лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 
закінчується дія гарантії банку;
представник гаранта повертає перевізнику заставу;
закінчується термін дії страхового поліса.
Як вже було зазначено вище, як альтернатива надання фінансових гарантій власником  транзитних підакцизних товарів, можуть застосовуватись охорона і супроводження товарів на підставі добровільного їх обрання власником.          Охорона і супроводження товарів є обов'язковими у випадках переміщення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не позначених марками акцизного збору.
Обрання власником підакцизних товарів або уповноваженою ним особою охорони і супроводження товарів підтверджується укладанням відповідної угоди з митним органом.    Угода укладена між власником товарів або уповноваженою ним особою та митним органом може бути кількох видів: на певний період, на певний обсяг вантажів чи одноразова. Плата за митну охорону і супроводження вноситься до або на момент реалізації положень угоди, тобто до або на момент митного оформлення товарів, щодо яких застосовується митна охорона і супроводження.
Охорона і супроводження підакцизних товарів, що переміщуються автомобільним транспортом, здійснюються, як правило, у вигляді ескортування колони транспортних засобів чи поодиноких транспортних засобів підрозділами митної варти за участю, у разі потреби, підрозділів МВС. Кількісний склад групи охорони і супроводження визначається, виходячи з таких положень:
для супроводження поодинокого транспортного засобу без використання автомобілів митниці - 2 чоловіки;
для супроводження колони від двох до чотирьох транспортних засобів без використання автомобілів митниці - 3 чоловіки;
якщо формується колона з 5 і більше транспортних засобів додатково один інспектор на два транспортних засоби.
Крім того, якщо для організації охорони і супроводження використовуються службові автомобілі митних органів - додатково один інспектор-водій для кожного такого автомобіля.         Потреба у залученні підрозділів МВС для охорони і супроводження транспортних засобів визначається начальником митного органу і органу внутрішніх справ.
Начальник підрозділу митної варти, виходячи з умов кожного окремого випадку, визначає спосіб охорони і супроводження, уточнює шляхи перевезення товарів, пункти технологічних зупинок, приймання-передачі транспортних засобів і документів, а також вказує порядок розміщення групи охорони і супроводження в транспортних засобах під час руху.
При ввезенні транзитних підакцизних товарів на територію України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці на митному кордоні такі документи:
1) Товаро-транспортні накладні на переміщувані товари із зазначенням їх кількості та ваги.
2) Рахунки-фактури чи інші документи, що підтверджують вартість переміщуваних товарів, засвідчені закордонними митними установами на шляху транзиту територією інших держав.
3) Угоду про митну охорону і супроводження (далі - угода).
Угода укладається у трьох примірниках, які розподіляються таким чином:
один для власника підакцизних транзитних товарів;
один для митниці відправлення;
один для митниці призначення.
Останній примірник під час переміщення знаходиться у старшого групи супроводження, і передається ним на митниці призначення посадовій особі, що приймає супроводжувані транзитні товари до митного оформлення.     Крім того, у необхідних випадках подається угода про супроводження колони транспортних засобів патрульним автомобілем ДАІ.
4) Заповнені декларантом згідно з установленими правилами примірники вантажної митної декларації типу "Транзит".
5) Інші документи, передбачені чинним законодавством.
Впевнившись, що власник товарів або уповноважена ним особа вибрала охорону і супроводження товарів, інспектор, що проводив митне оформлення цих товарів, викликає начальника підрозділу митної варти та старшого групи охорони і супроводження, і, здійснивши митне оформлення, передає в присутності начальника підрозділу митної варти старшому групи всі оформлені документи на продекларовані товари. При цьому складається акт про передачу супровідних документів на задекларовані товари для зберігання (з детальним їх переліком) у трьох примірниках.
Після завершення митного оформлення інспектор митниці один примірник акта залишає у справах митниці разом з примірником вантажної митної декларації, рахунок-фактури, товаро-транспортної накладної на оформлені підакцизні товари, що переміщуються транзитом. Всі ці документи реєструються в окремому журналі для реєстрації підакцизних товарів, що прямують транзитом, під одним номером.  Документи, що підлягають доставленню до митниці призначення, збираються старшим групи охорони і супроводження, і на весь час переміщення перебувають під його особистим наглядом в окремому опломбованому портфелі разом з двома примірниками акта.
Другий примірник акта після повернення групи охорони і супроводження до підрозділу, залишається у справах підрозділу митної варти.  Повідомлення про направлення підакцизних товарів, що прямують транзитом, надсилається в той же день до митниці призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше).          Інформація про такі вантажі є першочерговою і пріоритетною.
Напрямок та маршрут руху дотримується старшим групи охорони і супроводження, виходячи з переліку встановлених Кабінетом Міністрів України шляхів транзиту підакцизних товарів  та пункту пропуску на митному кордоні, через який буде здійснюватись вивезення цих товарів з митної території України. Цей пункт обов'язково встановлюється митницею відправлення, і зазначається у вантажній митній декларації типу "Транзит". При визначенні пункту та маршруту руху митницею повинен враховуватись напрямок, обраний власником товарів або уповноваженою ним особою.
Митне оформлення транспортних засобів з підакцизними транзитними товарами, щодо яких застосовувалась митна охорона і супроводження, в митниці призначення здійснюється позачергово.
Якщо кількісні та якісні характеристики продекларованого вантажу відповідають тим, що були зазначені при ввезенні товарів на митну територію України, посадова особа митниці призначення приймає рішення про митне оформлення продекларованих товарів та випуск підакцизних товарів, що прямують транзитом, за межі митної території України.
Митниця призначення подає до митниці відправлення інформацію про надходження товарів і документів, доставлених під охороною і супроводженням, на протязі того ж робочого дня, в який здійснено таке доставлення, користуючись каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше). Якщо у встановлений термін вантаж не прийшов до митниці призначення, остання негайно надсилає митниці відправлення каналами електронного зв`язку повідомлення про ненадходження вантажу та після уточнення відповідних обставин передає інформацію про порушення зобов'язання про транзит управлінню по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмиткому. Останнє протягом трьох робочих днів від моменту отримання такої інформації надсилає гарантові повідомлення про необхідність сплати гарантійних коштів згідно з умовами відповідних договорів.
У разі порушення перевізником встановлених маршруту та (або) терміну транзиту митниця призначення вживає відповідних заходів, передбачених митним законодавством. При цьому суми отриманих фінансових гарантій не стягуються, а у разі їх попереднього стягнення - повертаються гаранту у встановленому порядку.
У разі зміни перевізником номіналу, цілісного стану та обсягу партії товару митниця призначення разом з представником гаранта, крім заходів, передбачених митним законодавством, складає акт встановленого зразка, на підставі якого митні органи отримують відшкодування із сум фінансової гарантії.
На всіх пунктах пропуску на митному кордоні України  сворюються  комісії з метою забезпечення контролю за доставкою підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, а також для налагодження оперативної та достовірної передачі інформації про фактичне вивезення таких товарів за межі митної території України.       Комісії створюються з числа досвідчених працівників підрозділів Державної митної служби, Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової адміністрації.      Персональний склад комісій затверджується керівниками регіональних (обласних) підрозділів Державної митної служби, Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової адміністрації.      Списки членів комісій та зразки підписів членів комісій направляються до Держмитслужби для інформування митних органів на місцях.          Робота комісій організовується в постійному цілодобовому режимі, позмінно, по одній посадовій особі від кожного відомства в кожну зміну. Координує роботу комісії представник Державної митної служби.                   При ввезенні в зону прикордонно-митного контролю пункту пропуску підакцизних товарів, що переміщуються транзитом, інспектор митниці викликає членів комісії та в їх присутності проводить митне оформлення цих товарів згідно з положеннями чинних нормативних актів. За необхідності або на вимогу одного або всіх членів комісії інспектором митниці за їх участю проводиться огляд транспортного засобу з підакцизними товарами.
Після проведення митного оформлення кожен з членів комісії вносить відомості про ввезені підакцизні товари у власний реєстраційний журнал.       У реєстраційному журналі митниці всі члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища.  На всіх примірниках товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари, поданих перевізником, члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища. Копії завірених підписами членів комісії товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари залишаються у справах митниці і зберігаються не менше трьох років.  Після проведення митного оформлення за наявності підписів членів комісії на всіх примірниках товаросупровідних документів митниця дозволяє відправлення транспортного засобу, що перевозить транзитом підакцизні товари, до митниці призначення.
Повідомлення про направлення підакцизних товарів, що прямують транзитом, у першочерговому і пріоритетному порядку надсилається того самого дня до митниці призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку тощо). Повідомлення засвідчується власними підписами всіх трьох членів комісії із розбірливим зазначенням прізвища. Копії повідомлення зберігаються в регіональному підрозділі кожного з відомств, співробітники яких задіяні в міжвідомчій комісії, протягом трьох років.
При ввезенні в зону прикордонно-митного контролю пункту пропуску підакцизних товарів, що переміщуються транзитом та надходять з митниці відправлення, інспектор митниці призначення повинен в  присутності членів комісії проводити митне оформлення цих товарів згідно з положеннями чинних нормативних актів.           За необхідності або на вимогу одного або всіх членів комісії інспектором митниці за участю членів комісії проводиться огляд транспортного засобу з підакцизними товарами.  Після проведення митного оформлення кожен з членів комісії вносить відомості про підакцизні товари, що вивозяться за межі митної території України, у власний реєстраційний журнал.
У реєстраційному журналі митниці всі члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища.  На всіх примірниках товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари, поданих перевізником або групою охорони та супроводження, члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища. Копії завірених підписами членів комісії товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари залишаються у справах митниці і зберігаються не менше трьох років. Після проведення митного оформлення за наявності підписів членів комісії на всіх товаросупровідних документах митниця дозволяє відправлення транспортного засобу, що перевозить транзитом підакцизні товари, за межі митної території України.
Повідомлення про надходження підакцизних товарів до митниці призначення  реєструється в журналі реєстрації одержаних повідомлень про направлення підакцизних товарів, що перевозяться транзитом, та надсилається у першочерговому і пріоритетному порядку того самого дня до митниці відправлення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку тощо). Повідомлення засвідчується особистими підписами всіх трьох членів комісії із розбірливим зазначенням прізвища.          Копія повідомлення долучається до копії відповідного повідомлення з митниці відправлення і разом з ним зберігається регіональними підрозділами кожного з відомств, співробітники яких задіяні в міжвідомчих комісіях, протягом трьох років.
Щодекадно 10, 20 та 30 числа кожного місяця зведені відомості про ввезення підакцизних товарів подаються членами комісії незалежно один від одного до регіональних (обласних) підрозділів відомств для здійснення контролю та підготовки зведеної інформації для центральних установ відомств.   Ці відомості не підлягають розголошенню особам, непричетним до здійснення контролю за доставленням підакцизних товарів.  Зведена інформація щодекадно відповідно 15, 25 та 5 числа кожного місяця передається регіональними (обласними) підрозділами відомств до центральних установ відомств.
У центральних установах відомств міжвідомча комісія, до складу якої входять посадові особи всіх задіяних відомств (по одній особі від кожного відомства), проводить звірку відомостей, надісланих з регіональних (обласних) підрозділів відомств, та аналіз цих відомостей. При виявленні розбіжностей в наданих відомостях комісією визначаються причини виникнення таких розбіжностей та вживаються заходи щодо їх усунення.     На підставі проведеного аналізу готується інформація з висновками та пропозиціями щодо вдосконалення роботи міжвідомчих комісій, яка щомісячно або на окрему вимогу надається кожному з керівників задіяних відомств.
Отримана митницями відправлення від митниць призначення інформація з підтвердженням надходження підакцизних товарів та вивезення їх за межі митної території України відображається кожним членом комісії у власному реєстраційному журналі  із зазначенням джерела її отримання (факс, лист, електронна пошта чи інше, каналами митниці, МВС тощо). Копії повідомлень про надходження товарів зберігаються не менше 3 років в регіональних (обласних) підрозділах відомств, задіяних у комісіях.
При виявленні записів про в'їзд в Україну транспортних засобів з підакцизними транзитними товарами, про які протягом встановленого у відісланому повідомленні терміну не надійшло повідомлення з митниці призначення про фактичне вивезення цих товарів за межі митної території України, члени комісії терміново направляють запит до митниці призначення. Митниця призначення негайно після отримання такого запиту повинна надіслати повідомлення, засвідчене підписами всіх трьох членів комісії, про вивезення або про невивезення підакцизних транзитних товарів за межі митної території України.
При виявленні фактів недоставлення підакцизних транзитних товарів до митниці призначення члени комісій на митницях ввезення та вивезення негайно повідомляють про це місцеві та регіональні (обласні) підрозділи своїх відомств для організації оперативних заходів по розшуку транспортних засобів з цими товарами.
При виявленні розбіжностей у записах, що вносяться членами комісій до своїх реєстраційних журналів, які можуть вплинути на достовірність інформації про транзитне переміщення через територію України підакцизних товарів, за рішенням відповідних керівників відомств призначається службове розслідування.
Крім транзиту підакцизних  товарів через митну територію України, особливу увагу приділяється митному  контролю за експортом алкогольних напоїв, оскільки експорт цих підакцизних товарів, як і транзит звільняється від сплати ПДВ і акцизного збору. Тому, для мінімізації податків, підприємці можуть оформити алкогольні напої на експорт, а фактично незаконно залишити його для реалізації на митній території України. Саме з цієї причині,  митне оформлення експорту здійснюється в порядку, дещо подібному до транзитного перевезення підакцизних товарів.  
Так, підприємства-виробники відвантажують на експорт спирт етиловий та алкогольні напої за умови охорони і супроводження спирту етилового та алкогольних напоїв підрозділами митних органів або за наявності внесеної грошової застави.     Грошова застава визначається у розмірі суми всіх податків, зборів (обов'язкових платежів), обчислених у порядку, встановленому для оподаткування цієї продукції у разі її реалізації на території України. Надання грошової застави запроваджується як запобіжний захід, метою якого є дотримання визначених українським законодавством умов експорту спирту етилового та алкогольних напоїв, а також забезпечення внесення передбачених законодавством податків, зборів, обов'язкових платежів (далі - платежі) у разі недоставки товарів, що експортуються, у митницю призначення. У всіх випадках недоставки товарів у митницю призначення в установлені терміни і підтвердження нею цього факту актом відповідної форми товари вважаються вільно використаними на митній території України, тобто такими, щодо яких законодавством установлені обов'язкові платежі. У цьому разі митниця відправлення перераховує заставну суму в розмірі нарахованих платежів на рахунок Держмитслужби України для подальшого перерахування до бюджету відповідно до бюджетної класифікації у визначені терміни.
Грошова застава протягом 5 календарних діб з дати вивезення товарів за межі митної території України повертається власнику товару або уповноваженій ним особі митницею відправлення за його письмовою заявою.

Глава 12. Контрольно-ревізійна робота з бюджету

12.1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету

Контрольно-ревізійна робота з бюджету проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби у формі ревізій і тематичних перевірок фінансових органів. Найбільш повну характеристику стану економічної і контрольної роботи фінансових органів дають комплек­сні ревізії, які повинні сприяти виконанню бюджету з кожного джерела доходів, виявленню можливостей додаткового надходження платежів до бюджету, цільовому і ефективному використанню державних коштів.
Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводяться комплексно Головним контрольно-ревізійним управлінням України разом з Міністерством фінансів України, Головним управлінням Державного казначейства України за узгодженим між ними планом.
Ревізії виконання бюджету та стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах проводяться комплексно контрольно-ревізійними управлінням в областях разом з обласними фінансовими управліннями і обласними управліннями Державного казначейства.
Ревізії стану виконання бюджету та збереження грошових коштів і матеріальних цінностей в сільських, селищних і міських (містах районного підпорядкування) радах проводяться комплексно працівниками контрольно-ревізійних відділів разом з працівниками фінансових органів та відділів Державного казначейства у районах і містах. Ревізія операцій по справлянню податків та інших платежів від населення проводиться державними податковими адміністраціями, як правило, одночасно з ревізією збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.
Ревізія виконання бюджету проводиться в кожному фінансовому органі не менше ніж один раз в два роки.
Крім планових ревізій державною контрольно-ревізійною службою проводяться і позапланові ревізії і перевірки, актуальність яких зростає у зв'язку з реформуванням економіки, появою багаточисленних форм господарювання, їх новизною, відсутністю нормативно-правового регулювання багатьох економічних процесів, що створює сприятливий грунт для порушень законності. В цих умовах одним з напрямів діяльності контрольно-ревізійної служби стає не тільки вияв, але й прогноз кримінальних економічних ситуацій, що супроводжують трансформаційні процеси на нинішньому етапі ринкових перетворень. У подальшому цей прогнозний матеріал може бути використаний для створення соціально-економічної програми по попередженню порушень законності в різних сферах економіки.
Основними завданнями контрольно-ревізійної роботи з бюджету є:

  1. перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства;
  2. ревізія поточного рахунку відповідного бюджету, позабюджетних і валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;
  3. ревізія правильності витрачання коштів на утримання фінансових органів і органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
  4. перевірка законності проведених операцій з грошовими коштами і матеріальними цінностями;
  5. перевірка дотримання фінансової дисципліни, правильності і достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
  6. вжиття заходів щодо усунення недоліків і поліпшення роботи фінансових органів і органів Державного казначейства, бюджетних установ, господарських організацій і підприємств по забезпеченню виконання бюджету, збереженню коштів і економного їх витрачання.

Таким чином, ревізію можна розглядати як послідовний процес, який починається з підготовки до її проведення і закінчується перевіркою усунення порушень і недоліків, виявлених під час ревізії.
Виходячи з цього, визначають такі етапи ревізійного процесу:
1. підготовка до проведення ревізії;
2. проведення ревізії;
3. підготовка і оформлення результатів ревізії;
4. реалізація матеріалів ревізії та організація контролю за ви­конанням прийнятих рішень.
Важливою умовою успішного проведення комплексної ревізії робо­ти фінансових органів по складанню і виконанню бюджету є правильно організована підготовка до неї.  Підготовча робота включає ознайом­лення:
із законодавчими документами і нормативними матеріалами;
із затвердженим бюджетом і пояснювальною запискою до нього;
з даними про внесені в затверджений бюджет зміни в процесі його виконання і про взаємні розрахунки з бюджетом вищого рівня за період, який перевіряється;
із звітом про виконання бюджету і пояснювальною запискою до нього;
із зведеними даними про виконання надходжень податків, зборів і платежів та про стан недоїмки по платежах в бюджет;
з актом попередньої комплексної ревізії і матеріалами по реалізації її результатів;
із звітами про контрольно-ревізійну роботу і пояснювальними за­писками до них;
з матеріалами перевірок по окремих питаннях фінансової роботи, проведеної в міжревізійний період;
з рішеннями і розпорядженнями місцевих органів державної вико­навчої влади з фінансових питань, прийнятих по даному місту, району;
з матеріалами ревізій і перевірок, проведених фінансовими від­ділами по завданню Міністерства фінансів і обласного фінансового управління;
із показниками фінансово-господарської діяльності намічених до перевірки підприємств, організацій і установ;
із матеріалами про виявлені фінансовими органами порушеннях, роз­тратах, недостачах і розкраданнях;
із матеріалами службового листування фінансового органу вищого рівня з районними і міськими фінансовими відділами.
Після вивчення вищевказаних матеріалів складається програма ре­візії, яка затверджується керівництвом відповідного структурного підрозділу. В ній визначаються як загальні завдання ревізії, зокрема, пе­ревірка роботи по складанню і забезпеченню виконання бюджету, здій­снення заходів щодо подальшого покращання і вдосконалення економічної і контрольно-ревізійної роботи, посиленню режиму економії у використанні державних коштів, так і часткові, які характеризують окремі особливості роботи фінансового органу, що ревізується. В про­грамі визначаються конкретні об'єкти ревізії і перевірок - окремі ділянки роботи фінансового органу, відділи і управління органів вико­навчої влади місцевих Рад народних депутатів, підприємства, організації і установи.
Проведення ревізії необхідно планувати на тих об'єктах, які мають вирішальне значення для виконання бюджету як по доходах, так і по видатках, а в програмі передбачати перевірку тих питань, які визначають ефективність і якість економічної і контрольної роботи фінансових органів.
В обов'язковому порядку в програмі комплексної ревізії перед­бачається ревізія виконання кошторису витрат на утримання управлін­ського апарату органів виконавчої влади, перевірка всіх операцій по поточному рахунку відповідного бюджету за період, що пройшов з моменту попередньої ревізії до теперішньої, а також ревізію роботи 2-3 сільських, селищних Рад народних депутатів по виконанню бюджету.
Питання, включені до програми ревізії, викладаються в такій послідовності, яка забезпечує не тільки всебічну перевірку діяльно­сті об'єкту, що ревізується, але й системність, що допомагає вияв­ленню фактів порушень і їх причин, визначенню їх наслідків.
На основі затвердженої програми складається робочий план ревізії, в яко­му по кожному основному питанню програми визначаються конкретні завдання, виконавці і календарний графік роботи.
Програма і план ревізії розглядаються як обов'язковий мінімум питань, що підлягають перевірці. В період ревізії при необхідності до програми ревізії і плану її проведення вносяться зміни та доповнення.
При проведенні ревізії за дорученням правоохоронних органів до її початку керівник ревізійної групи повинен ознайомитись з матеріалами, на підставі яких правоохоронні органи поставили питання про необхідність проведення ревізії, з'ясувати, в якому стані знаходиться бухгалтерський облік об'єкту, що буде ревізуватись, визначитись з персональним складом ревізорів і залучених спеціалістів, які будуть брати участь у ревізії. План проведення ревізії обговорюється і узгоджується з працівниками правоохоронних органів.
Термін проведення ревізії і склад ревізійних груп залежать від обсягу передбачених робіт, але граничний строк не повинен перевищу­вати 30 днів.
У випадках, коли ревізія (перевірка) проводиться за дорученням правоохоронних органів, він може бути продовжений особою, яка призначила ревізію (перевірку) на строк, узгоджений з правоохоронними органами.
Загальною тенденцією в розвитку ревізійної роботи є скорочення строків ревізії за рахунок укомплектування ревізійних груп достатнім числом кваліфікованих ревізорів, використання комп'ютерної тех­ніки.
Після завершення підготовчої роботи керівник відповідного структурного підрозділу проводить з учасниками реві­зійної групи інструктивну нараду, на якій уточнюються завдання і особливості майбутньої ревізії, перевіряється підготовленість учас­ників ревізії до її проведення.
Комплексні ревізії роботи фінансових органів проводяться кіль­кома спеціалістами. Організація такої ревізії покладається на керівника ревізійної групи, який розподіляє обов'язки між членами ревізійної групи, слід­кує за роботою окремих ревізорів, відвідує об'єкти ревізії, приймає в ході ревізії необхідні міри по  забезпеченню нормальної роботи всіх членів групи.
На керівника ревізійної групи покладається узагальнення і реалізація результатів комплексної ревізії.
В період ревізії роботи фінансових органів по складанню і ви­конанню бюджету проводяться також ревізії основних питань фінансово-господарської діяльності в окремих міністерствах, відомствах, управ­ліннях, відділах, на підприємствах, в організаціях і установах. Під­вищенню дієвості комплексних ревізій сприяє збільшення числа підприємств і організацій, що підлягають ревізії. Це дозволяє зробити більш повний і правильний висновок про стан економічної і контроль­ної роботи фінансового органу.
Розширення кількості підприємств, організацій і установ, що підлягають ревізії, досягається шляхом залучення до участі в ревізії роботи фінансових органів спеціалістів управлінь і відділів Міністер­ства фінансів, обласних фінансових управлінь, а також завдяки більш тісній координації планів проведення комплексних ревізій роботи фінансових органів з планами ревізій фінансово-господарської діяльності, що проводяться на підвідомчих підприємствах і організаціях апаратом відомчого контролю.
На місці ревізії керівник ревізійної групи  пред'являє посвідчення на право проведення ревізії або перевірки керівним працівникам відповідного підприємства, установи або організації.
На прохання перевіряючих керівник підприємства скликає своїх заступників, керівників структурних підрозділів і інформує їх про початок ревізії, представляє кожного члена ревізійної групи, дає вказівки про форму сприяння ревізорам в їх роботі, визначається порядок отримання ревізорами документів для перевірки, а також вирішується питання щодо забезпечення їх збереження.
При необхідності до участі в проведенні ревізії можуть бути залучені відповідні працівники економічних, бухгалтерських та інших структурних підрозділів підприємств, установ і організацій за виключенням керівника і головного бухгалтера. Така потреба виникає в тих випадках, коли проводяться фактичні перевірки на місцях і виникають питання, розібратись в яких зможуть допомогти особи, відповідальні за операції, відображені в до­кументах, і тоді, коли необхідно отримати роз'яснення про їх дії при виконанні службових обов'язків. При проведенні фактичних перевірок працівники підприємства, установи або організації беруть в них участь від початку до кінця. Про це відмічається в акті або іншому документі, що складається за результатами перевірки.
Як правило, на початку ревізії проводиться перевірка готівки в касі, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і інші фак­тичні перевірки.
Потім послідовність ревізійних дій визначається таким чином, щоб це забезпечило повне виявлення стану справ на тих чи інших ділян­ках. В разі неправильного визначення послідовності контрольних дій результати ревізії будуть неповними, що може призвести до необхід­ності повторної перевірки.
При виявленні фактів порушень законів, постанов і інших нормативних актів, невиконанні зобов`язань перед бюджетом, незаконного і нецільового використання державних коштів і інших порушень фінансової дисципліни або зловживань перевіряючі повинні отримати письмові пояснення від посадових і інших причетних до цього осіб, встановити розмір нанесеного державі збитку і інші наслідки, що є результатом допущених порушень; причини допущених порушень; посадових осіб, з вини яких скоє­ні порушення, а також прийняти в ході ревізії необхідні міри щодо ліквідації виявлених порушень і недоліків.
Якщо порушення допущено не з вини працівників підприємства, установи або організації, що ревізується, а з вини працівників інших підприємств, установ або організацій, то проводиться перевірка в цих підприємствах або про це сповіщається у відповідний орган, який призначив ревізію.
При необхідності вилучення в ході ревізії документів у зв'язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями перевіряючий зобо­в'язаний повідомити про це правоохоронні органи. У справах організації, підприємства, установи залишається акт вилучення та копії або реєстр вилучених документів, завірені підписами ревізуючого та головного бухгалтера або іншої відповідальної особи організації, яка ревізується. Вилучені докумен­ти зберігаються до закінчення ревізії, після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі або організації, якщо право­охоронними органами не прийнято рішення про вилучення цих докумен­тів.
У випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодав­ства матеріали ревізії передаються правоохоронним органам, а про зловживання і порушення повідомляються державні органи і органи, уповноважені управляти державним майном.
Підготовка матеріалів ревізії включає складання акту, довідок, отримання пояснень і т.ін.
Ревізія закінчується підписанням акту і додатків до нього. За результатами ревізії розробляються заходи, направлені на усунення виявлених порушень і недоліків.

12.2 Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету

Основними завданнями ревізії роботи фінансових орга­нів по складанню і виконанню бюджету є перевірка:
дотримання при складанні і виконанні бюджету законів, а також рішень місцевих органів влади;
дотримання бюджетних прав бюджетів нижчого рівня;
відповідність розрахованих по бюджету сум доходів і видатків показникам економічного і соціального розвитку;
повноти обліку доходів і обгрунтованості видатків, передбаче­них по бюджету;
повноти і своєчасності надходження податків і платежів, виконання фінансовим органом покладених на нього обов'язків по контролю за правильним обрахуванням і своєчасною уплатою підприємствами і організаціями платежів в бюджет, а також дотримання законності при справлянні податків і зборів;
правильності виділення коштів з бюджету, відповідність їх цільовому призначенню, затвердженому бюджетом;
своєчасності  фінансування передбачених бюджетом заходів;
правильності використання, а також збереження державних коштів;
правильності оформлення бюджетної документації;
правильності ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету, оперативно-бухгалтерського обліку платежів по доходах, а також правильності складання звітності;
виконання фінансовим органом покладених на нього обов'язків по контролю за використанням коштів і дотриманням фінансової дисципліни, своєчасності розгляду періодичної і річної звітності по доходах, по виконанню кошторисів бюджетних установ і прийняття необхідних заходів по ліквідації виявлених порушень.
При проведенні ревізії контролер-ревізор зобов'язаний:
а) ретельно перевірити достовірність документів, які використовувались для складання бюджету, видачі коштів, і установити законність і правильність проведених операцій;
б) перевірити відповідність бухгалтерських записів первинним документам і установити, чи немає випадків здійснення операцій без підтвердження відповідними документами;
в) провести при необхідності зустрічні перевірки правильності документів, даних обліку і звітності в банківських установах і інших установах, організаціях і підприємствах;
г) перевірити правильність складання звітів і установити від­повідність їх даним бухгалтерського обліку.
Перевірці підлягають такі питання:
дотримання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і роз­поряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну;
наявність і правильність розрахунків та обгрунтувань доходів і видатків бюджету і позабюджетних фондів;
повнота врахування всіх джерел доходів для визначення розмірів субвенцій і дотацій, дотримання їх цільового призначення;
правильність визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених місцевою Радою народних депутатів вищого рівня;
своєчасність і повнота надходження податків, зборів і платежів до доходної частини бюджету;
правильність використання коштів бюджету на інвестиції, власні цільові програми, а також на спільні програми з органами влади інших адміністративно-територіальних одиниць; на зовнішньо-економічну діяльність, заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, відновлення пам'яток культури, що знаходяться у віданні відповідних органів влади, на благоустрій, утримання і капітальний ремонт житлового фонду і об'єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування;
правильність і своєчасність виділення бюджетних коштів на утримання закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, на утримання органів державної влади та самоврядування, інші цілі;
обгрунтованість додаткового фінансування з урахуванням наявних та додатково залучених коштів видатків на утримання житлово-комунального господарства, установ та закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури і спорту, охорону навколишнього природного середовища та на інші цілі, правильність їх використання;
законність та обгрунтованість створення резервних і цільових фондів в межах обсягу доходів бюджету, їх використання;
доцільність та правомірність об'єднання на договірних засадах коштів відповідного бюджету з коштами інших бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян для фінансування будівництва, ремонту і утримання об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
обгрунтованість надання додаткових пільг та допомоги громадянам, які потребують соціального захисту;
правильність ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету і складання звітності, своєчасність розгляду періодичної і річної звітності по виконанню бюджету, кошторисів бюджетних установ і прийняття заходів щодо усунення допущених порушень фінансової дисципліни;
дотримання фінансовими органами і органами Державного казначейства діючого порядку фінансування установ і організацій, зокрема, чи не допускалось перерахування грошових коштів з основного поточного рахунку бюджету на видатки, не передбачені бюджетом, у більших розмірах, ніж передбачено бюджетом, на фінансування позабюджетних фондів та на інші необгрунтовані і не передбачені чинним законодавством заходи.
Ревізія, як правило, починається з одночасної перевірки всіх ділянок роботи фінансового органу і інших об'єктів, передбачених програмою.
При перевірці стану бюджетної роботи по складанню бюджету по­трібно установити наявність рішення відповідних виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів, плану організаційних робіт, прове­дення інструктивних нарад і семінарів з працівниками органів вико­навчої влади про порядок складання і затвердження бюджету, строках представлення проектів зведених кошторисів видатків і кошторисів по спеціальних коштах.

Перевіряється робота фінансового органу по розгляду прогнозних

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.