лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ У БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Вступ 3

І. Типова програма навчальної дисципліни
«Паблік рилейшнз у бізнесі» 5

ІІ. Навчально-методичне забезпечення дисципліни 12

Тема 1. Сучасна концепція паблік рилейшнз у бізнесі 12
Тема 2. Паблік рилейшнз у системі управління ринковою
діяльністю підприємства 27
Тема 3. Паблік рилейшнз у системі управління
підприємством 37
Тема 4. Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз
для бізнесу 44
Тема 5. Засоби паблік рилейшнз у бізнесі 53
Засоби масової інформації та їхня роль
у паблік рилейшнз діяльності підприємства 53
Засоби і заходи паблік рилейшнз у відносинах із
громадськістю 55
Організація роботи підприємства із засобами масової
інформації 60
Засоби внутрішньофірмового паблік рилейшнз 69
Тема 6. Управління ПР-кампаніями у бізнесі 70
Тема 7. Моделювання процесу комунікативного впливу паблік
рилейшнз на економічну поведінку ринкових суб’єктів 89
Тема 8. Іміджелогія у бізнес-ПР 102
Теоретичні основи іміджу 102
Методи побудови та підтримування іміджу товару,
торгової марки, підприємства у бізнесі 107
Комплексна система оцінювання іміджу
підприємства 116
Тема 9. Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових
ситуаціях 140
Кризові ситуації на підприємстві та
у бізнес-середовищі 140
Антикризовий паблік рилейшнз у бізнесі 144
Адаптаційний паблік рилейшнз у бізнесі 149
ІІІ. Плани практичних занять і практичні завдання 151
Плани практичних і семінарських занять 151
Практичні завдання 155
Словник термінів 166
Література 170

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.