лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Книга
ф.№ 3-ф

Аналітичний облік

 

Книга
ф.№ 1-ф

Синтетичний облік

 

Бухгалтерія

 

Розпорядження на перерахування коштів ф. № 5

 

Рай/міськ/фінвідділ
Бюджетний відділ (інспекція)

 

 

 

 

 

для переведення підвідомчим установам

 

на видатки установи

 

Поточний рахунок місцевого бюджету

 

Бюджетні рахунки головного розпорядника коштів

 

3-й прим.

 

1-й прим.

 

Платіжне доручення
3 прим.

 

Установа банку

 

2-й прим.

 

Головний розпорядник
коштів

  

 

 

 

Рис.    Документооборот при фінансуванні з місцевих бюджетів

  

 

 


кредитування за рахунок бюджету". Виписки з бюджетних поточних рахунків видаються розпорядникам коштів. Схеми документообороту і процесів фінансування капітальних вкладень з Державного бюджету і місцевих бюджетів такі ж, як на рис. №     і  рис. №    , відповідно.
Рахунки та бухгалтерські проводки. Облік фінансування і видатків бюджету ведеться на різних рахунках. Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню капітальних вкладень і розпорядникам коштів по Державному і місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках по обліку грошових коштів: 11101, 11102, 11103, 11104, 11108, 11301. 11302, 11303. Використання перерахованих коштів характеризує видатки бюджету. Для їх обліку використовуються активні рахунки 61 «Видатки бюджету», 62 «Видатки, проведені за рахунок позабюджетних коштів», 63 «Видатки, проведені за рахунок інших коштів».
Рахунок 61 має наступні рахунки ІІІ порядку:
611 - «Поточні видатки»;
612 - «Капітальні видатки»;
613 - «Нерозподілені видатки»;
614 - «Кредитування з урахуванням погашення».
По рахунках цього класу деталізація не передбачається. Код рахунків 6 класу «Видатки» складається із 28 знаків:

Частина коду

Зміст

Кількість знаків

 1.  
 1. Клас рахунку
 1. 1
 1.  
 1. Код рахунку ІІ порядку
 1. 1
 1.  
 1. Код рахунку ІІІ порядку
 1. 1
 1.  
 1. Код бюджетної класифікації (економічна структура)
 1. 3
 1.  
 1. Код бюджетної класифікації (функціональна структура)
 1. 6
 1.  
 1. Код бюджетної класифікації (відомча структура)
 1. 3
 1.  
 1. Код установки
 1. 3
 1.  
 1. Вид бюджету
 1. 1
 1.  
 1. Тип операцій
 1. 1
 1.  
 1. Вид валюти
 1. 1
 1.  
 1. Вид іноземної валюти
 1. 1
 1.  

Код території

6

Операції по видатках оформляють такими проводками:

 1. При фінансуванні по відомчій структурі:
 2. перерахування коштів Державного бюджету з доходного рахунку на рахунок для здійснення видатків:

Дебет

Кредит

11102

11101

 1. перерахування асигнувань 11101 розпорядникам коштів на поточні витрати:

Дебет

Кредит

11301

11102

 1. перерахування асигнувань розпорядникам коштів на фінансування капітальних вкладень:

Дебет

Кредит

11302

11102

 1. на підставі місячного звіту розпорядників бюджетних коштів списуються проведені касові видатки:

Дебет

Кредит

а) видатки на поточні витрати:


611

11301

б) видатки на фінансування капітальних вкладень:


611

11301

 

 

 1. При фінансуванні через територіальні органи казначейства.
 2. В Головному управлінні Державного казначейства при перерахуванні бюджетних кошів управлінням Державного казначейства в АРК, областях, мм. Києві і Севастополі складається проводка:

Дебет

Кредит

31202

11102

 

 

В кінці місяця на суму проведених по області видатків складається проводка:


Дебет

Кредит

611

11103

612

 

 1. В управліннях Державного казначейства АРК, областей, мм. Києва і Севастополя:

а) надходження коштів від Головного управління Державного казначейства відображають:


Дебет

Кредит

11103

31202

б) частина одержаних коштів йде на оплату рахунків:


Дебет

Кредит

11104

11103

одночасно ці кошти розасигновуються на реєстраційні рахунки розпорядників коштів:


Дебет

Кредит

11303

31503

при здійсненні оплати витрат на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи та надали послуги складається проводка:


Дебет

Кредит

31503

11104

одночасно проходить списання коштів, які були перераховані на оплату рахунків:


Дебет

Кредит

611
612
613

11303

в) надійшли кошти на відновлення проведених розпорядником коштів касових видатків по відповідному коду економічної класифікації:


Дебет

Кредит

11104

611
612

одночасно проводиться запис:


Дебет

Кредит

11303

31503

г) надійшли на єдиний казначейський рахунок кошти, що потребують вияснення:


Дебет

Кредит

11104

317

одночасно відносять на реєстраційний рахунок:


Дебет

Кредит

11303

31503

д) з'ясовано належність коштів:
- якщо вони надійшли на відновлення касових видатків:


Дебет

Кредит

317

611

одночасно проводиться запис:


Дебет

Кредит

31503

11303

- повертаються за належністю:


Дебет

Кредит

317

11104

одночасно проводиться запис:


Дебет

Кредит

31503

11303

є) при перерахуванні асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які не перейшли на казначейське виконання Державного бюджету:


Дебет

Кредит

11301

11103

11302

 

одночасно списуються кошти, які були перераховані на рахунки розпорядників бюджетних коштів:


Дебет

Кредит

611

11301

612

11302

е) на суму перерахованих коштів своїм відділенням в місті чи районі для подальшого здійснення видатків та оплати рахунків складається проводка:

Дебет

Кредит

31402

11103

В територіальних відділах Державного казначейства при перерахуванні асигнувань розпорядникам бюджетних коштів та оплаті витрат складаються бухгалтерські проводки аналогічні тим, які складаються в територіальних управліннях Державного казначейства з використанням відповідних рахунків.

 1. При фінансуванні із місцевих бюджетів:
 2. перерахування асигнувань розпорядникам коштів на поточні витрати:

Дебет

Кредит

11301

11108

 1. перерахування асигнувань розпорядникам коштів на фінансування капітальних вкладень:

Дебет

Кредит

11302

11108

 1. на підставі звіту розпорядників бюджетних коштів щомісяця списуються проведені касові видатки:

Дебет

Кредит

а) видатки на поточні витрати:


611

11301

б) видатки на фінансування капітальних вкладень:


612

11302

 

 

В 7 класі рахунків «Допоміжні рахунки» передбачений один рахунок ІІ порядку 71 «Асигнування». Він має наступні рахунки ІІІ порядку:
711 - «Асигнування на поточні видатки»;
712 - «Асигнування на капітальні видатки»;

713 - «Асигнування на нерозподілені видатки»;
714 - «Асигнування на кредитування вирахуванням погашення».
На вказаних рахунках облік ведеться по простій системі бухгалтерського обліку. Деталізація по рахунках цього класу не передбачається. Код рахунку 7 класу складається із 28 знаків:

Частина коду

Зміст

Кількість знаків

 1.  
 1. Клас рахунку
 1. 1
 1.  
 1. Код рахунку ІІ порядку
 1. 1
 1.  
 1. Код рахунку ІІІ порядку
 1. 1
 1.  
 1. Код бюджетної класифікації (економічна структура)
 1. 3
 1.  
 1. Код бюджетної класифікації (функціональна структура)
 1. 6
 1.  
 1. Код бюджетної класифікації (відомча структура)
 1. 3
 1.  
 1. Код установки
 1. 3
 1.  
 1. Вид бюджету
 1. 1
 1.  
 1. Тип операцій
 1. 1
 1.  
 1. Вид валюти
 1. 1
 1.  
 1. Вид іноземної валюти
 1. 1
 1.  

Код території

6

Аналітичний облік фінансування і видатків бюджету ведеться у розрізі головних розпорядників коштів окремо за видатками безпосередньо головного розпорядника коштів, розпорядників коштів другого і третього ступеня та на централізовані заходи.
Аналітичний облік фінансування і видатків за Державним і місцевими бюджетами у фінансових органах ведеться в "Книзі поточних рахунків розпорядників коштів і касових видатків" - форма № 3-ф і картці обліку асигнувань. У цих облікових реєстрах відображають кошти на фінансування капітальних вкладень і асигнування, затверджені по бюджету, кошти на поточних/ реєстраційних рахунках розпорядників коштів  (рахунки 11301,11303) і на поточних/реєстраційних рахунках для фінансування капітальних вкладень (рахунки 11302, 11303), а також суми касових видатків за бюджетами (рахунки 611, 612). Записи в книзі роблять протягом місяця в процесі здійснення операцій. В кінці місяця виводять залишки. У цій книзі також відображають залишок фінансування і асигнувань, не покритих бюджетними коштами, в межах яких може здійснюватися перерахування коштів на поточні бюджетні рахунки розпорядників  коштів у даному кварталі. Залишок визначають як різницю між сумою фінансування і встановлених асигнувань з початку року для даного кварталу і перерахуванням коштів (обороти по дебету рахунків 11301, 11302, 11303). Відкликані кошти (обороти по кредиту рахунків 11301, 11302, 11303) додають до суми фінансування і встановлених асигнувань.
Для кожного розпорядника коштів виділяють окремі аркуші в книзі № 3-ф. Форму № 3-ф подано на сторінці         .
Для визначення результатів виконання бюджету в плані рахунків передбачений 4 клас рахунків «Результати». Він містить один рахунок другого порядку 41 «Результати виконання бюджету».
Рахунок 41 має наступні рахунки третього порядку:
411 «По виконанню загального фонду бюджету в поточному році»
412 «По спеціальному фонду бюджету в поточному році»
413 «Залишок невикористаних коштів бюджетних установ, що направляється на видатки у наступному бюджетному році»
414 «Залишок невикористаних коштів спеціальних цільових фондів Держав-ного бюджету, що направляються на видатки в наступному бюджетному році»
В зазначеному класі деталізація коду рахунку ІІІ порядку не передбачається. Структура коду рахунку в 4 класі має наступний вигляд:

Частина коду

Зміст

Кількість знаків

 1.  
 1. Клас рахунків
 1. 1
 1.  
 1. Код рахунку ІІ порядку
 1. 1
 1.  
 1. Код рахунку ІІІ порядку
 1. 1
 1.  
 1. Вид бюджету
 1. 1
 1.  
 1. Тип операції
 1. 1
 1.  
 1. Вид валюти
 1. 1
 1.  
 1. Вид іноземної валюти
 1. 1
 1.  

Код території

6

 


Форма № 3-ф
КНИГА
поточних /реєстраційних рахунків розпорядників коштів і касових видатків
___________________________________________________________
(назва фінансового органу)
на 199__ рік
___________________________________________________________
(назва розпорядника коштів)
___________________________________________________________
(призначення і номер рахунку)
___________________________________________________________
(в якому банку)

 

Дата (число, місяць)

Номер меморіального ордера

Зміст операції

КФК

КВК

КЕКВ

Надійшло фінансування. Поточні рахунки.

Касові видатки

Залишок асигнувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

Залишок на 01.01.________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.