лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

№ 51. До якого зовнішньоекономічного договору (контракту) застосовується право країни, на території якої спільне підприємство створюється й офіційно реєструється?

 

№ 52. До прав та обов’язків сторін яких зовнішньоекономічних договорів (контрактів) застосовується право країни, де зас-
нована чи має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого договору (контракту), що має вирішальне значення для його змісту?

 

№ 53. Складіть проект зовнішньоекономічного договору з ура-
хування вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 

№ 54. Кредит — позичковий капітал банку у ________ формі, що передається у __________________ на умовах _____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

№ 55. Знайдіть помилки у визначенні:

Товарна біржа є юридичною особою, що об’єднує суб’єктів господарських відносин, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність, та має на меті надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту й пропозицій на товари, вивчення, упорядкування та полегшення товарообігу й пов’яза-
них з ним торговельних операцій шляхом комерційного посередництва для одержання прибутку.

 

№ 56. Оберіть правильний варіант.

Товарна біржа діє на основі:

 • державного регулювання біржових відносин;
 • самоврядування;
 • планування та контролю з боку органів держави;
 • господарської самостійності;
 • статусу юридичною особою;
Товарна біржа має:
 • статус громадської організації, що була створена для захисту прав суб’єктів комерційної діяльності;
 • відокремлене майно;
 • самостійний баланс;
 • власні розрахункові, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках;
 • печатку зі своїм найменуванням;
 • печатку з назвою органу державного управління, що здійснює планування діяльності біржі.
 
№ 57. Хто з наведених осіб може бути одним із засновників товарної біржі?
 • народний депутат;
 • податкова інспекція;
 • контрольно-ревізійне управління;
 • ощадний банк України;
 • державна митниця України;
 • президент України;
 • казенне підприємство;
 • громадянин Російської Федерації;
 • господарське товариство, контрольний пакет акцій якого належить державі.
 

№ 58. Заповніть таблицю.

 

№ п/п

Характеристика

Назва документу,
органу тощо

1

Вищий орган управління товарної біржі

 

2

У період між загальними зборами членів товар-
ної біржі управління нею здійснює

 

3

Контролюючий орган товарної біржі

 

4

Біржовий комітет (рада біржі) й контрольна (ревізійна) комісія обираються

 

5

Компетенція біржового комітету (рада біржі)
і контрольної (ревізійна) комісії визначається

 

6

Підрозділи біржі діють на основі

 

7

Який статус мають наступні органи:
— розрахункова палата;

— біржовий арбітраж;
— котирувальна комісія

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.