лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Охарактеризуйте речові права, що існують у сфері господарювання.
 2. Наведіть по п’ять прикладів кожної правомочності власника.
 3. Складіть перелік підстав набуття права власності.
 4. Назвіть випадки припинення права власності, що не залежать від волі власника.
 5. Складіть перелік нормативно-правових актів, що визначають форми власності в Україні.
 6. Чи існує в Україні колективна власність? Обґрунтуйте відповідь.
 7. Дослідіть чинне законодавство України та складіть перелік об’єктів права комунальної власності.
 8. Розкрийте взаємозв’язок права власності та права оперативного управління.
 9. Наведіть відмінності між правом господарського відання та оперативного управління.
 10. Які документи посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна спадкоємця?
 11. Дослідіть порядок формування та розпорядження майном у господарському товаристві.
 12. Як розподіляються прибутки та збитки комунального підприємства?
 13. Які об’єкти права інтелектуальної власності можуть перебувати у власності казенного підприємства?
 14. Упродовж якого терміну охороняється право на знак для товарів і послуг?

  • Розкрийте поняття «право власності».
  • Назвіть суб’єктів права власності.
  • Назвіть суб’єктів обмежених речових прав.
  • Дайте порівняльно-правову характеристику державної та ко-
   мунальної власності.
  • Які речові права має відокремлений підрозділ?
  • Що таке правовстановлюючий документ?
  • Хто має право розпоряджатися майном від імені господарської організації?
  • Розкрийте зміст поняття «прибуток».
  • Охарактеризуйте процедуру розподілу прибутку.
  • Назвіть особливості права інтелектуальної власності.
  • Який об’єкт вважається винаходом?
  • Охарактеризуйте порядок охорони винаходів і корисних мо-
   делей.
  • Назвіть відмінності між винаходом і промисловим зразком.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.