лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Рекламний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

зміст

Передмова ............................................................... 3
Розділ 1. Сутність рекламного менеджменту .............................. 13

 1. Реклама та маркетинг ............................................. 13
 2. Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання ..................... 18
 3. Норми, правила та законодавче забезпечення рекламної діяльності
 4.  за кордоном ..................................................... 28
 5. Законодавча база рекламної діяльності в Україні ..................... 31
 6. Цілі, завдання та структура курсу .................................. 39

Запитання для самоперевірки до розділу 1 .............................. 41
Глосарій до розділу 1 ................................................ 41
Розділ 2. Основні класифікаційні ознаки .................................. 42

 1. Класифікація реклами ............................................ 42
 2. Класифікація споживачів (покупців) ................................ 53
 3. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару ........ 59

Запитання для самоперевірки до розділу 2 .............................. 62
Глосарій до розділу 2 ................................................ 62
Розділ 3. Психологічні основи рекламного менеджменту ................... 63

 1. Загальні відомості ................................................ 63
 2. Теоретичні основи прикладної науки про поведінку покупця .......... 69
 3. Процес сприйняття реклами ....................................... 74
 4. Чуттєва реакція на рекламу ........................................ 79

запитання для самоперевірки до розділу 3 .............................. 85
Глосарій до розділу 3 ................................................ 85
Розділ 4. Рекламне дослідження ринку .................................... 86

 1. Загальні відомості ................................................ 86
 2. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії ........ 95
 3. Дослідження цілей реклами. Взаємозв’язок цілей та методичних

підходів до дослідження ......................................... 102

 1. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами    112
 2. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію ...... 117
 3. Дослідження зв’язку рекламного звернення з його носіями ........... 127

Запитання для самоперевірки до розділу 4 ............................. 137
Глосарій до розділу 4 ............................................... 137
Розділ 5. Організація та структура рекламного процесу. Особливості
 менеджменту рекламодавця ...................................  138

 1. Загальні відомості ............................................... 138
 2. Створення іміджу, розробка торгової марки, вигоди франчайзингу .... 142
 3. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника ... 152
 4. Особливості реклами на місці продажу. Оформлення вітрин, організація

виставок та ярмарків ........................................... 163
Запитання для самоперевірки до розділу 5 ............................. 172
Глосарій до розділу 5 ............................................... 172
Розділ 6. Рекламні агенції: розробка та виготовлення рекламних
 звернень, планування рекламних кампаній ..................... 173

 1. Загальні відомості ............................................... 173
 2. Основи створення та виготовлення рекламного звернення ........... 182
 3. Творчі стилі .................................................... 190
 4. Планування рекламної кампанії ................................... 206
 5. Як розробити ефективну рекламну кампанію ....................... 213

Запитання для самоперевірки до розділу 6 ............................. 219
Глосарій до розділу 6 ............................................... 219
Розділ 7. Опрацювання плану використання засобів масової інформації ... 220

 1. Загальні положення ............................................. 220
 2. Принципи розробки плану використання засобів масової інформації     227
 3. Характеристика сучасних засобів масової інформації ............... 232

Запитання для самоперевірки до розділу 7 ............................. 237
Глосарій до розділу 7 ............................................... 237
Розділ 8. Планування ефективності рекламної кампанії та контролювання
 її результатів ................................................. 238

 1. Загальні положення ............................................. 238
 2. Прогнозування результатів і контролювання проведення рекламної

кампанії ....................................................... 244

 1. Контролювання ефективності рекламного звернення ................ 248
 2. Кількісне вимірювання ставлення та поведінки споживачів .......... 252
 3. Визначення ефективності використання засобів масової інформації        261

Запитання для самоперевірки до розділу 8 .............................. 270
Глосарій до розділу 8 ............................................... 270
Література ......................................................... 271

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.