспективність сегмента — сприятливий прогноз розвитку параметрів сегмента, отриманий за результатами маркетингового дослідження.

6.2. Підходи до міжнародної сегментації
Існують три різні підходи до міжнародної сегментації:
– ідентифікація груп країн з попитом на схожі товари;
– ідентифікація сегментів, існуючих в усіх або в багатьох країнах;
– вихід з одним і тим же самим товаром на різні сегменти в різних країнах.
Кожен з підходів має певні умови застосування, недоліки та переваги (табл. 8).

6.3. Критерії сегментації світового ринку
Точних правил та визначених методик сегментації світового ринку не існує. Кожна фірма залежно від специфічних особливостей товару та інших обставин обирає власні критерії сегментації та механізми моніторингу параметрів сегмента.
З методологічної точки зору фундаментальних відмінностей між сегментацією ринків товарів виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання не існує, хоча критерії, що застосовуються, мають різну змістовну навантаженість. Найпоширенішими критеріями сегментації ринку виробничих товарів є належність підприємства до певного сектора економіки, форма власності, розмір підприємства, рівень спеціалізації.


Таблиця 8
Підходи до міжнародної сегментації


Підходи
(Takeuchi and Porter, 1987)

 

Сутність

 

Умови

 

Недоліки

 

Переваги

 

Ідентифікація груп країн з по­питом на схожі товари

 

Виділення груп однорід­них країн

 

Схожі кліматичні, мов­ні, інфраструктурні, комерційні, інформаційні умови

Високий ступінь однорід­ності, часто уявний
Нехтує можливістю існу­вання однорідних сегмен­тів за межами групи
Характеристики країн, а не покупців

 

Простота,
традиційність

 

Ідентифікація сегментів, що іс­нують в усіх або в багатьох країнах

 

Виділення універсальних сегментів

 

Існування груп спо­живачів з однаковими характеристиками

Невеликий розмір сегмен­та в кожній країні
Порівняно великі витрати на вихід на ринок

Cтабільність іміджу
Економія на мас­штабах та ефектах досвіду Загальний обсяг реалізації

Вихід з одним і тим самим това­ром на різні сег­менти в різних країнах

Виділення в кожній країні різних сегмен­тів, потреби яких відрізня­ються від краї­ни до країни

Адаптація стратегії продажу та комуніка­цій Диференційований
оперативний маркетинг

Може погіршити
стабільність іміджу
фірми
(див.умови)

 

Адаптація до місце­вих умов


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.