лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.3. Визначення та стратегії зменшення
політичних ризиків
Політичний ризик у міжнародній діяльності — можливість, вірогід­ність мати збитки внаслідок  економічних дій уряду зарубіжної країни, зумовлених політичними цілями або непередбаченими політичними обставинами (революціями, страйками, війнами тощо).
Методи оцінки рівня політичного ризику:
· аналіз дій держави у минулому,
· аналіз точки зору експертів,
· побудова моделей, заснованих на вимірюванні нестабільності.
З метою запобігання збитків унаслідок дії політичних чинників фір­ми використовують різні стратегії зменшення політичного ризику (табл. 6).

4.4. Оцінка політико-правового середовища

Для оцінки політико-правового середовища в зарубіжних країнах, а також для класифікації можливих партнерів за ступенем політичної стабільності та ліберальності законодавчої бази доцільно використовувати матричний підхід (рис. 19).

Обмеження в бізнесі


Таблиця 6
Стратегії зменшення політичного ризику

 

Період

 

Джерело
мінімізації ризику

 

До інвестування/
укладання контракту

 

Після інвестування/
укладання контракту

 

 

Внутрішнє,
самостійне рішення
та дії

  Мінімізація інвестицій  та місцеве запозичення
  Створення СП
  Робота за управлінським

  •     контрактом
  •  Франчайзинг
  •  Вертикальна інтеграція
  •  
  •   Мінімізація інвестицій
  •     та місцевої власності
  •   Набуття статусу VIP

      (very important partner)
    Маркетингова інтеграція

 

Зовнішня підтримка

  Державне страхування
  Приватне страхування
  Гарантії приймаючої сторони

    Приватне страхування
  Міжнародні юридичні норми


Контрольні запитання та завдання
1. Дайте визначення понять «політика» і «політичне середовище».
2. Поясніть логіко-структурну схему дослідження політико-правового середовища.
3. Які політичні фактори країни, яка досліджується, повинен аналізувати маркетолог?
4. Як класифікуються можливі політичні дії країни? Охарактеризуйте їх.
5. Який існує взаємозв’язок між цілями уряду країни, що досліджується, та можливими політичними діями?
6. Які елементи політико-правового середовища власної країни повинен брати до уваги менеджер з міжнародного маркетингу?
7. Назвіть і охарактеризуйте міжнародні правові та політичні фактори, які впливають на визначення рівня політичного ризику?
8. Охарактеризуйте методи оцінки рівня політичного ризику.
9. Які стратегії зменшення політичного ризику існують до інвестування/укладання контракту?
10. Які стратегії зменшення політичного ризику застосовуються після інвестування/укладання контракту?
11. Як можна класифікувати можливих партнерів за ступенем політичної стабільності та ліберальністю комерційного законодавства?

Дискусійні запитання
1. За якими показниками, критеріями, параметрами менеджер з міжнародного маркетингу визначає картину політичної стабільності?

  • Як на рівні фірми можна організувати моніторинг політико-правового середовища зарубіжних ринків?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.