лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

№ 7. Громадянини Панін О. О. — власник 3-кімнатної квартири — одержав пропозицію від акціонерного банку «Світ-банк» укласти договір оренди строком на п’ять років.
Перш ніж прийняти пропозицію банку О. Панін вирішив проконсультуватися в юридичній консультації. Зокрема він поставив такі запитання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини орен-
ди житлових приміщень?

Чи має право фізична особа здавати квартиру в оренду та одержувати орендну плату?
Чи необхідно орендодавцю бути суб’єктом підприємницької діяльності?

№ 8. Між лізингодавцем і лізингоодержувачем було укладено договір фінансового лізингу. Згідно з цим договором лізингоодержувачу 4 березня було передано об’єкт лізингу. 25 грудня лізингоодержувач звернувся до лізингодавця з пропозицією викупити об’єкт лізингу. Лізингодавець відмовив лізингоодержувачу.

Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини фінансового лізингу?
На який строк укладається договір фінансового лізингу?
Чи має право лізингоодержувач на викуп об’єкта лізингу?

№ 9. 21 травня між орендодавцем та орендарем було укладено договір оренди житлового приміщення. Згідно з договором розмір орендної плати становить 300 грн на місяць. Об’єкт оренди було передано орендареві 15 липня. 16 серпня орендар перерахував на банківський рахунок орендодавця 300 грн. А 20 серпня орендар отримав листа від орендодавця з вимогою сплатити оренду плату за період з 21 травня по 15 липня.
Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини оренди?
Чи правомірні вимоги орендодавця?
З якого моменту у орендаря виникає обов’язок зі сплати оренд-
ної плати?

№ 10. Державною інспекцією з контролю за цінами було прове-
дено перевірку додержання державної дисципліни цін ТОВ «Ок-
самит». Під час перевірки було з’ясовано, що ТОВ «Оксамит» упродовж другого кварталу поточного року реалізовувало книжкову продукцію. При цьому було встановлено, що одна й та сама книжкова продукція відпускалася покупцям за різною ціною (покупцю «А» — за ціною 10,00 грн за одиницю, покупцю «Б» — за ціною 15,00 грн за одиницю, покупцю «П» — за ціною 21,00 грн за одиницю). На ТОВ «Оксамит» було накладено штраф.

Питання:
Які нормативно-правові акти визначають порядок установлення цін?
Чи правомірні дії Державної інспекції з контролю за цінами?
Які дії для захисту своїх прав може вжити ТОВ «Оксамит»?

№ 11. У травні фермерське господарство «Млин» уклало зовнішньоекономічний договір, згідно з яким взяло на себе зобов’язання поставити італійській фірмі «Неаполіс» 1500 тонн соняшника за ціною 300 доларів США за 1 тонну. Регіональна мит-
ниця відмовила фермерському господарству «Млин» у митному оформленні вантажу, посилаючись на те, що експортер не врахував індикативні ціни.

Питання:
Як формується ціна одиниці товару/продукції в зовнішньоекономічній сфері?
Які нормативно-правові акти передбачають застосування індикативних цін?
Чи є дії Регіональної митниці правомірними?

№ 12. Фондова біржа «Юніверс» поряд з діяльністю з організації торгівлі цінними паперами здійснювала діяльність з надання платних послуг. Органами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку було проведено перевірку діяльності біржі. За результатами перевірки діяльність біржі було зупинено. Рішення було обґрунтовано тим, що фондова біржа займається підприємницькою діяльністю, про що свідчать укладені договори про надання платних послуг.
Питання:
Яку діяльність має право здійснювати фондова біржа?
Чи є надання платних послуг підприємницькою діяльністю?
Чи є правомірними дії органів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку?

№ 13. 10 квітня 2004 року фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності — на товарній біржі було придбано житлове приміщення. Договір купівлі-продажу було зареєстровано товарною біржею. Громадянин звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити цей договір у нотаріальному порядку. Нотаріус у вчиненні нотаріальної дії відмовив.

Питання:
У якій формі мають укладатися договори купівлі-продажу житлових приміщень?
З якого моменту набирає чинності договір, укладений на біржі?
Чи правомірні дії нотаріуса?

№ 14. 27 лютого ТОВ «Сварог» отримало претензію від свого контрагента — АТ «Плюс» про погашення боргу в сумі 40 000 грн. За результатами розгляду претензії було з’ясовано, що вимоги АТ «Плюс» правомірні. 25 березня ТОВ «Сварог» направило до АТ «Плюс» відповідь на претензію, в якій визнавало заборгованість перед АТ «Плюс» в сумі 40 000 грн і просило відстрочити погашення боргу. 1 квітня АТ «Плюс» направило визнану претензію до виконавчої служби для примусового її виконання.

Питання:
Чи є дії АТ «Плюс» правомірними?
Які нормативно-правові акти регламентують порядок досудового врегулювання спору?
Чи є претензія підставою для порушення виконавчого провад-
ження?

№ 15. Згідно з укладеним договором про надання послуг Виконавець надав Замовнику послуги якісно та вчасно, про що свід-
чить акт виконаних робіт. Проте Замовник не виконав свої договірні зобов’язання та не оплатив послуги в передбачений в договорі строк — до 10 січня 2002 року 1 березня 2005 року. Виконавець звернувся до господарського суду з позовною заявою до Замовника про погашення заборгованості.

Питання:
Які нормативно-правові акти регламентують порядок оформ-
лення позовної заяви?
Які відомості мав зазначити Виконавець у позовній заяві?
Яке рішення має ухвалити господарський суд?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.