лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Матеріали до модульного
контролю знань студентів

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ

Тема 1. Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства.
Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяльності.
Тема 3. Правова характеристика господарських організацій.
Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності.
Тема 5. Господарські зобов’язання.
Тема 6. Господарський договір.
Тема 7. Господарсько-правова відповідальність.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей студен-
тів на запитання та самостійного виконання практичних завдань

Питання для контролю знань

  • Об’єктивні основи державного управління економікою в Україні.
  • Суб’єкти господарського права України та зарубіжних країн.
  • Господарські правовідносини: поняття та види.
  • Методи правового регулювання господарських правовідносин.
  • Господарсько-правові норми.
  • Особливості господарського законодавства
  • Господарське законодавство і господарське право, їх співвідношення.
  • Колізії в господарському законодавстві.
  • Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.
  • Проблеми вдосконалення господарського законодавства.
  • Значення арбітражної практики в удосконаленні господарського законодавства.
  • Співвідношення господарської і підприємницької діяльності.
  • Обмеження у підприємницькій діяльності.
  • Торгова діяльність.
  • Державне регулювання діяльності суб’єктів підприємницт-
   ва України та зарубіжних країн.
  • Порядок припинення підприємницької діяльності.
  • Правове положення орендних підприємств.
  • Правове положення комунальних підприємств.
  • Правове положення малих підприємств.
  • Правове становище холдінгових компаній.
  • Особливості правового становища промислово-фінансових груп.
  • Загальна характеристика господарських товариств.
  • Характеристика акцій.
  • Дивіденди.
  • Роль Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку у створенні та діяльності акціонерного товариства.
  • Правове положення акціонерів: законодавство України та зарубіжних країн.
  • Порівняльна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.
  • Правове положення повного товариства.
  • Правовий статус командитного товариства.
  • Правове становище неприбуткових установ та організацій.
  • Правове положення філії.
  • Правове положення представництва.
  • Порядок створення відокремлених підрозділів.
  • Порядок ліцензування страхової діяльності.
  • Порядок ліцензування медичної практики.
  • Порядок ліцензування банківської діяльності.
  • Характеристика установчих документів підприємства.
  • Правове положення учасників господарських товариств.
  • Правовий статус дочірнього підприємства.
  • Вимоги до найменування підприємства.
  • Види господарських договорів.
  • Характеристика істотних умов договору лізингу.
  • Характеристика істотних умов договору оренди.
  • Підстави визнання договорів недійсними.
  • Порядок визнання договорів недійсними.
  • Наслідки визнання договору недійсним.
  • Підстави визнання договорів неукладеними.
  • Порядок визнання договорів неукладеними.
  • Наслідки визнання договору неукладеним.
  • Поняття та підстави господарсько-правової відповідаль-
   ності.
  • Класифікація господарсько-правової відповідальності.
  • Види господарсько-правових санкцій.
  • Значення юридичної відповідальності у господарському праві.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.