лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

№ 24. Складіть розрахунки штрафних санкцій за договорами: нарахування пені, 3 % річних та суми інфляції за наданими викладачем даними.
№ 25. Назвіть похибки у визначенні:

Лізинг — це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізин-
гоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

№ 26. Назвіть і наведіть приклади об’єктів лізингу.

 

№ 27. Назвіть учасників лізингових правовідносин.

№ 28. Охарактеризуйте види лізингу.

 

№ 29. Охарактеризуйте форми лізингу.

№ 30. Назвіть істотні умови договору фінансового лізингу.

 

№ 31. Перехід права власності та господарсько-правових ризиків за договором лізингу.

№ 32. Статус лізингодавця.

 

№ 33. Статус лізингоодержувача.

№ 34. Поняття лізингових платежів та їх складові.

 

№ 35. Підготуйте проект договору лізингу.

№ 36. Заповніть таблицю та проаналізуйте нормативну базу.

Приклад:

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА


Стадії банкрутства

№ п/п

Назва стадії

Суб’єкти та особи, які беруть участь

Документи

Дії органів та/або посадових осіб

Термін, упродовж якого при-
ймається
рішення або вчиняється дія

Результат

Особливості

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 37. Оберіть правильний варіант:
Зовнішньоекономічна діяльність має такі ознаки:
  • підприємництво суб’єктів господарської діяльності України;
  • підприємництво іноземних суб’єктів господарської діяльності;
  • побудована на взаємовідносинах між ними;
  • побудована на взаємовідносинах між ними та іншими фізич-
    ними та юридичними особами;
  • що має місце як на території України, так і за її межами;
  • що має місце на території України;
  • що має місце за межами території України.
 
№ 38. Назвіть види суб’єктів комерційної діяльності.
 
 39. Назвіть види зовнішньоекономічних операцій.
 
№ 40. Назвіть умови, за яких фізична особа має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.
 
№ 41. Назвіть умови, за яких юридична особа має право зай-
матися зовнішньоекономічною діяльністю.
 
 42. Найдіть похибки у визначенні.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.
 
№ 43. У якій формі укладається зовнішньоекономічний договір (контракт)?
 
№ 44. Які особи мають право укладати зовнішньоекономічні договори? Чим підтверджуються повноваження осіб щодо укладання вказаних договорів.
№ 45. Чим регулюється укладання зовнішньоекономічних договорів?
 
№ 46. Чи потрібен дозвіл органу держави на укладання зовнішньоекономічного договору?
 
№ 47. Чи можна визнати недійсним зовнішньоекономічний договір? В якому порядку?
 
№ 48. Яким правом визначаються права та обов’язки сторін?
 
№ 49. Право якої країни застосовуватиметься до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), якщо сторони не погодили між собою право, яке має застосовуватися?
№ 50. До яких зовнішньоекономічних договорів (контрактів) застосовується право країни, де здійснюється така діяльність або де створюються передбачені договором (контрактом) результати, якщо сторони не погодили інше.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.