лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Вступ

 

Програма курсу

 Тема 1  Загальна характеристика господарського права й гос-
подарського законодавства

 Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяль-
ності

 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій
 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності
 Тема 5. Господарські зобов’язання
 Тема 6. Господарський договір
 Тема 7. Господарсько-правова відповідальність
 Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства
 Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 11. Правове регулювання відносин оренди й лізингу
Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання.
Тема 13. Біржова діяльність в Україні
Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Україні
Тема 15. Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні 
Тема 16. Господарські організації у праві інших держав

Термінологічний словник

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час поточного та підсумкового контролю

Список рекомендованої літератури

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.