лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

          У випадку залишення в Україні або за її межами майна тимчасово ввезеного в Україну або тимчасово вивезеного з України, воно підлягає повторному декларуванню шляхом подання нової вантажної митної декларації.        Іноземні товари, що переміщуються через територію України транзитом декларуються у випадку, якщо їх перевезення не оформлено згідно з вимогами системи міжнародного митного транзиту, учасницею якого являється Україна та пункт пропуску в Україну і пункт пропуску за її межі не співпадають.
Після декларування товарів та майна та їх пред'явлення декларантом або транспортною організацією митниці здійснюється митне оформлення, для якого необхідні слідуючі документи:
- декларація;
- належним чином засвідчені копії ліцензій;
- дозволи інших державних органів, якщо товари підлягають контролю цих органів;

  1.    - документи, що підтверджують внесення відповідних митних платежів;

-інші документи, вказані в декларації та передбачені нормативними актами.
Для митного оформлення іноземних товарів, що переміщуються транзитом через територію України необхідно додатково також представити     дозвіл на транзит через територію України.
У процесі митного оформлення товарів перевіряється наявність всіх документів, необхідних для митного оформлення товарів; відповідність заповнення декларації вимогам, передбаченим в діючих нормативних актах, що регулюють порядок заповнення вантажної митної декларації. При перевірці правильності заповнення декларації використовуються відомості, що містяться в супровідних, транспортних, комерційних та інших документах, а також результати митного огляду. Якщо майно ввозиться в Україну чи вивозиться з України тимчасово, перевіряється наявність вказівок про обставини зворотного вивезення з України або ввезення в Україну заявленого майна. По закінченні митного оформлення митний орган реєструє декларацію та додаткові аркуші і присвоює їй відповідний номер, який проставляється в декларації. Штампи про результати митного оформлення проставляються в розділі "Д" всіх аркушів декларації і засвідчуються особистою номерною печаткою працівника митного органу, який проводив оформлення. Після цього товари чи майно підлягають пропуску через митний кордон України.
Оформлені митницею аркуші вантажної митної декларації ( далі - ВМД) розподіляються у такому порядку:
перший основний аркуш ("примірник для митниці") зберігається разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 календарних місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;
другий основний аркуш ("примірник для статистики") використовується у підрозділі митної статистики органу Державної митної служби;
третій основний аркуш ("примірник для митниці") використовується у підрозділі митних доходів та платежів органу Державної митної служби;
четвертий основний аркуш ("примірник для митниці") використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:
а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної території України, аркуш передається декларанту для доставки разом з товаром у пункт пропуску на державному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через державний кордон;
б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, аркуш передається декларанту;
п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта") передається декларанту.
Якщо декларування товару проводиться особою, уповноваженою на декларування, то:
під час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, четвертий аркуш ВМД передається власникові товару, а п'ятий аркуш - особі, уповноваженій на декларування;
під час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому він повинен бути копією п'ятого аркуша. При використанні шостого аркуша ВМД на зворотному боці першого і п'ятого аркушів декларантом робиться запис "Оформлено шостий аркуш ВМД", який засвідчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власникові товару.

                   11.3. Контроль митних органів за сплатою митних платежів.

Як вже було зазначено вище, митні органи здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю сплати митних платежів, а саме: мита, податку на додану варстіть та акцизного збору по товарах, що переміщуються через митний кордон України.       
         Розглянемо перш за все особливості контролю митних органів за сплатою мита. Товари та інші предмети, що ввозяться на територію України,обкладаються митом за ставками Єдиного митного тарифу України та законів України щодо оподаткування підакцизних товарів.  Мито стягується з усіх суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб - у відношенні товарів, що ввозяться на територію України, в тому числі в супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, а також тих, що пересилаються. Мито сплачується митним органам України до або на момент прийняття вантажної митної декларації до митного оформлення, а стосовно товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, - підприємствам зв'язку.
Платники мита зобов'язані пред'являти за вимогою посадових осіб митниць всю комерційну, включаючи бухгалтерсько-фінансову, документацію, яка має відношення до розрахунків по зовнішньоекономічних операціях. Товари, за які не було сплачене мито, або по сплаті мита не була надана відстрочка, пропуску митними органами не підлягають.
Сума мита зараховується на депозитний рахунок митниці, яка перераховує ці суми до державного бюджету у встановлені строки. Митниця контролює надходження коштів на депозитний рахунок по випискам банку.
Мито нараховується митними органами виходячи з митної вартості або кількісних показників та встановлених ставок мита. Для того, щоб митним органам визначити правильність нарахування мита, їм необхідно перевірити відповідність заявленої митної вартості товарів реальним цінам. При явній невідповідності цих величин, митну вартість товарів встановлюють митні органи, виходячи з цін на ідентичні товари чи інші предмети, що діють у провідних країнах-експортерах зазаначених товарів.
Одне з головних завдань митних органів - визначення тарифної позиції, якій відповідає товар чи предмет, що перетинає митний кордон, оскільки від цього залежить розмір ставки мита. Митні органи при визначенні відповідності предмету, який перетинає митний кордон, тарифній позиції, керуються такими положеннями:
а) визначальним елементом класифікації є належність предмета до конкретної товарної позиції Тарифу (найменування розділів і глав мають допомагати у користуванні Тарифом):
б) предмети, що пред'явлені до митного контролю в розібраному чи нерозібраному вигляді, класифікуються за тією товарною позицією, до якої належить предмет у зібраному вигляді;
в) якщо предмет може бути віднесений до двох або більше товарних позицій одночасно, перевага віддається товарній позиції, що містить в собі більш детальний опис предмета. Це положення повинно застосовуватися в усіх випадках процедури товарної класифікації з метою обкладання митом;
г) предмети, які містять в собі суміш різних компонентів або набори, що призначені для продажу, які укомплектовано різними предметами, класифікуються за предметом або матеріалом, що визначає товарну характеристику набору.
Оскільки ставки  ввізного  мита є диференційованими, митним органами необхідно звернути увагу на правильність визначення країни походження товарів, оскільки від цього залежить які саме ставки мита: преференційні, пільгові  чи повні застосовуються.
До товарів та інших предметів, що походять з країн, які входять разом з Україною до митних союзів, або утворюють з нею спеціальні митні зони, і при встановленні будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами з участю України, а також до товарів та інших предметів, що походять з країн, що розвиваються, за винятком товарів, які належать до товарних груп 25-97, застосовуються преференційні ставки Єдиного митного тарифу. При звільненні від сплати мита товарів в межах товарних груп 1-24, що ввозяться та походять з країн, що розвиваються, походження товарів повинно бути засвідчено Сертифікатом походження форми А. Тарифні преференції встановлюються на товари, які походять з країн, що розвиваються, і на які поширюється тарифний преференційний режим, при умові безпосередньої закупки в цих країнах.
До товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, а також до товарів та інших предметів, що походять з країн, що розвиваються (в межах товарних груп 25-97) застосовуються пільгові ставки Тарифу.
До решти товарів та інших предметів, а також предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, застосовуються повні ставки Тарифу.
Країною походження товарів вважається країна, де товари було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.
Товарами, повністю виробленими в даній країні, вважаються такі:
а) корисні копалини, видобуті в межах її території або економічної зони;
б) рослинна продукція, вирощена на її грунті;
в) живі тварини, вирощені в ній;
г) продукція, одержана в ній від живих тварин;
д) вироблена в ній продукція мисливського, рибальського і морського промислу;
е) продукція морського промислу, добута або вироблена у Світовому океані суднами даної країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;
є) вторинна сировина і відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснюваних у даній країні;
ж) товари, вироблені в даній країні виключно з продукції, зазначеної в пунктах "а" - "є".
Переробка або обробка товарів у даній країні вважається достатньою, якщо:
декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали або вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;
у вартості декларованих товарів частка добавленої вартості становить не менш як 50 відсотків.
Не можуть визнаватися як достатня переробка товарів такі технологічні операції:
щодо схоронності товарів під час їх зберігання чи транспортування;
підготовка товарів до продажу і транспортування (подріблення партії, формування відправлень, сортування та переупакування);
прості складальні операції;
змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових.
Визначення країни походження у разі ввезення товарів з країн, що розвиваються, які користуються преференціями, відбувається на основі Угоди "Про уніфіковані правила, які визначають походження товарів з країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій", 1980 року.
Існують деякі особливості стягнення імпортного мита з фізичних осіб. Предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (надалі - громадяни), підлягають обкладенню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу.
Звільняються від сплати мита такі предмети, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами:
- товари (крім вино-горілчаних і тютюнових виробів) загальною вартістю, еквівалентною 200 євро включно;
-предмети особистого користування (за винятком транспортних засобів індивідуального користування та запасних частин до них), що тимчасово ввозяться на митну територію України;
- речі, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;
- горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну особу.
- транспортні засоби, призначені для власного користування (не більше одного найменування на одну особу), які ввозяться на митну територію України під зобов'язання про зворотнє вивезення протягом одного року громадянами, які постійно проживають за кордоном, без сплати мита.
У разі відчуження тимчасово ввезеного транспортного засобу з дозволу митного органу, такий транспортний засіб підлягає обкладенню митом. Транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться на митну територію України громадянами, які постійно проживають в Україні, підлягають пропуску тільки при умові сплати мита. 
При ввезенні товарів, загальною вартістю, що перевищує еквівалент 200 євро, сплачується мито за повними ставками Єдиного митного тарифу з заповненням уніфікованої квитанції МД-1. Мито на предмети, що ввозяться громадянами, нараховується, виходячи з вартості цих предметів, на підставі цін на них на момент ввезення. Підтвердженням ціни для митниці є відповідні документи (чек, рахунок-фактура і т.п.) або заява громадянина.       При відсутності вказаних документів і заяви, або при явній невідповідності заявленої чи вказаної в документі ціни реальної вартості предмета, митниця встановлює ціну на підставі ціни на ідентичні чи подібні предмети.
Відстрочка сплати мита у відношенні товарів, що ввозяться фізичними особами, не допускається.

         Далі розглянемо особливості контролю митних органів за сплатою податку на додану вартість та акцизного збору, по товарах, що переміщуються через митний кордон України юридичними особами.
Податок на додану вартість сплачується платниками податку - одержувачами (покупцями та замовниками) товарів або, за їх дорученням, особами, уповноваженими на декларування, одночасно зі сплатою мита (до або на момент подання вантажної митної декларації  до митного оформлення).
Умовою  переміщення  через митний кордон України підакцизних товарів при їх ввезенні на митну територію України є попередня (акцизна) вантажна митна декларація  на такі товари, оформлена в митниці за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності - імпортерів таких товарів зі сплатою під час її оформлення всіх належних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів).
Умовою переміщення через митний кордон України окремих видів товарів ввезення яких згідно з встановленим переліком  на митну територію України здійснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларації є подання попередньої вантажної митної декларації, оформленої в митниці за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності зі сплатою під час її оформлення митних платежів (мита, митних зборів, ПДВ) або  наданні документа у   вигляді гарантії незалежного фінансового посередника щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення. В цьому випадку при недоставленні відповідних товарів до митниць призначення фінансовий посередник сплачує всю суму нарахованих митних платежів за цей товар.
Особливістю  контролю за правильністю обчислення і своєчасністю сплати ПДВ та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, є те,   що митні органи здійснюють такий контроль тільки  під час митного оформлення. В подальшому,  при реалізації товарів, що були імпортовані, контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати ПДВ та акцизного збору здійснюється державними податковими органами.
Контроль за сплатою акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну і які відповідно до законодавства підлягають позначенню марками акцизного збору, здійснюється митними органами разом з державними податковими органами. Під час митного оформлення таких товарів підтвердженням сплати акцизного збору є заявка-розрахунок на одержання марок з відміткою про повну сплату сум акцизного збору, які були нараховані відповідно до ставок акцизного збору та курсу валют, установленого Національним банком України на момент придбання марок акцизного збору.
Ввезені суб'єктами підприємницької діяльності товари, на які поширюються податкові пільги згідно з актами законодавствами, підлягають митному оформленню за умови подання митному органу імпортером заяви про мету ввезення та подальшого використання цих товарів та надання зобов'язання про їх використання виключно з тією метою, яку передбачає пільговий режим оподаткування.
Платники податку на додану вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, перераховують зазначені платежі на депозитні рахунки митних установ. Моментом сплати податку на додану вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються на територію України (крім випадків, коли суми акцизного збору відповідно до чинного законодавства України сплачуються податковим органам під час покупки марок акцизного збору) є момент фактичного надходження коштів на рахунок митної установи у вигляді передплати за митне оформлення. Як підтвердження сплати податку на додану вартість та акцизного збору декларантом разом із заповненою декларацією подаються платіжні документи. Копії цих документів з відмітками про сплату зберігаються у справах відділу митних доходів та платежів митниці разом з примірником вантажної митної декларації.
Нарахування суми ввізного мита, податку на додану вартість і акцизного збору проводиться в графі 47 вантажної митної декларації в такому порядку.
У першій колонці "Вид" вказується тризначний шифр платежу, що нараховується по вантажній митній декларації, відповідно до Класифікатора видів митних платежів.
У другій колонці "Основа нарахування" вказується:
- при нарахуванні мита:       митна вартість товару чи кількість товару, заявленого у графі 31, в залежності від основи для нарахування мита;
- при нарахуванні акцизного збору (у випадках, передбачених чинним законодавством України):    митна вартість товару з урахуванням сум митних зборів та мита або кількість заявленого в графі 31 товару в залежності від основи для нарахування акцизного збору;
- при нарахуванні податку на додану вартість (у випадках, передбачених чинним законодавством України):    митна вартість товару з урахуванням сум митних зборів, мита та акцизного збору.
У третій колонці "Ставка" вказується:
- при нарахуванні мита:       установлений розмір ставки мита згідно зі ставками Єдиного митного тарифу або у твердих ставках (наприклад,  в євро) з одиниці товару;
- при нарахуванні акцизного збору:      установлений розмір ставки у відсотках до обороту або у твердих ставках (наприклад, в євро) з одиниці товару згідно з чинним законодавством;
- при нарахуванні податку на додану вартість:        установлений розмір ставки податку на добавлену вартість згідно з чинним законодавством.
У четвертій колонці "Сума" вказується нарахована на основі зазначеної ставки сума відповідного митного платежу, що підлягає сплаті.
У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається спосіб розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.
Як підтвердження про сплату митних платежів, до заповненої вантажної митної декларації повинен додаватися примірник платіжного доручення з відміткою банку. Суми податку на додану вартість та акцизного збору після оформлення митної декларації включаються в реєстр на перерахування до Державного бюджету України відповідно до бюджетної класифікації. Суми податку на додану вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, митні органи перераховують у встановлені чинним законодавством терміни з дати оформлення вантажної митної декларації до Державного бюджету за окремими платіжними дорученнями на кожен вид платежу.
Державною митною службою щомісячно, 15 числа кожного місяця, що настає за звітним, подаються до Державного казначейства та до Державної податкової адміністрації відомості про перераховані до Держбюджету суми ПДВ з імпортних товарів у розрізі областей та митних установ. Щомісячно, до 15 числа місяця, що настає за звітним, реєстри відомостей про сплачений ПДВ у розрізі платників (суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності) передаються митними органами до обласних фінансових органів та до податкових адміністрацій.
Для забезпечення обліку та контролю за фактично нарахованими та сплаченими ПДВ та акцизним збором митними органами ведуться особові рахунки підприємств у встановленому Державною митною службою порядку. Повернення надміру чи помилково нарахованих і сплачених сум ПДВ та акцизного збору здійснюється митними органами у разі подання їм оформленої вантажної митної декларації на ввезення товарів та розрахункових платіжних документів про їх сплату, якщо не минув річний термін з дня внесення платежів до бюджету.
Не сплачені у визначені терміни суми ПДВ та акцизного збору з імпортованих товарів (включаючи платежі за виданими векселями), а також суми цих податків, не сплачені внаслідок інших дій (порушення митних правил), що спричинило їх недоїмку, списуються уповноваженими установами банку в установленому законодавством порядку.
Далі розглянемо особливості контролю митних органів за сплатою податку на додану вартість та акцизного збору, по товарах, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами.
Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - громадяни) при ввезенні (пересиланні) предметів (товарів) на митну територію України сплачують податок на додану вартість та акцизний збір на предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) ними на митну територію України і підлягають обкладенню зазначеними податками згідно з чинним законодавством.
Нарахування і справляння податку на додану вартість та акцизного збору з громадян здійснюється одночасно з нарахуванням і справлянням інших податків та зборів (мита, митних зборів) при митному оформленні предметів (товарів), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України. Не підлягають пропуску на митну територію України предмети (товари), за які при ввезенні (пересиланні) на митну територію України (або при митному оформленні у внутрішніх митницях) не сплачено нараховані податки та збори.
При відчуженні тимчасово ввезених на митну територію України предметів (товарів) сплачуються податок на додану вартість (якщо відповідно до чинного законодавства такі предмети підлягають обкладенню ввізним митом), а по підакцизним товарам акцизний збір, незалежно від дати фактичного ввезення таких предметів на митну територію України (тобто, у такому випадку, датою ввезення на митну територію України вважається дата заявлення предметів (товарів) митниці з метою переоформлення їх з режиму тимчасового ввезення в режим ввезення для вільного використання).
Митна вартість предметів (товарів) визначається за заявами громадян (у тому числі усними) і може підтверджуватись відповідними товарними чеками, рахунками-фактурами, договорами купівлі-продажу, міни, дарування, тощо. У разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності заявленої митної вартості предметів (товарів) митні органи можуть самостійно встановлювати їх вартість на підставі наявної цінової інформації (каталогів, прайс-листів, чеків, рахунків-фактур тощо) на такі або аналогічні предмети (товари) в країні їх придбання.
Податок на додану вартість та акцизний збір нараховується та справляється на предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митом. Не підлягають обкладенню податком на додану вартість та акцизним збором  при ввезенні (пересиланні) на митну територію України:
а) предмети (товари) загальна вартість яких не перевищує еквівалент 200 євро;
б) горілчані вироби у кількості 1 літра;
в) вино у кількості 2 літрів;
г) тютюнові вироби у кількості 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів);
д) предмети особистого користування, незалежно від їх вартості, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення без будь-яких змін, крім природного зношення;
е) речі, що ввозяться (пересилаються) при переселенні на постійне місце проживання в Україну;
є) предмети, що ввозяться після їх тимчасового вивезення без будь-яких змін, крім природного зношення (при наявності документів, що підтверджують факт їх тимчасового вивезення).
Нарахування мита, податку на додану вартість та акцизного збору здійснюється одночасно і оформляється на бланку квитанції форми МД-1. Сплата податку на додану вартість та акцизного збору громадянами здійснюється у порядку, встановленому для сплати мита.  

  1. Особливості контролю митних органів за переміщенням

                   через митний       кордон України  підакцизних товарів

         Особливий порядок здійснення контролю митними органами за переміщенням підакцизних товарів через митний кордон України пов”язаний з тим, що у суб”єктів підприємницької діяльності є досить великою зацікавленість в ухиленні від сплати відповідних податків, оскільки рівень оподаткування підакцизних товарів є дуже високим. Отже при ухиленні від сплати цих податків різниця в ціні між оподатковуваним і неоподатковуваним товаром дуже значна і її отримує той, хто не сплатить установлені податки. Саме тому, для підакцизних товарів встановлено більш жорстку систему контролю. Як вже зазначалось вище, пропуск через митний кордон України підакцизних  товарів, які ввозяться в Україну суб'єктами підприємницької діяльності, здійснюється за умови подання митниці у пункті пропуску на митному кордоні України попередньої вантажної митної декларації на підакцизні товари, оформленої митницею, в зоні діяльності якої зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - імпортер таких товарів, зі сплатою під час її оформлення всіх належних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів).
Розглянемо більш детально цей  порядок.      Митне оформлення імпорту підакцизних товарів здійснюється виключно в митниці за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Митне оформлення поза місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності за листами-узгодження забороняється.
Умовою пропуску через митний кордон України  підакцизних товарів при їх імпорті є подання прикордонній митниці копії платіжного доручення, авізованого митним органом за місцем державної реєстрації підприємства, на загальну суму обов'язкових платежів, які відповідно до законодавства України повинні бути сплачені до Держбюджету при ввезенні таких товарів у пред'явленій кількості, та акцизної вантажної митної декларації.
Кошти повинні бути перераховані на депозитні рахунки митних органів за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. При цьому сума, яка перераховується на депозитний рахунок митниці, повинна відповідати сумі встановлених податкових платежів, що необхідно сплатити за партію товару, яка буде ввозитися за однією акцизною декларацією. Суми податків перераховуються до Держбюджету після оформлення у повному обсязі вантажної митної декларації  на імпорт товару. Копія платіжного доручення авізується начальником митниці або особою, яка його заміщає. Підпис посадової особи засвідчується гербовою печаткою митниці.
Акцизна вантажна митна декларація - це документ, що заповнюється на бланку уніфікованої вантажної митної декларації  і містить у собі відомості про вантаж, що буде ввезено на територію України з метою імпорту, та використовується митними органами для посилення контролю за митним оформленням підакцизних товарів. Акцизна декларація оформлюється на одну партію товару. У випадках, коли партія товару ввозиться декількома транспортними засобами в межах одного контракту, інформація про ці транспортні засоби наводиться на зворотній стороні акцизної декларації та завіряється печаткою. Заповнення акцизної декларації не завершує процедури декларування вантажу і тому його невідповідність занесеним до акцизної вантажної митної декларації даних не є підставою для притягнення до відповідальності за контрабанду чи порушення митних правил.
Заповнена акцизна декларація подається у митницю за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності разом з такими документами:
1) зовнішньоекономічним контрактом;
2) двома копіями платіжного доручення, завіреними суб'єктом підприємницької діяльності, на суму встановлених платежів;
3) примірником заявки-розрахунку з відміткою податкової адміністрації про суму фактично сплаченого акцизного збору під час купівлі марок акцизного збору (по алкогольним та тютюновим виробам).
Всі умови оподаткування і курс валюти Національного банку застосовуються на день оформлення акцизної декларації та фіксуються на момент проставлення митницею штампа "Сплачено".
Інспектори митниці в межах своєї компетенції перевіряють:
- фактичне надходження сум необхідних платежів на депозитний рахунок митниці;
- правильність заповнення акцизної декларації та її електронної копії, проставляючи на ній необхідні штампи відповідно до загального порядку.
У митниці залишається два примірника акцизної декларації, яка знаходиться на контролі до оформлення у повному обсязі суб'єктом підприємницької діяльності вантажної митної декларації на імпорт товару в Україну. Один примірник залишається декларанту. Два примірника акцизної декларації передаються власнику вантажу чи його уповноваженій особі для пред'явлення на пункті пропуску на митному кордоні України.
Підставою для авізування посадовою особою митниці копії платіжного доручення є подання оформленої акцизної декларації.  Митниця, де була оформлена акцизна декларація, у термін, що не перевищує 1 доби з моменту оформлення, надсилає електронну копію акцизної декларації до Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного зв'язку. Інформаційно-аналітичне митне управління проводить узагальнення інформації про оформлення акцизних декларацій, ведення центральних баз даних оформлення імпорту підакцизних товарів на територію України та в термін, що не перевищує доби з моменту отримання інформації про оформлення акцизної декларації,  засобами електронного зв'язку передає реєстри акцизних декларацій на прикордонні митниці.
Умовою для пропуску вантажів  через митний кордон України з метою імпорту є подання власником вантажу, чи його уповноваженою особою, або перевізником такого вантажу авізованої копії платіжного доручення та двох примірників оформленої у внутрішній митниці акцизної декларації.
Інспектор на пункті пропуску на митному кордоні України перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в акцизній декларації, наявність цієї  акцизної декларації в реєстрах, надісланих Інформаційно-аналітичним митним управлінням. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється в кількості, що не перевищує кількості товарів, за які сплачено встановлені платежі.
За відсутності зауважень інспектор виписує документ контролю за доставленням вантажу в митницю призначення, заносить відомості про номер акцизної декларації, транспортного засобу і вантаж до окремого журналу реєстрації транспортних засобів та пропускає вантаж через митний кордон України. Один примірник пред'явленої на кордоні акцизної декларації залишається у справах митниці з відмітками про фактичну кількість товару, що перетнув кордон. В термін, що не перевищує 1 добу з моменту пропуску вантажу прикордонна митниця, на підставі відповідних примірників акцизної декларації надсилає до Інформаційно-аналітичного митного управління інформацію про пропуск вантажу на територію України для проведення централізованого контролю за ввезенням в Україну підакцизних товарів. Другий примірник акцизної декларації з відмітками прикордонної митниці про кількість пропущених товарів та відомостями про надходження інформації з Інформаційно-аналітичного митного управління направляється з вантажем у митницю призначення.  Після надходження вантажу в митницю призначення суб'єкт підприємницькій діяльності у встановлений законодавством термін подає до митниці заповнену в повному обсязі вантажну митну декларацію на імпорт товару на територію України.
При зміні умов оподаткування (розмір ставки податку, збору) чи курсу валюти, встановленого Національним банком України імпортер повинен сплатити відповідну суму - різницю між фактично сплаченими сумами податків і зборів та сумами податків і зборів, що підлягають сплаті на момент оформлення вантажної митної декларації на імпорт товару на територію України.       Залишки сум податків та зборів, які можуть утворитися внаслідок фактичного ввезення меншої кількості товару, ніж було заявлено в акцизній декларації, за бажанням суб'єкта підприємницької діяльності можуть бути повернуті чи зараховані протягом 10 днів з дати оформлення імпортної вантажної митної декларації у рахунок наступних платежів за рішенням начальника митниці.
Митниця, де було проведене оформлення імпорту товару на територію України, протягом 1 доби з моменту завершення митного оформлення партії товару надсилає до Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного зв'язку електронну копію імпортної вантажної митної декларації для зняття з контролю відповідної акцизної декларації, після чого ця акцизна декларація знімається з контролю на митниці.
За бажанням суб'єкта підприємницької діяльності акцизна декларація може бути анульована. Для анулювання акцизної декларації суб'єкт підприємницькій діяльності подає до митниці, де була оформлена ця вантажна митна декларація, усі три її примірники та письмову заяву. Інформація про анулювання акцизної декларації у термін, що не перевищує 1 доби з моменту її анулювання пересилається митницею до Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного зв'язку.
Існують особливості  митного контролю за транзитними перевезеннями, оскільки одним з методів ухилення від сплати митних платежів є ввезення товарів на митну територію України в режимі транзиту, який не передбачає сплату цих платежів і вподальшому  незаконна реалізація цих товарів на території України. 
З метою забезпечення належного контролю за транзитними перевезеннями через територію України,  переміщення через митну територію України транзитних підакцизних товарів здійснюється за умови надання власником товарів або уповноваженою ним особою митним органам документів, що підтверджують наявність відповідних фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, або за умови охорони і супроводження товарів митними органами із залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.         Власник товару або уповноважена ним особа за своїм розсудом обирає вид заходу, передбаченого законодавством: або надання фінансової гарантії, або охорони і супроводження  товарів митними органами. 
Розглянемо загальний порядок надання  фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо транзитних підакцизних товарів.
Незалежним фінансовим посередником може бути уповноважена Держмитслужбою юридична особа, зареєстрована в Україні у формі повного або командитного товариства (далі - гарант). Банк чи страхова компанія, що виявили бажання стати гарантом при транзитних перевезеннях підакцизних товарів через митну територію України, для отримання відповідних повноважень, звертаються до Держмитслужби, подаючи при цьому встановлені нормативними актами документи.       Після прийняття Держмитслужбою  рішення про надання спеціальних повноважень, між Держмитслужбою  та гарантом укладається відповідна угода.      Крім того, гарант отримує від Держмитслужби довідку про внесення його до Переліку уповноважених банків чи Переліку страхових організацій.  Держмитслужба двічі на місяць забезпечує розсилання оновлених переліків до територіальних митних управлінь та митниць.
Надання фінансової гарантії Держмитслужби передбачає безумовне зобов'язання гаранта сплатити митний борг ( тобто митні платежі)  у разі невиконання перевізником зобов'язання щодо вивезення товару. Фінансове забезпечення наданих гарантій може провадиться гарантом слідуючим чином: а) шляхом укладання договорів страхування відповідальності перевізника перед митними органами щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення із страховиком; б) шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу; в) шляхом отримання гарантійного листа уповноваженого банку на суму митного боргу. Відносини і порядок взаємодії Держмитслужби та гаранта визначаються генеральною угодою.
Оформлення фінансових гарантій здійснюється перевізником завчасно, до подання товарів до митного оформлення. Товари, щодо яких немає фінансових гарантій на час подання до митного оформлення, затримуються митницею до оформлення таких гарантій. Усі пов'язані з цим витрати (збереження, охорона, стоянка тощо) здійснюються за рахунок перевізника.
Надання фінансових гарантій митним органам обов'язкове для товарів, що ввозяться транзитом на митну територію України під зобов'язання про вивезення незалежно від виду транспорту, яким вони переміщуються, за винятком переміщення:
автотранспортом із застосуванням книжок МДП (CARNET TIR) згідно з Конвенцією МДП 1975 року;
із застосуванням охорони і супроводження митними органами із залученням підрозділів МВС;
трубопровідним транспортом;
фізичними особами в обсягах, які не обкладаються акцизним збором;
каналами поштового зв'язку.
У разі наміру здійснити транзитне перевезення товару його власник або уповноважена ним особа звертається до представника гаранта та у взаємодії з ним обирає один із зазначених вище видів фінансового забезпечення гарантії, що надається гарантом  Держмитслужбі.
Для фінансового забезпечення гарантії шляхом надання гарантійного листа банку гарант отримує гарантію уповноваженого Держмитслужбою  банку за рахунок перевізника.         Для фінансового забезпечення гарантії шляхом застави перевізник згідно з договором застави перераховує гаранту заставу, відповідну сумі митного боргу.          Заставлене майно повертається гарантом заставодавцю після повного виконання його обов'язків перед митними органами за підтвердженням митниці призначення на підставі фактичних даних про перетин товаром митного кордону України. У противному разі застава перераховується гарантом пропорційно до невиконаних зобов'язань перевізника митним органам як покриття митного боргу.
Для фінансового забезпечення гарантії шляхом страхування фінансової відповідальності перевізника гарант від свого імені та за рахунок перевізника здійснює укладання договору страхування його відповідальності із страховиком, уповноваженим Держмитслужбою.  Термін дії договору страхування, утримання застави або гарантійного листа банку відповідає терміну дії зобов'язань перевізника щодо вивезення товару з митної території України згідно з вимогами митного законодавства. Початок та закінчення зазначеного терміну визначається митницями відправлення та призначення на підставі фактичних даних митниці про перетин митного кордону України товаром без зміни його стану.
У разі порушення перевізником зобов'язань щодо вивезення товару  ввезені товари вважаються призначеними до вільного обігу на території України, а гарант забезпечує митним органам повне відшкодування митного боргу.     Страховий випадок не вважається таким, що настав, а застава не зараховується на користь митних органів та гарантія не перераховується, якщо перевізник не виконав зобов'язання щодо вивезення товарів за межі митного кордону України внаслідок форс-мажорних обставин. Перелік таких обставин визначається Держмитслужбою.
Під час ввезення товарів на територію України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці відправлення на митному кордоні, крім документів, установлених митним законодавством про транзит, оригінал документа, що підтверджує надання гарантом фінансової гарантії Держмитслужбі, а саме гарантійного листа банку або свідоцтва про внесення застави, чи страхового поліса.       Гарантійний документ видається перевізнику у чотирьох примірниках - для представників гаранта на митниці відправлення і на митниці призначення та для митниці відправлення і для митниці призначення.      Для внутрішньої звітності перевізника залишаються оригінали відповідних договорів, що супроводжують отримання фінансової гарантії.
Згідно з установленими правилами декларант заповнює на митниці відправлення вантажну митну декларацію типу "Транзит", у якій зазначаються суми всіх умовно нарахованих платежів, передбачених для товарів у разі їх вільного використання згідно із законодавством (митний борг), та вид обраної фінансової гарантії.        Розмір фінансової гарантії, зазначений у гарантійному документі, не може бути меншим суми умовно нарахованого платежу.
Під час вивезення товарів за межі митної території України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає представнику гаранта на митному кордоні документи, оформлені митницею під час ввезення цих товарів, на підставі яких:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.