лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

Тема 1. Міжнародний маркетинг:
         загальний огляд.................................................................3

1.1. Типи маркетингу / форми міжнародного маркетингу....................3

  1. Спільні риси та відмінності внутрішнього та

     міжнародного маркетингу...............................................................8
1.3. Суб’єкти міжнародного маркетингу................................................8

  1. Інтернаціоналізація світового господарства

та нові пріоритети маркетингу........................................................10

    Тема 2. Міжнародне економічне середовищЕ...14

2.1. Міжнародна торгівля......................................................................14
2.2. Платіжний баланс...........................................................................18
2.3. Зовнішньоторговельна політика....................................................19
2.4. Міжнародна інвестиційна діяльність.............................................23
2.5. Міжнародні організації...................................................................23
2.6. Міжнародна економічна інтеграція...............................................27

Тема 3. Соціально-культурне середовище
міжнародного маркетингу.......................................30

3.1. Визначення та основні елементи культури...................................30

  1. Склад соціально-культурного середовища міжнародного

    маркетингу.......................................................................................31
3.3. Вплив соціально-культурного середовища на маркетинг............32

Тема 4. Міжнародне політико-правове
середовище............................................................................33

  1. Логіко-структурна схема дослідження політико-правового

     середовища.....................................................................................33
4.2. Можливі дії урядів..........................................................................33
4.3. Визначення та стратегії зменшення політичних ризиків.............35
4.4. Оцінка політико-правового середовища.......................................35

 

 

Тема 5. Вибір зарубіжних ринків.................................38

5.1. Підходи до вибору зарубіжних ринків..........................................38
5.2. Суб’єктивний підхід до вибору зарубіжного ринку.....................39
5.3. Дискретний підхід до вибору зарубіжного ринку........................39
5.4. Комплексний підхід до вибору зарубіжного ринку......................41

Тема 6. Сегментація світового ринку....................44

6.1. Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації.........................44
6.2. Підходи до міжнародної сегментації.............................................46
6.3. Критерії сегментації світового ринку............................................46
6.4. Позиціонування товару на зарубіжному ринку............................49
6.5. Маркетингові стратегії та сегментація світового ринку..............49

Тема 7. Міжнародні маркетингові
дослідження.........................................................................52

  1. Сутність та особливості міжнародних маркетингових

    досліджень.......................................................................................52
7.2. Стадії міжнародного маркетингового дослідження.....................54
7.3. Типи міжнародних маркетингових досліджень............................62

Тема 8. Стратегії виходу на зовнішній ринок...71

8.1. Типи стратегій виходу на зовнішній ринок..................................71

  1. Порівняльна характеристика стратегій виходу

    на зовнішній ринок.........................................................................74
8.3. Чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок................75

Тема 9. Товарна політика на світових
ринках........................................................................................77

  1. Типи міжнародного маркетингового комплексу

       та стадії його стандартизації..........................................................77
9.2. Товар у міжнародному маркетингу...............................................79
9.3. Міжнародна товарна політика.......................................................80
9.4. Міжнародна товарна стратегія.......................................................80

 

Тема 10. Міжнародна цінова політика..................84

10.1. Види цін та цінові ситуації у міжнародному маркетингу..........84
10.2. Чинники ціноутворення в міжнародному маркетингу...............87
10.3. Послідовність ціноутворення в міжнародному маркетингу......87

  1. Цінові стратегії залежно від цілей фірми

      на зовнішньому ринку..................................................................94

Тема 11. Міжнародні канали розподілення........96

11.1. Альтернативи міжнародних каналів розподілення....................96
11.2. Типові конфігурації каналів розподілення.................................96
11.3. Критерії вибору каналу збуту......................................................99
11.4. Критерії вибору зарубіжного посередника.................................99

Тема 12. Міжнародні маркетингові
комунікації.........................................................................101

12.1. Міжнародний комунікаційний процес......................................101
12.2. Методи міжнародної маркетингової комунікації.....................103
12.3. Елементи комплексу просування...............................................107
12.4. Канали розповсюдження рекламної інформації.......................108

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.