лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. Облік розрахункових операцій банку

Практичне заняття 7
Завдання 1
Для фізичної особи в «Західінкомбанку» відкривається картрахунок і видається платіжна картка на суму 5000 грн. Гроші вно­сяться готівкою через банк-агент «Форум». Фізична особа зняла в одному з банкоматів з картрахунка 600 грн.
Провести всі названі операції, у тому числі між банком-агентом
і банком-емітентом платіжної картки, у бухгалтерському обліку.
Завдання 2
АКБ «Авторитет» прийняв до сплати від АТ «Тиса» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн за сировину, отриману від між­міського постачальника.
Необхідно зробити бухгалтерські записи за завданням.
Завдання 3
Київська швейна фабрика отримала від Чернігівського текстиль­ного комбінату платіжну вимогу-доручення на 540 000 грн. Однак з’ясувалось, що договором передбачалось відвантаження продук­ції на 320 000 грн. Коштів на розрахунковому рахунку фабрики
в «Промінвестбанку» достатньо. Якими можуть бути дії фабрики щодо платіжної вимоги-доручення, отриманої від комбінату? Якщо банк погодиться оплатити даний розрахунковий документ, провести операцію в бухгалтерському обліку.
Завдання 4
До відділення банку звернувся представник АТ «Тиса» з проханням про додаткове лімітування книжки на 500 грн у зв’язку з наявністю невикористаних бланків у чековій книжці.
Зробити необхідні бухгалтерські записи.
Завдання 5
Завод «Укркабель» звернувся до банку з проханням видати чеко­ву книжку на 80 000 грн для розрахунків з постачальниками сиро­вини. Коштів на розрахунковому рахунку достатньо. 05.10 влас­ник чекової книжки пред’явив до оплати чек на суму 3400 грн.

 1. Який строк дії чекової книжки?
 2. Який строк дії чека?
 3. Чи є в разі розрахунків чеками гарантія платежу?
 4. Як поведеться банк із заявою заводу «Укркабель» на купівлю чекової книжки?
 5. Здійснити облік видачі заводу чекової книжки.

Завдання 6
Київська меблева фабрика виставила покритий акредитив у бан­ку Луцька для розрахунків з Волинським ліспромгоспом на суму 95 000 грн. Дата закриття акредитива 30 березня 200х р. 25 березня ліспромгосп подав до свого банку в м. Луцьку реєстр рахунків про відвантаження фабриці лісоматеріалів на суму 80 000 грн.

 1. Які строки дії акредитива?
 2. Що зробить банк постачальника, одержавши від нього ре­єстри рахунків?
 3. Як поведеться банк з невикористаною сумою акредитива
  30 березня?
 4. Провести всі операції щодо акредитива в банку заявника і виконуючому банку в бухгалтерському обліку.

Завдання 7
АКБ «Антарес» зарахував на рахунок бенефіціара платіж у сумі 1200 грн з відкритого в нього непокритого акредитива.
Зробити необхідні бухгалтерські записи щодо відкриття непокритого акредитива в даному банку. Як провести в обліку повернення суми за непокритий акредитив заявником?
Приклад виконання завдання
Завдання
Від АТ «Тиса» до відділення банку надійшла заява на виставлення з його рахунка покритого акредитива для розрахунків із заво­дом «Торгмаш» (м. Вінниця) за обладнання на суму 56 890 грн.
Зробити бухгалтерські записи щодо відкриття акредитива в банку-емітенті, перерахунку коштів у виконуючий банк. Пояснити процедуру розрахунку акредитивами.
Виконання

У разі відкриття покритого акредитива, депонованого в банку-емітенті, заявник подає заяву та платіжне доручення наперерахування коштів зі свого рахунка 2600 на аналітичний рахунок 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» / «Розрахунки за акредитивами» у банку-емітенті:

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» — перерахування коштів з заявника — підприємства АТ «Тиса» — 56 890 грн + сума комісії;
Кт 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» / «Розрахунки за акредитивами» — зарахування коштів на рахунок депонування акредитивів у банку-емітен-
ті — 56 890 грн;
Кт 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів» (на суму, визначену за послугу) — сума комісії.

Перший примірник заяви банк-емітент обліковує за відповідним позабалансовим рахунком, призначеним для обліку акредитивів, — 9802 А «Акредитиви до виконання»:

Дт 9802 «Акредитиви до виконання» — 56 890 грн;
Кт 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98» —
56 890 грн.

Під час оплати документів за акредитивом банк-емітент списує заяву з позабалансового рахунка:

Дт 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98» —
56 890 грн;
Кт 9802 «Акредитиви до виконання» — 56 890 грн.

Банк-емітент, зробивши перевірку виконання всіх умов акредитива, на підставі першого примірника реєстру документів за акредитивом списує кошти з аналітичного рахунка «Розрахунки за акредитивами» і перераховує їх на рахунок бенефіціара — заводу «Торгмаш» (м. Вінниця):

а) Дт 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» / «Розрахунки за акредитивами» — рахунок з депонування коштів на оплату акредитива в банку-емітенті —
56 890 грн;
Кт 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України» — рахунок банку-емітента або банку АТ «Тиса» — 56 890 грн;
б) Дт 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України» — рахунок виконуючого банку в м. Вінниці — 56 890 грн;
Кт 2600 — рахунок бенефіціара — заводу «Торгмаш» —
56 890 грн.

Завдання для самостійної роботи

Вивчити лекційний матеріал за темою.

 1. Вивчити основні нормативні акти, що регламентують облік операцій за темою 5: Інструкцію про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затв. ПП Національного банку України 17.03.04 № 110; Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. ПП Національного банку України 12.11.03 № 492. Зробити короткий конспект цих нормативних документів.
 2. Вивчити такі питання:

3.1. Облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через СЕП при НБУ.
3.2. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами.
3.3. Принципи організації безготівкових розрахунків та форми розрахункових документів для здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті України.

 1. Продовжити складання термінологічного словника, доповнивши його термінами за темою «Облік розрахункових операцій банку з клієнтами».
 2. Відобразити факт відкриття основного поточного рахунка АТ «Тиса» у книзі реєстрації відкритих рахунків банку. Поточний рахунок відкрито 12.11.200х р., номер договору про відкриття рахунка — 49, форма власності — колективна, резидент, валюта рахунка — гривня.

Тема 6. Облік операцій з кредитування

Практичне заняття 8
Навчальні завдання
Завдання 1
Визначити сутність господарської операції, зміст якої узагальнює бухгалтерське проведення:

 1. Дт 1200                         Кт 1310
 2. Дт 1200                         Кт 1322
 3. Дт 1322                         Кт 1327
 4. Дт 7004                         Кт 1328
 5. Дт 1522                         Кт 1200
 6. Дт 1523                         Кт 1500
 7. Дт 1523                         Кт 1526
 8. Дт 1526                         Кт 6016
 9. Дт 1528                         Кт 6016
 10. Дт 1529                         Кт 1528
 11. Дт 1527                         Кт 1523
 12. Дт 1582                         Кт 1527
 13. Дт 1780                         Кт 1529
 14. Дт 7701                         Кт 1591
 15. Дт 2063                         Кт 2600
 16. Дт 2063                         Кт 2066
 17. Дт 2078                         Кт 6027
 18. Дт 2079                         Кт 2078
 19. Дт 2093                         Кт 2037
 20. Дт 2480                         Кт 2109
 21. Дт 7702                         Кт 2400
 22. Дт 2220                         Кт 1001
 23. Дт 2207                         Кт 2203
 24. Дт 2228                         Кт 6045
 25. Дт 2400                         Кт 2290
 26. Дт 1001, 2600, 2620     Кт 7702
 27. Дт 2490                         Кт 7720
 28. Дт 9601                         Кт 9910
 29. Дт 9602                         Кт 9910
 30. Дт 1200, 2600,

2620, 1001                Кт 6717
Завдання 2
Скласти бухгалтерське проведення за змістом господарської операції банку:

  • Отримано кредит овернайт від НБУ.
  • Отримано довгостроковий кредит від НБУ.
  • Відображено в обліку прострочену заборгованість за довгостроковим кредитом, отриманим від НБУ.
  • Нараховано процентні витрати за довгостроковим кредитом, отриманим від НБУ.
  • Надано іншому банку кредит за операціями репо.
  • Надано короткостроковий кредит іншому банку.
  • Відображено неамортизований дисконт за кредитом, наданим іншому банку.
  • Нараховано амортизацію дисконту за короткостроковим кредитом, наданим іншому банку.
  • Нараховано доходи за кредитом, наданим іншому банку.
  • Нараховані доходи за кредитом, наданим іншому банку, визнано простроченими.
  • Визнано простроченою заборгованість за кредитом, наданим іншому банку.
  • Прострочена заборгованість за короткостроковим кредитом, наданим іншому банку, визнана сумнівною заборгованістю.
  • Прострочені нараховані процентні доходи за короткостроковим кредитом, наданим іншому банку, визнано сумнівними.
  • Сформовано резерв під стандартну заборгованість за кредит­ними міжбанківськими операціями.
  • Надано довгостроковий кредит суб’єкту господарювання на поточні потреби.
  • Відображено неамортизований дисконт за кредитом, наданим суб’єкту господарювання на поточні потреби.
  • Нараховано процентні доходи за кредитом, наданим суб’єк­ту господарювання в інвестиційну діяльність.
  • Визнано простроченими нараховані доходи за кредитом, наданим суб’єкту господарювання в інвестиційну діяльність.
  • Визнано сумнівною заборгованість за операціями факторингу суб’єктам господарювання.
  • Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, визнано сумнівними.
  • Сформовано резерв під нестандартну заборгованість за кредитами, наданими клієнтам.
  • Надано готівкою кредит фізичній особі за врахованим векселем.
  • Заборгованість за довгостроковим кредитом, наданим фізич­ній особі на поточні потреби, визнано простроченою.
  • Нараховано процентні доходи за кредитами, наданими за врахованими векселями фізичним особам.
  • Банком списано безнадійну заборгованість за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби за рахунок сформованого резерву.
  • Сплачено клієнтом безнадійну заборгованість за кредитом, що була списана як безнадійна заборгованість у поточному
   році.
  • Сторновано суму резерву на частково погашену заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами.
  • Відображено на рахунках позабалансового обліку списану за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами.
  • Відображено на рахунках позабалансового обліку нараховані та неотримані доходи за операціями з банками.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.