лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ
Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства.
Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.
Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 11. Правове регулювання відносин оренди й лізингу.
Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання.
Тема 13. Біржова діяльність в Україні.
Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.
Тема 15. Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні.
Тема 16. Господарські організації у праві інших держав.

Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт, розв’язання ситуацій (або вирішення завдань)

Завдання для виконання самостійних письмових робіт (ессе)

 1. Експорт товарів як один з основних видів зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Удосконалення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 3. Правові засади іноземного інвестування шляхом часткової участі в юридичній особі.
 4. Характеристика правового режиму іноземних інвестицій.
 5. Вільні економічні зони: актуальні питання оподаткування.
 6. Правовий статус Національного банку України.
 7. Характеристика діяльності державного банку.
 8. Кооперативний банк: порядок створення та реєстрації.
 9. Правовий статус банківського об’єднання.
 10. Банківська корпорація: правові аспекти функціонування.
 11. Державна реєстрація банків.
 12. Банківські операції: правові засади здійснення.
 13. Поняття, ознаки та функції біржі.
 14. Товарна біржа: порядок створення та припинення.
 15. Фондова біржа: характеристика органів управління.
 16. Види біржових угод.
 17. Порядок укладення угод на біржах.
 18. Порядок відкриття поточних рахунків банками у національній валюті України фізичним особам-підприємцям.
 19. Порядок відкриття депозитних рахунків банками у національній валюті України юридичним особам.
 20. Порядок створення фондової біржі.
Правовий статус засновника та члена біржі.
Правовий режим майна біржі.
Режим доступу до біржової інформації.
Біржовий брокер: характеристика прав та обов’язків.
Правила біржової торгівлі: порядок їх затвердження та зміст.
Правова характеристика статуту біржі.
 1. Правові засади здійснення установами банків валютного контролю.
Характеристика складових кредитної системи України.
Характеристика форм кредитів.
Характеристика видів кредитів за строками, на який вони надаються.
Характеристика видів кредитів за видом забезпечення.
Характеристика видів кредитів за строками погашення.
Характеристика видів кредитів за методом надання.
Кредитний договір: правова характеристика.
Забезпечення виконання кредитного договору.
 1. Належне виконання кредитного договору.
 2. Підстави та порядок визнання кредитного договору недійсним.
 3. Наслідки невиконання чи неналежного виконання кредитного договору.
Сутність та ознаки кредитних операцій.
Характеристика валютного застереження у кредитному договорі.
Істотні умови кредитного договору: правова характеристика.
  • Правовий статус деривативів.
  • Характеристика зовнішньоекономічного договору.
  • Мораторій в процедурі відновлення платоспроможності боржника.
  • Санація як захід запобігання банкрутству боржника.
  • Ліквідаційний процес: правова характеристика.
  • Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів.
  • Характеристика процедури визнання банкрутом фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності.
  • Питання вдосконалення законодавства про банкрутство.
  • Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.
  • Досудове врегулювання спорів.
  • Позов: поняття, зміст, правила оформлення.
  • Підвідомчість справ господарським судам.
  • Підсудність справ господарським судам.
  • Правове становище господарських судів.
  • Правове положення Міжнародного комерційного арбітражного суду.
  • Підвідомчість справ Міжнародному комерційному арбітражному суду.
  • Правове положення третейського суду.
  • Порядок вирішення спорів третейським судом.
  • Зловживання монопольним становищем на ринку.
  • Організаційно-правові засоби обмеження монополізму в Україні.
  • Порядок розгляду справи про порушення законодавства про конкуренцію.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.