лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття оренди.
 2. Об’єкт оренди.
 3. Поняття договору оренди.
 4. Форма договору оренди.
 5. Сторони в договорі оренди.
 6. Істотні умови договору оренди.
 7. Порядок укладання, зміни та припинення договору оренди.
 8. Поняття лізингу.
 9. Види й форми лізингу.
 10. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

 1. Господарське законодавство: Практикум. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
 2. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 3. Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.
 4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 5. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 6. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 7. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.
 8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 10. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.
 11. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.
 12. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.

                                          оренда; об’єкт оренди; договір оренди; орендар; орендодавець; суборенда; орендний платіж; лізинг; оперативний лізинг; фінансовий лізинг; зворотній лізинг; пайовий лізинг; міжнародний лізинг; договір лізингу; лізингодавець; лізингоодержувач.

 1. Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують орендні відносини.
 2. Назвіть осіб, що можуть бути орендарями.
 3. Складіть перелік об’єктів, які не можуть передаватися в оренду.
 4. Назвіть істотні умови договору оренди приватного майна.
 5. Назвіть основні стадії укладання договору оренди.
 6. Охарактеризуйте суборенду.
 7. Складіть перелік істотних умов договору суборенди.
 8. Назвіть підстави припинення договору суборенди.
 9. Дайте характеристику поняття «лізинг».
 10. У чому полягає відмінність між фінансовим та оперативним лізингом?
 11. Складіть перелік істотних умов договору оперативного лізингу.
 12. Проаналізуйте чинне законодавство та охарактеризуйте тер-
  мін, на який може бути укладено договір фінансового лізингу.
 13. Наведіть та охарактеризувати права лізингоодержувача.
 14. Назвіть умови переходу предмета лізингу у власність лізингоодержувача.
 15. Складіть перелік видів і форм лізингу, що наводяться в науковій та навчальній літературі.
 16. Назвіть ознаки міжнародного лізингу.

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Громадянин Панін О. О. — власник трикімнатної квартири — одержав пропозицію від акціонерного банку «Світ-банк» укласти договір оренди строком на п’ять років.
Переш ніж прийняти пропозицію банку, О. Панін вирішив проконсультуватися в юридичній консультації. Зокрема, він поставив такі запитання:
Які нормативно-правові акти регламентують відносини оренди житлових приміщень?
Чи має право фізична особа здавати квартиру в оренду та одержувати орендну плату?
Чи необхідно орендодавцю бути суб’єктом підприємницької діяльності?

№ 2. Між лізингодавцем і лізингоодержувачем було укладено договір фінансового лізингу. Згідно з договором, лізингоодержувачу 4 березня було передано об’єкт лізингу. 25 грудня лізинго-
одержувач звернувся до лізингодавця з пропозицією викупити об’єкт лізингу. Лізингодавець відмовив лізингоодержувачу.
Які нормативно-правові акти регламентують відносини фінансового лізингу?
На який строк укладається договір фінансового лізингу?
Чи має право лізингоодержувач на викуп об’єкта лізингу?

№ 3. 21 травня між орендодавцем та орендарем було укладено договір оренди нежитлового приміщення. Згідно з договором, розмір орендної плати становить 300 грн на місяць. Об’єкт оренди було передано орендареві 15 липня. 16 серпня орендар перерахував на банківський рахунок орендодавця 300 грн. А 20 серпня орендар отримав листа від орендодавця з вимогою сплатити оренду плату за період з 21 травня по 15 липня.
Які нормативно-правові акти регламентують відносини оренди?
Чи правомірні вимоги орендодавця?
З якого моменту у орендаря виникає обов’язок зі сплати орендної плати?

  • Розкрийте поняття «оренда» та «найм».
  • Перелічіть ознаки договору оренди.
  • Охарактеризуйте предмет договору оренди.
  • Назвіть права орендаря та суборендаря.
  • Назвіть права орендодавця та суборендодавця.
  • Назвіть особливості договору оренди державного та комунального майна.
  • Які суб’єкти беруть участь у процедурі укладання договору оренди державного та комунального майна?
  • Дайте визначення поняття «лізинг».
  • Назвіть основні відмінності фінансового та оперативного лізингу.
  • Розкрийте зміст поняття «прямий лізинг».
  • Перелічіть істотні умови договору лізингу.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.