лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

№ 16. 26 січня між Продавцем та Покупцем було укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, ціна якого становила 70 000 грн на умовах 100 % попередньої оплати. Договір містив застереження про те, що спір передається на розгляд до третейського суду. 10 лютого Покупець перерахував на банківський рахунок Про-
давця обумовлену суму коштів. Відповідно до умов договору Продавець мав передати транспортний засіб Покупцеві впродовж семи днів із моменту зарахування коштів на банківський рахунок Продавця. 1 березня Покупець звернувся до господарського суду з позовною заявою про примушення до виконання обов’язку в натурі.

Питання:
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Яких заходів для захисту своїх прав мав ужити Покупець?

№ 17. ТОВ «Альфа» уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Нова» договір купівлі-продажу нежитлової будів-
лі. Договір було оформлено в простій письмовій формі. ТОВ «Но-
ва» передало зазначену будівлю у власність покупця, а покупець сплатив продавцеві обумовлену в договорі ціну — 250 000 грн. За півроку кон’юнктура на ринку змінилася й нерухомість подорожчала вдвічі. ТОВ «Нова» подало до господарського суду позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним через неналежне його оформлення.

Питання:
Яку форму встановлено для договорів купівлі-продажу нерухомості?
Чи вважається договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ТОВ «Альфа» і ТОВ «Нова» укладеним?
Яке рішення має ухвалити суд?

№ 18. У 2002 року Державна інспекція з контролю за цінами в м. Києві було проведено перевірку корпорації «Союз» та прийнято рішення про накладення на неї фінансових санкцій. Рішення було обґрунтовано тим, що корпорація, використовуючи монопольне становище під час укладання договорів зі споживачами безпідставно завищувало тарифи на послуги міського та міжміського зв’язку. На думку корпорації, вона не порушувала вимоги закону, тому звернулася до суду за захистом своїх прав і законних інтересів.
Питання:
Який орган встановлює тарифи на міський та міжміський зв’язок?
Яким чином оформлюються відносини між постачальником послуг зв’язку та споживачем?
Яке рішення має ухвалити суд?

№ 19. 1 жовтня 2004 року між АТ «Травс» (постачальником, м. Тернопіль) і державним підприємством «Укрсвіт» (замовником, м. Київ) було укладено договір поставки деревини. Згідно з договором, ціна 1 куб. м деревини становила 400 доларів США. Загальна вартість сировини, згідно з цим договором становила 40 000 доларів США. Розрахунки, згідно з умовами договору, також мали проводитися в доларах США.

Питання:
В якій валюті може визначатися ціна та вартість продукції/товару?
Чи буде умова про ціну та вартість товару визнана недійсною?
Як мають бути виконані зобов’язання за наведеним договором?

№ 20. 20 березня товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до видавництва з листом-пропозицією продати йому до кінця квітня 1000 картриджів. 15 квітня на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю надійшли кошти в опла-
ту картриджів. Проте товариство з обмеженою відповідальністю не передало видавництву 1000 картриджів. Останнє звернулося до товариства з претензією. Проте товариство з обмеженою відповідальністю вимоги видавництва не визнало, посилаючись на те, що договір купівлі-продажу між ними не укладався, а лист, з яким товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до видавництва, був лише пропозицією укласти договір. Видавництво звернулося за захистом своїх прав до господарського суду.

Питання:
Який порядок укладання господарських договорів передбачає чинне законодавство України?
Чи є лист-пропозиція офертою?
Яке рішення має прийняти господарський суд?

№ 21. Між підприємством «Хвоя» та акціонерним товариством «Ранок» було укладено договір поставки партії комплектуючих. У договорі містились умови про асортимент комплектуючих, їх кількість і ціну. Пізніше підприємство «Хвоя» запропону-
вало збільшити ціну на комплектуючі та внести відповідні зміни до договору. Замовник відмовився вносити відповідні зміни до договору поставки. У результаті цього підприємство-постачаль-
ник припинило відвантаження комплектуючих. АТ «Ранок» було змушене звернутися до господарського суду з позовом про відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням постачальником договору.

Питання:
Який порядок зміни ціни в договорі передбачає чинне законодавство України?
Чи можуть зміни до договору вноситися в судовому порядку? Якщо можуть, то яким чином?
Яке рішення має ухвалити господарський суд?

№ 22. Орендодавець та орендар 5 березня уклали договір орен-
ди нежитлового приміщення. Зазначене приміщення 10 березня за актом здачі-приймання було передано орендареві. Під час користування орендарем об’єктом оренди останній було пошкоджено внаслідок пожежі.

Питання:
Хто несе ризик випадкової загибелі об’єкта оренди?
Чи має орендодавець право на відшкодування збитків? Що означає термін «збитки» за чинним законодавством України?

№ 23. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк» у травні уклало з громадянином договір оренди його приватної квартири з метою розміщення в ній офісу. Проте під час подання пакета установчих документів для державної реєстрації ТОВ «Маяк» державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації, посилаючись на те, що ТОВ не підтвердило належним чином своє місцезнаходження.

Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують передачу в орен-
ду квартир, що належать на праві власності фізичним особам?
В якій формі мають укладатися договори оренди приватних квартир?
З якого моменту договір оренди набирає чинності?
Чи правомірні дії державного реєстратора?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.