лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ситуації:
№ 1. У 2002 році АТ «Зграя» створило дочірнє підприємство «Атол». Згідно з установчими документами вищим органом управління ДП «Атол» був власник, тобто акціонерне товариство. У 2004 році АТ «Зграя» було визнано банкрутом в установленому законом порядку. Під час ліквідаційної процедури постало питання про звернення стягнення на частину майна ДП, пропорційну частці АТ у статутному капіталі ДП.

Питання:
Які наслідки настають для дочірньої компанії у разі визнання материнської компанії банкрутом?
Як здійснюватиметься управління ДП у разі визнання АТ банкрутом?
Які нормативно-правові акти передбачають звернення стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?
У яких випадках і в якому порядку може бути звернено стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?
№ 2. Командитне товариство «Степченко та Васильєв» уклало договір купівлі-продажу комп’ютерної техніки з ТОВ «Соло», згід-
но з яким передало у власність покупця зазначену техніку. Покупець, згідно з вимогами договору, зобов’язався перерахувати на банківський рахунок продавця 15 000 грн (у тому числі ПДВ) упродовж трьох місяців з моменту передачі комп’ютерної техніки.
Своїх договірних зобов’язань покупець не виконав, у зв’язку з чим Продавець звернувся до господарського суду з позовом про стягнення суми заборгованості за договором купівлі-продажу. Під час судового розгляду було з’ясовано, що ТОВ «Соло» не знаходиться за своїм місцезнаходженням. За результатами розгляду справи господарським судом було винесено рішення на користь командитного товариства «Степченко та Васильєв» про стягнення на їх користь 15 000 грн.
Командитне товариство «Степченко та Васильєв» подало до господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Соло».

Питання:
До якого господарського суду слід подати командитному товариству «Степченко та Васильєв» заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Соло»?
Які підстави порушення справи про банкрутство?
Яке рішення має прийняти господарський суд?

№ 3. У січні 2004 року державне підприємство «Держбудова» на підставі договору виконало роботи для АТ «Мур», про що було складено акт виконаних робіт. Вартість робіт становила 74 000,00 грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 1 грудня 2004 року.
10 січня 2005 року державне підприємство «Держбудова» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з АТ «Мур» 74 000 грн. У процесі судового розгляду з’ясувалося, що 5 червня 2004 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 вересня 2004 року розміщено оголошення в друкованих ЗМІ.

Питання:
Які правові наслідки порушення господарським судом провад-
ження у справі про банкрутство?

Як задовольняються вимоги кредиторів під час процедури бан-
крутства?

До яких кредиторів (конкурсних або поточних) належить дер-
жавне підприємство «Держбудова»?

Які дії мало вчинити державне підприємство «Держбудова»?

№ 4. Суб’єкт підприємницької діяльності Лопатін В. С. уклав договір купівлі-продажу деревини іноземним контрагентом — фірмою «Вудз Корпорейшн». Договір було складено англійською мовою, у ньому містилися преамбула із зазначенням повних назв і місцезнаходження контрагентів, предмет договору, кількість та якість товару (деревини), ціна товару в доларах США та порядок оплати товару. При цьому останнє застереження договору передбачало, що товар оплачується в євро.

Питання:
Які нормативно-правові акти та договори регламентують порядок укладення договорів купівлі-продажу з іноземними контрагентами?
Чи всі істотні умови містить описаний вище договір купівлі-продажу?
Які наслідки тягне за собою невідповідність змісту договору вимогам закону?
Чи може в зовнішньоекономічному договорі відрізнятися валюта ціни та валюта платежу (розрахунку)?

№ 5. Товариство з додатковою відповідальністю «Свірта» придбало за імпортним договором транспортний засіб вартістю 30 000 доларів США. При цьому ТДВ «Свірта» сплатило за договором страхування цього транспортного засобу 1000 доларів США, а також понесло витрати на його транспортування у розмірі 800 доларів США. З метою прискорення процедури митного оформлення покупець завчасно обчислив розмір мита й ПДВ, виходячи з вартості транспортного засобу.

Питання:
Які нормативно-правові акти передбачають сплату обов’яз-
кових платежів під час ввезення на митну територію України транспортних засобів?

Що є базою для обчислення розміру мита?
Що є базою для обчислення розміру податку на додану вартість?
Які обов’язкові платежі, крім мита й ПДВ, слід сплатити імпортеру?

№ 6. За договором купівлі-продажу українська фірма «Сула» продала іноземному контрагенту 1000 тонн пшениці загальною вартістю 130 000 доларів США. Товар було відвантажено покупцеві, про що свідчить вантажна митна декларація від 10 березня. Оплата товару мала бути проведена 10 травня. Проте станом на 10 червня на банківський рахунок продавця зазначені кошти не надійшли.
Питання:
В який строк, згідно з чинним законодавством України, мають проводитися розрахунки за зовнішньоекономічними договорами?
Які санкції передбачає чинне законодавство за порушення встановлених строків розрахунків?
Яких заходів має вжити українська фірма «Сула» в зазначеній ситуації?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.