лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності.
 2. Підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності.
 3. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності.
 4. Поняття господарського правопорушення. Основні види гос-
  подарських правопорушень.
 5. Функції господарсько-правової відповідальності.
 6. Характеристика видів господарсько-правових санкцій.
 7. Збитки.
 8. Характеристика штрафних санкцій.
 9. Поняття та правова природа оперативно-господарських санкцій.
 10. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.
 11. Порядок накладення господарсько-правових санкцій.
 12. Оскарження рішення про накладення господарсько-право-
  вих санкцій.

 1. Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.
 2. Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.
 3. Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
 4. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 5. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 8. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 лис-
  топада 1993 року № 3659-XII.
 9. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
 10. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.
 11. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-XII.
 12. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР.
 13. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III.
 14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III.
 15. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.
 16. Біла Р. Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України: Автореферат канд. юрид. наук. — Одеса, 1995.
 17. Постанова КМУ «Про Порядок заняття торговельною діяльністю
  і правила торговельного обслуговування» від 8 лютого 1995 року № 108.
 18. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 ро-
  ку № 298/519.

                                          господарсько-правова відповідальність; гос-
подарське правопорушення; договірні правопорушення; позадоговірні правопорушення; принцип вини правопорушника; господарсько-пра-
вові санкції; штрафні санкції; відшкодування збитків; оперативно-господарські санкції; адміністративно-господарські санкції.

 1. Порівняйте господарсько-правову та адміністративну відповідальність.
 2. Ознайомтеся зі змістом Інструкції про порядок застосування економічних і фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами, затвердженої наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України від 3 грудня 2001 року № 298/519.
 3. Назвіть підстави для застосування господарсько-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків.
 4. Складіть перелік аргументів, за допомогою яких порушник може довести свою невинуватість.
 5. Назвіть підстави звільнення особи від господарсько-право-
  вої відповідальності.
 6. Які нормативно-правові акти розкривають зміст поняття «форс-мажор» (непереборна сила)?
 7. Складіть форс-мажорне застереження.
 8. Порівняйте положення Цивільного та Господарського кодексів України про відшкодування збитків.

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. ТОВ «Зима» та ВАТ «Квітка» уклали договір про надання послуг, який містив положення про те, що у разі несвоєчасної оплати належним чином наданих послуг Замовник зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 1 % розміру несплачених коштів за кожен день прострочення платежу. 10 березня Виконавець надав За-
мовникові послуги в повному обсязі, що було зафіксовано в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Вартість послуг становила 10 000 грн. Замовник, відповідно до умов договору, узяв на себе зобов’язання оплатити послуги не пізніше, як через п’ять днів з моменту оформлення Акту виконаних робіт (наданих послуг). 1 грудня того самого року Виконавець подав позов до суду про стягнення основного боргу та пені.
Обчисліть розмір пені, обґрунтуйте свою відповідь.
Визначте ціну позову.
До якого виду господарсько-правових санкцій належить пеня?
№ 2. Платник податку на додану вартість несвоєчасно перерахував ПДВ у розмірі 5000 грн до відповідного бюджету. Податкова інспекція під час перевірки прийняла рішення про накладення на платника податку штрафу.
Чи правомірні дії податкової інспекції?
До якого виду господарсько-правових санкцій належить штраф?

  • Визначіть поняття та значення господарсько-правової відповідальності.
  • Перелічіть підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності.
  • У чому полягає принцип вини?
  • Охарактеризуйте позадоговірні господарські правопорушення.
  • Назвіть типові договірні господарські правопорушення.
  • Дайте визначення поняття «господарсько-правова санкція».
  • Розкрийте значення відшкодування збитків.
  • Хто має право застосовувати штрафні санкції?
  • Чи можна одночасно застосовувати такі господарсько-пра-
   вові санкції, як відшкодування збитків і штрафні санкції?
  • Розкрийте сутність оперативно-господарських санкцій.
  • Назвіть відмінності між такими господарсько-правовими санкціями, як оперативно-господарські санкції та адміністративно-господарські санкції.
  • Хто має право застосувати господарсько-правові санкції?
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.