лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію1. — 1992. — № 1. — С. 26.
Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) » // ДІБП. — 1996. — № 10. — С. 27.
Закон України «Про приватизаційні папери» //ДІБП. — 1992. — № 1. — С. 51.
Державна програма приватизації майна державних підприємств. Постанова Верховної Ради України //Голос України. — 1992. — 1 серпня (№ 145). — С. 3 — 4.
Закон України «Про підприємництво» //Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — С. 44.
Закон України «Про власність» //Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — С. 5.
Закон України «Про підприємства в Україні» //Галицькі контракти. — 1996. — № 46. — С. 17.
Закон України «Про господарські товариства» //ДІБП. — 1992. — № 2. — С. 9.
Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» //ДІБП. — 1993. — № 8. — С. 21.
Закон України «Про режим іноземного інвестування» //ДІБП. — 1996. — № 7. — С. 57.
Закон України «Про фінансово-промислові групи в Україні» //ДІБП. — 1996. — № 8. — С. 20.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» //ДІБП. — 1997. — № 1. — С. 37.
Закон України «Про банкрутство» //ДІБП. — 1993. — № 4/5. — С. 7.
Закон України «Про заставу» //ДІБП. — 1993. — № 3. — С. 3.
Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році. Указ Президента України // ДІБП. — 1996. — № 4. — С. 13.
Про довірчі товариства. Декрет КМУ //ДІБП. — 1993. — № 4/5. — С. 39.
Про проведення секторного аналізу економіки. Постанова КМУ //ДІБП. — 1993. — № 9—10. — С. 35.
Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Указ Президента України //Урядовий кур’єр. — 1994. — № 44. — С. 9.
Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств //ДІБП. — 1995. — № 2. — С. 27.
Положення про план приватизації //ДІБП. — 1993. — № 1. — С. 31.
Методика оцінки вартості майна під час приватизації. Постанова Кабінету Міністрів України //ДІБП. — 1996. — № 10. — С. 36.
Положення про типовий бізнес-план //ДІБП. — 1994. — № 11. — С. 54.
Положення про порядок продажу пакетів акцій ВАТ на некомерційних конкурсах під інвестиційні зобов’язання //ДІБП. — 1996. — № 8. — С. 55.
Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації. Указ Президента України //ДІБП. — 1994. — № 7. — С. 6.
Положення про порядок проведення санації державних підприємств. Постанова КМУ //ДІБП. — 1994. — № 7. — С. 12.
Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. Постанова КМУ //ДІБП. — 1994. — № 10. — С. 58.
Заходи щодо прискорення приватизації та недопущення негативних наслідків у цьому процесі. Постанова КМУ //ДІБП. — 1996. — № 4. — С. 26.
Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу) //ДІБП. — 1996. — № 12. — С. 22.
Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій // ДІБП. — 1996. — № 12. — С. 37.
Уряд бачить шляхи виходу із кризи. Доповідь Є.Марчука на сесії Верховної Ради //Урядовий кур’єр. — 1995. — № 153—154. — С. 5.
Про кредитування інвестиційних програм. Телеграма НБУ від 7.06.95 р. — № 259 //Урядовий кур’єр. — 1995. — № 94.
Положення про порядок підготовки, організації та проведення міжнародних конкурсів у сфері приватизації в Україні //ДІБП. — 1994. — № 12. — С. 48.
Александров Г. А., Розов Д. В. Приватизация и оценка производствен­ного потенциала предприятий //Реформированная Россия: социологический аспект. — 1994. — № 4. — С. 118—120.
Арсланов Ш. Благоприятный климат инвестиций //Международная жизнь. — 1995. — № 1. — С. 37—43.
Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1994. — С. 382.
Берл Г. Создать свою фирму /Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1994.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.
Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент: управление инвестициями: Учеб.пособие. — СПб.: Ун-т экономики и финансов, 1995.
Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами /Пер. с англ. — М., 1996.
Введение в экономику инвестиций: Учеб.пособие /Под ред. О.Н.Трошина. — М.: МАИ, 1995.
Витин А. Приватизация и инвестиционная активность //ВЭ. — 1996. — № 4. — С. 33—45.
Воронов К. Проблемы оценки инвестиционных проектов, осуществляемых на действующем предприятии //ЭКО. — 1996. — № 1. — С. 91.
Воронов К. И., Хаит И. А. Инвестиции в реальные активы //Финансы. — 1995. — № 1. — С. 19—22.
Голубович А. Д. Траст. Доверительные услуги банков и финансовых компаний клиентам. — М.: АО «Арго», 1994.
Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. — К.: Текст, 1992.
Дерябина М. Приватизация и становление производственного капитала // Обществ.науки и соврем. — 1996. — № 5.
Инвестиционная активность предприятий //Экономист. — 1996. — № 5. — С. 51.
Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов /Под ред. С.И.Шумилина. — М.: АО «Финстапинформ», 1995.
Инвестиционно-финансовый портфель: Книга инвестиционного менеджера; Книга инвестиционно-финансового посредника /Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. — М.: Соминтек, 1993.
Ирниязов Б. С. Основные показатели финансовой оценки инвестиций в рыночной экономике //Финансы. — 1994. — № 11. — С. 39.
Козлова О. И., Сморчкова М. С., Голубович А. Д. Оценка кредитоспособности предприятий. — М.: АО «Арго», 1993.
Концепція приватизаційного страхування в Україні //Україна-Business, 1994. — № 27—28.
Кузенков А. Л. Приватизация //Эко. — 1996. — № 6. — С. 33—44.
Кураков Л. П. и др. Инвестиционная политика в современных условиях. — М.: Республика, 1996.
Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. — М.: Издательство БЕК, 1996.
Любинин А. Реорганизация акционерных обществ и становление финансово-промышленных групп //Рос.экон.журн. — 1994. — № 11. — С. 22.
Львов Ю. А. Основы экономики и организации бизнеса. — СПб: ГМП «Формика», 1992.
Мансухани Г. Р. Золотое правило инвестирования /Пер. с англ. — М.: Церих ПЭЛ, 1994.
Методика составления бизнес-плана инвестиционного проекта // Бизнес. — 1996. — № 13—15, 17—18.
Методика финансового обоснования инвестиционных проектов //Украина-Business, 1994. — № 17, 20—25, 35—36.
Мессенгиссер М. Приватизация и реорганизация предприятий в Восточной Европе //Рос.экон.журн. — 1996. — № 3. — С. 92.
Москвін С. Методичні рекомендації по розробці фінансового плану інвестиційного проекту //Фінансова Україна. — 1995. — Березень-травень.
Миловидов В. Д. Управление инвестиционными фондами. — М.: Изд. центр «Анкил», 1993.
Набоко О. Д., Попова Л. В., Шатрова Е. В. Инвестиционная деятельность предприятия: Текст лекций. — СПб.: Ун-т экономики и финансов, 1994.
Никонова И. А. Анализ инвестиционных проектов в условиях высокой инфляции //Финансы. — 1994. — № 12. — С. 14.
Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси /Пер. з англ. В.Ф.Овсієнка та В.Я.Мусієнка. — К.: Вік, Глобус. — 1992.
Правила рынка: иностранные инвестиции; трудовая миграция; конкурентоспособность; дипломатия; помощь /Под ред. проф. В.Д.Густинина. — М.: Междунар. отношения, 1994.
Приватизация. Вместе к Социальной рыночной экономике / Systemtransforma­tion № 1 //Deutscher Instituts — Verlag, 1992.
Пльевский Б. Потенциал инвестирования //Экономист. — 1996. — № 3. — С. 3.
Портфель приватизации и инвестирования: Книга собственника. Книга акционера. Книга инвестиционного менеджера / Отв. ред. Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин — М.: «Соминтэк», 1992.
Руднев Ю. П. Приватизация и переструктуризация предприятий (с примерами из нем. и рос. практики) /Под общ. ред. Х.Грегера. — Овнинск: ГИИПК, 1995.
Сафнуллин М. К обоснованию инвестиционных проектов //Рос.экон. журнал. — 1994. — № 7. — С. 53.
Скворцов Н. Н. Как разработать бизнес-план предприятия?: Практичес­кое руководство для бизнесменов. — К.: МКП «Прометей», 1994.
Солунский А. Документальное обоснование эффективности инвестици­онного проекта //Проект. — 1994. — № 1. — С.14.
Стоянов Е., Стоянова Е. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия. — Харьков: Аурум, 1993.
Стратегия реорганизации крупных предприятий /Ред. Дорониев Д.А., Троцкий А.С. — Н.-Новгород.: Изд-во ун-та, 1993.
Терлецький І., Кіт А. Соціальна ефективність механізму роздержавлення в Україні та шляхи його вдосконалення. — Становлення національної економіки України: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. — Львів, 1995. — Вип. 1.
Финансовый анализ инвестиционных проектов — методика разработки  бизнес-плана инвестиционного проекта //Бизнес. — 1996. — № 17.
Холт Роберт Н., Барнес Сет Б. Планирование инвестиций /Пер. с англ. — М.: «Дело ЛТД», 1994.
Что тормозит развитие приватизационного страхования в Украине? //Финан­совая Украина. — 1995. — 5 апр.
Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. — СПб: «ДваТрИ», 1996.
Шапошников А. Общеэкономическая оценка инвестиционных программ и проектов //Экономист. — 1994. — № 5. — С.41.


1 Далі — ДІБП.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.