лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 • Дискретний підхід до вибору

зарубіжного ринку
Успішність використання дискретного підходу як прийому обгрунтування вибору зарубіжного ринку на підставі аналізу 2 — 3-х показників залежить від правильного вибору цих показників. Обрані для аналізу показники повинні:
– відповідати цілям виходу фірми на зовнішній ринок;
– об’єктивно характеризувати стан чи особливості розвитку зару­біжного ринку;
– бути дослідженими за певний період часу.
Загальною вимогою до інформаційної бази за дискретного підходу є надійність, правдивість, перевіреність обраних показників.
Єдиних правил відбору показників не існує, але найчастіше для обгрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку за дискретного підходу використовуються такі показники та критерії:

 • розмір ринку,
 • динаміка зростання ринку,
 • власні конкурентні переваги,
 • потенціал ринку,
 • доступність ринку,

 • сприймання ринку,
 • стабільність (оцінка ризиків).

Різновидом дискретного підходу можна назвати дискретно-матричний, в якому  використовуються три критерії:
– привабливість ринку,
– власні конкурентні переваги,
– ризик (політичний, комерційний, валютний тощо) (рис. 21).

В – висока, високі, високий;
С – середня, середні, середній;
Н – низька, низькі, низький;
X, Y, Z, L, h – країни, що досліджуються;
1 – абсолютно сприятлива зона,
2 – абсолютно несприятлива зона.

Рис. 21. Матриця визначення найбільш ефективного для фірми
зовнішнього ринку (адаптовано за: Philip Kotler, 1991)

Показники оцінки привабливості ринку:

 • розмір (ємність) ринку;
 • тенденції зростання;
 • різноманітність ринку — асортимент товару;
 • прибутковість;
 • стабільність збуту;
 • інтенсивність капіталовкладень;
 • технологічні прориви;
 • соціальне та правове середовище тощо.

Показники оцінки власних конкурентних переваг:

  • різноманітність товарів;
  • динаміка збуту (зростання заінтересованості споживачів у товарі);
  • існуюча частка ринку;
  • широта асортименту порівняно з конкурентами;
  • патентний захист тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.