лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дебет рахунка 2078 А «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»;
Кредит рахунка 6027 П «Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання».

 • Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам:

Дебет рахунка 2208 А «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам»;
Кредит рахунка 6042 П «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам».

 • Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнарод­них та інших фінансових організацій:

Дебет рахунка 7060 А «Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій» або
Дебет рахунка 7061 А «Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій»;
Кредит рахунка 2708 П «Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій».

 • Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отри-
  мані від інших банків:

Дебет рахунка 7016 А «Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отри­мані від інших банків»;
Кредит рахунка 1628 П «Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків».
Записи за рахунками неамортизованого дисконту за кредитними операціями, які передбачені в кожній групі з цифрою 6 у кінці рахунка, призначені для відображення сум комісій або наперед утриманих процентних доходів, що відбувається одночасно з видачею кредиту. При цьому сума неамортизованого дисконту списується протягом періоду дії кредитної угоди на відповідні доходи.
Наприклад:

 • Видано короткостроковий кредит за групою 206 «Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання» в сумі 1000 грн на 1 рік. Проценти за кредит становлять 110 грн,
  які утримані наперед.

Облікова процедура:
1. Урахована сума наданого кредиту — 890 грн:
Дебет рахунка 2062 А «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»;
Кредит рахунка 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».
2. Ураховані наперед утримані процентні доходи — 110 грн:
Дебет рахунка 2062 А «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»;
Кредит рахунка 2066 КА «Неамортизований дисконт за
кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання».
3. Відображено амортизацію дисконту — 110 грн/12 міс. (операція виконується щомісяця):
Дебет рахунка 2066 КА «Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам гос­подарювання»;
Кредит рахунка 6026 П «Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання».
Фактично процедура обліку дисконту виключає потребу нарахування доходів.
Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними рахунками класів 6 і 7. Трапляються випадки, коли банк може отримувати доходи або сплачувати витрати наперед, тобто до настання періоду сплати. Це передбачає їх облік за рахунками 3600 П «Доходи майбутніх періодів» та 3500 А «Витрати майбутніх періодів».
Оскільки метод нарахування діє паралельно з методом відповідності, то нараховані доходи (витрати) мають фіксуватись у тому звітному періоді, до якого вони відносяться. Якщо доходи за кредитною операцією отримані наперед, то після завершення кожного звітного місяця частина суми має бути амортизована.
Наприклад:
СГ сплатив наперед нараховані проценти за кредитом за групою 206:

 • на суму наперед отриманих доходів:

Дебет рахунка 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»;
Кредит рахунка 3600 П «Доходи майбутніх періодів»;

 • частина доходу амортизована у відповідному звітному періоді на суму доходів, що відносяться до даного звітного періоду:

Дебет рахунка 3600 П «Доходи майбутніх періодів»;
Кредит рахунка 6026 П «Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання».
Ця сама процедура поширюється на процедуру обліку витрат за кредитними операціями. Амортизована частина, яка відноситься до звітного періоду за міжбанківськими кредитами, обліковується через запис:
Дебет рахунка 7016 А «Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отри­мані від інших банків»;
Кредит рахунка 3500 А «Витрати майбутніх періодів».
Якщо проценти за кредитом нараховуються в кінці кожного міся­ця, але позичальник з об’єктивних причин не може сплатити процен­ти вчасно, він мусить за три дні до настання дати платежу подати до банку документи, що підтверджують цей факт, і лист з проханням перенести строк сплати процентів. На підставі зазначених документів економіст готує додаткову угоду до кредитного договору.
За браку в позичальника об’єктивних причин та за несвоєчасного погашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строки, передбачені угодою, наступного дня несплачена сума переноситься на рахунки прострочених нарахованих доходів, на яких вона враховується 30 днів:
Дт «Рахунки для обліку простроченої заборгованості за нарахованими доходами»;
Кт «Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами».
Наприклад:

 • Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам:

Дебет рахунка 1529 А «Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам»;
Кредит рахунка 1528 А «Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам».

 • Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані СГ:

Дебет рахунка 2079 А «Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єк­там господарювання»;
Кредит рахунка 2078 А «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання».

 • Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам:

Дебет рахунка 2209 А «Прострочені нараховані доходи за кре­дитами на поточні потреби, що надані фізичним особам»;
Кредит рахунка 2208 А «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам».
Якщо банк не має впевненості в погашенні заборгованості за простроченими нарахованими доходами, то вони починають обліко­вуватися як сумнівні нараховані доходи за рахунками 1780, 2480:
Дебет рахунків для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами;
Кредит рахунків для обліку простроченої заборгованості за нарахованими доходами.
Наприклад:

 • Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, визнані сумнівною заборгованістю:

Дебет рахунка 1780 А «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»;
Кредит рахунка 1529 А «Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам».

 • Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані СГ, визнані сумнівною заборгованістю:

Дебет рахунка 2480 А «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»;
Кредит рахунка 2079 А «Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єк­там господарювання».

 • Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потре­би, що надані фізичним особам, визнані сумнівною заборгованістю:

Дебет рахунка 2480 А «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»;
Кредит рахунка 2209 А «Прострочені нараховані доходи за кре­дитами на поточні потреби, що надані фізичним особам».
За наявності простроченої та сумнівної заборгованості за нара­хованими доходами банк формує спеціальні резерви у відповідній валюті за рахунок витрат згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ. Для обліку операцій з формування резервів під заборго­ваність за нарахованими доходами передбачені рахунки:

 • 1790 КА «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»;
 • 2490 КА «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»;
 • 3599 КА «Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами»;
 • 7720 АП «Відрахування в резерв під заборгованість за нарахованими доходами».

Наприклад:

 • сформовано спеціальний резерв під заборгованість за нарахованими доходами за кредитом, наданим іншому банку:

Дебет рахунка 7720 АП «Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами»;
Кредит рахунка 1790 КА «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями»;

 • сформовано спеціальний резерв під заборгованість за нарахованими доходами за кредитами, наданими СГ або фізичним
  особам:

Дебет рахунка 7720 АП «Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами»;
Кредит рахунка 2490 КА «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами».
Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнана сумнівною й обліковується на рахунках сумнівної заборгованості за нарахованими доходами, цей факт не призупиняє процес дальшого нарахування процентів, але щомісяця нарахована сума обліковується на рахунках 9-го класу:
9602 «Нараховані та неотримані доходи за операціями з бан­ками»;
9603 «Нараховані та неотримані доходи за операціями з клієн­тами».
Кошти в погашення простроченої заборгованості першочергово спрямовуються на сплату заборгованості за процентами за користування кредитом, решта — на погашення основної суми боргу в порядку, передбаченому Законом України «Про оподатку­вання підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283-97-ВР.
Якщо сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
визнається безнадійною, то банк списує цю суму за рахунок
сформованого резерву і починає обліковувати її на рахунках
класу 9:
9600 «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками»;
9601 «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами».
Критерії, строки та порядок визнання заборгованості безнадійною визначаються обліковою політикою банку. Під час списання за рахунок сформованих резервів заборгованості за нарахованими доходами як безнадійної щодо отримання виконуються такі бухгалтерські проведення:

 • списано за рахунок резерву заборгованість за нарахованими доходами за кредитом, наданим іншому банку:

Дебет рахунка 1790 КА «Резерви під заборгованість за
нарахованими доходами за міжбанківськими опера-
ціями»;
Кредит рахунка 1780 А «Сумнівна заборгованість за нара­хованими доходами за міжбанківськими опера-
ціями»;

 • списано за рахунок резерву заборгованість за нарахованими доходами за кредитом, наданим СГ або фізичним особам:

Дебет рахунка 2490 КА «Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»;
Кредит рахунка 2480 А «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами».
Одночасно на суму списаної заборгованості за позабалансовими рахунками здійснюються такі бухгалтерські записи:
Дебет рахунка 9600 А «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками» або
Дебет рахунка 9601 А «Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами»;
Кредит рахунка 9910 «Контррахунок».
Разом з тим дальше нарахування доходів банк здійснює за рахунками 9602 А «Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками», 9603 А «Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами».
6.7. Облік операцій з повернення раніше списаної
безнадійної заборгованості за основним кредитним
боргом та нарахованими процентними доходами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.