лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Рекламний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

міністерство освіти україни
київський національний економічний університет

 

 

 

 

  Рекламний менеджмент

Навчальний посібник

Допущено Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1998


 

 

Рецензенти В. І. Голіков, д-р екон. наук, проф. (Ін-т економіки,
чл.-кор. НАН України)
  Н. В. Куденко, канд. екон. наук, доц. (Київ. нац. екон. ун-т)

Редактор І. О. Соломарський

 

 

 

 

Навчальне видання

ЛУК’ЯНЕЦЬ Тамара Іванівна
РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

 

Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  А. Бородавко
Комп’ютерний набір  Т. Мальчевської, Т. Батрак,
Л. Богданової

Комп’ютерна верстка  О. Іваненко

 

 

 

 

 

 

Лук’янець Т. І.
Л 84          Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 276 с.
ISBN  966–577–026–1.

У першому в Україні навчальному посібнику з менеджменту рекламної діяльності розглянуто всі етапи рекламного процесу — від появи потреби в рекламному зверненні до його створення, пред’явлення цільовій аудиторії та визначення ефективності. Детально висвітлено психологічні основи рекламного менеджменту.
Для бакалаврів з маркетингу, які навчаються за магістерською програмою, спеціалістів у сфері рекламної діяльності, а також бізнесменів усіх галузей економіки й усіх форм власності.
ББК 65.422

O Т. І. Лук’янець, 1998
ISBN  966–577–026–1                                                                   O КНЕУ, 1998

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.