лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Платежі за використання природних ресурсів.
Плата за спеціальне використання лісових ресурсів є формою реалізації економічного механізму стимулювання охорони, захисту, раціонального використання, а також фінансового забезпечення відтворення лісів.
Лісокористувачі мають право здійснювати такі види спеціального використання лісових ресурсів :
- заготівля деревини під час рубок головного користування ;
- заготівля живиці;
- заготівля другорядних лісових матеріалів ( пень, дуб, кора, зелень тощо );
- побічні лісові користування.
Планування і проведення заготівлі деревини в порядку рубок головного користування здійснюється в межах розрахункової лісосіки. Розрахункова лісосіка - це щорічна норма заготівлі  деревини в порядку рубок головного користування, що обчислюється під час лісокористування і затверджується для кожного лісокористувача і окремо за групами порід у межах груп лісів, виходячи з принципів безперервності і невиснажливості використання лісових ресурсів.
Пропозиції і відповідні обгрунтування щодо розрахункової лісосіки готуються лісовпорядним підприємством і за погодженням з постійними лісокористувачами та місцевими Радами народних депутатів, які надали земельні ділянки лісового фонду у користування, подаються Міністерству лісового господарства України.
За поданням Міністерства лісового господарства  розрахункова лісосіка  затверджується Міністерством охорони навколишнього природнього середовища України.
Виходячи з розміру розрахункової лісосіки, Кабінетом Міністрів України встановлюється щорічний розмір лісосічного фонду. Лісосічний фонд - це запаси деревини, призначеної для щорічної заготівлі під час рубок головного користування. Розмір плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється, виходячи з лімітів їх використання і такс. Такси і порядок справляння плати встановлюється Кабінетом Міністрів.
Планування надходжень плати за спеціальне використання лісових ресурсів здійснює Управління доходів, виходячи з виділеного ліміту лісосічного фонду і середньої ставки плати за деревину з урахуванням її індексації. Розрахунок надходжень вказаної плати виконується і додається до проекту державного бюджету у вигляді слідуючої таблиці:


N

    Показники

Платний відпуск дере-вини на пні      Тис. куб.м.

Середня ставка плати за деревину            1 куб.м.

Сума плати за деревину   Тис. грн.

1
2
3
4

Ділова деревина
Дров’яна деревина
Хворост
Інші види лісового доходу
Всього надходжень

 

 

 

Плата за спеціальне використання водних ресурсів встановлюється з метою зацікавлення суб’єктів підприємницької діяльності в раціональному використанні і охороні вод, відтворенні водних ресурсів. Плату встановлено за спеціальне використання прісних водних ресурсів як загальнодержавного, так і місцевого значення.
Планування надходжень плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів здійснюється методом прямого рахунку, виходячи із затверджених Міністерством охорони навколишнього середовища лімітів використання прісних водних ресурсів, вантажопідйомності діючого вантажного флоту, пасажиромісткості діючого пасажирського флоту і діючих нормативів плати. При цьому ставки плати індексуються відповідно до прогнозу зростання ін у матеріальному виробництві.
Управління доходів при розробці проекту Державного бюджету розраховує суми надходжень плати за спеціальне використання водних ресурсів, виходячи із показників обсягу використання води підприємствами Держводгоспу, Міненерго  і середніх нормативів плати. Розрахунок вказаної плати виконується і додається до проекту Державного бюджету у виглялі слідуючої таблиці :


Показники

   Сума

Підприємства Держводгоспу, Міненерго, Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики, що використовують водні ресурси  для промислових потреб

 

1.Обсяг використаної води (підприємства), тис.куб.м.      Розрахунковий середній норматив плати за 1 куб.м. з врахуванням пільгових коефіцієнтів (коп.)                         Сума плати , тис.грн.

 

2.Обсяг використаної води (гідроенергетика), тис.куб.м.   Норматив плати ( за 100 куб.м. води, пропущеної через турбіни), коп.                                                                            Сума плати по підприємствах  гідроенергетики, тис.грн.

 

РАЗОМ сума плати за спеціальне використання водних ресурсів (п.1+п.2), тис.грн.

 

  
Платниками плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які здійснюють видобуток корисних копалин.
Для суб’єкта підприємницької діяльностівстановлюються одиниці нормативівза кожну одиницю погашених ( для нафти, торфу, конденсату, газу та гідромінеральних ресурсів - видобутних) балансових запасів корисних копалин у розмірі 1 % ціни реалізації одиниці видобутої мінеральної сировини без відрахування податку на добавлену вартість. Для підприємств вугільної промисловості до нормативу плати застосовується корегуючий коефіцієнт 0,5.
Планування надходжень плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин здійснюється виходячи з прогнозу видобутку корисних копалин, ціни реалізації одиниці видобутої мінеральної сировини та нормативу плати. При цьому оподаткований оборот збільшується відповідно до індексу зростання цін.
Сума надходжень вказаної плати обчислюється на основі показників про обсяги видобутку корисних копалин, які надають відповідні міністерства і відомства; розрахунок виконується за формулою, представленою в слідуючій таблиці :


Найменування корисних копалин

Одиниця виміру

Обсяг погашення запасів

Середня оптова ціна одиниці у 1997р.(грн.)

Оптова вартість копалин (тис.грн.)

Сума плати (тис.грн.)

        1

       2

       3

      4

       5

       6

Копалини загальнодержавного значення :         1. Нафта і конденсат        2.Природний газ                     3. Вугілля кам’яне (коеф.0,5)         4. Вугілля буре (коеф. 0,5)        5. Залізні руди 6. Марганцеві руди                  7. Кварцити     8. Нікелеві руди                 9. Інші копалини

 

 

тис.т.
млн.м.куб.

тис.т.
тис.т.
тис.т.
тис.т.
тис.т.
тис.т.
тис.т.

 

 

 

 

Всього нараховано

 

 

 

 

 

Перехідні платежі (сальдо)

 

 

 

 

 

Надійде до бюджету

 

 

 

 

 

Копалини місцевого значення

 

 

 

 

 

РАЗОМ до бюджету

 

 

 

 

 

Відрахування на геологорозвідувальні роботи є формою реалізації економічного механізму відшкодування витрат на пошуки і розвідку корисних копалин, виконаних за рахунок Державного бюджету, і створення джерела коштів для фінансування подальших робіт по відтворенню та розвитку мінерально-сировинної бази України.
Платниками відрахувань є користувачі надр усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які видобувають корисні копалини ( в т.ч. підземні прісні, мінеральні і термальні води) на родовищах, розвіданих за рахунок  коштів Державного бюджету.
планування надходжень до державного бюджету відрахувань на геологорозвідувальні роботипроводиться на основі прогнозів видобутку корисних копалин у наступному році і діючих нормативів, затверджених Міністерством економіки України. Прогнози обсягів  видобутку Управлінню доходів надають міністерства і відомства , що займаються видобутком корисних копалин.
Плата за землю запроваджена з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів та розвитку інфраструктури населених пунктів.
Планування плати за землю здійснюється на основі показників структури земельних ділянок, які надає Державний Комітет України по земельним ресурсам. Сума надходжень розраховується, виходячи із площі земельної ділянки відповідного призначення і середньої ставки податку. Результати розрахунків сум плати за землю додаються до проекту бюджету в слідуючій таблиці :


Показники

Площа, тис.га

Середня ставка податку

Сума сплати, тис.грн.

Землі сільськогосподарських підприємств:                                          за межами населених пунктів
в межах населених пунктів
Землі промисловості:                           за межами населених пунктів
в межах населених пунктів
Землі транспорту:                                за межами населених пунктів
в межах населених пунктів
Землі зв’язку
Землі водного фонду
Землі під житловою забудовою:         за межами населених пунктів
в межах населених пунктів
Землі в користуванні громадян:          за межами населених пунктів
в межах населених пунктів
РАЗОМ

 

 

 

 
Враховуючи той факт, що плата за землю обчислюється і справляється місцевими органами влади і переважно поступає в місцеві бюджети, планування даного платежу здійснюється на місцях методом прямого рахунку. Так, сільські і селищні Ради народних депутатів ведуть облік власників і землекористувачів, земельна ділянка яких знаходиться на їх території. Аналогічний облік ведуть фінансові органи районних, міських, державних адміністрацій. Це дає можливість з високою точністю обчислювати планові суми земельного податку. 
Податок на добавлену  вартість  є  найбільш значним по   величині  і  важливості в  доходах бюджету. Його птиома вага  на протязі всього періоду функціонування  складає біля чверті доходів бюджету і є одним з найбільш важливих економічних інструментів перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, а також бюджетів різних рівнів.

Планування суми надходжень податку на додану вартість здійснюється на базі прогнозних макроекономічних показників вартісної оцінки складових частин добавленої вартості, яка створюється у виробничій і невиробничій сферах, а  також встановлених ставок податку.  Макроекономічні показники розробляє Міністерство економіки України. При розрахунках враховується сукупність пільг, що передбачені чинним законодавством.
Розрахунок прогнозних надходжень податку на додану вартість виконується по слідуючій схемі :


Показники, що створюють добавлену вартість

Сума

1. Прибуток
2. Фонд оплати праці
3. Нарахування на соціальне страхування
4. Внески підприємств та господарських організацій до фонду на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
5. Амортизаційне відрахування на повне відновлення основних фондів
6. Акцизний збір
7. Відрахування на будівництво і утримання автомобільних шляхів
8. Відрахування до Державного фонду сприяння зайнятості населення
9. Відрахування на геолого- розвідувальні роботи
10. Відрахування до державного фонду сприяння конверсії
11. Відрахування до Державного іноваційного фонду
12. Добавлена вартість,  визначена на підставі інших показників
13. Всього добавлена вартість
14. Ставка податку (%)
15. Податок на добавлену вартість
16. Пільги
17. Втрати ПДВ в зв’язку із введенням нульової ставки
18. Податковий кредит
19. Податок на добавлену вартість по товарам, що імпортуються
20. Перехідні платежі на 1 січня планового року
21. Податок на добавлену вартість на плановий рік    (р.15-р.16-р.17-р.18+р.19-р.20)

 

Акцизний збір  з вітчизняних товарів обчислюється на основі прогнозних обсягів виробництва підакцизних товарів, ставок акцизного збору по кожному виду продукції, передбачених Законом України “Про перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір та ставки цього збору”, прогнозного курсу гривні до екю та з урахуванням пільг, визначених чинним законодавством.
Для визначення прогнозу надходжень акцизного збору використовуються розрахунки в розрізі підприємств і організацій усіх форм власності. Розрахунки виконуються в таблицях, розроблених Управлінням доходів і доведеним ним до обласних фінансових управлінь, а тими в свою чергу до міських і районних фінансових відділів. Обчислення планової суми акцизного збору здійснюється методом прямого рахунку.
Крім того, міністерства і відомства, підвідомчі підприємства яких виготовляють підакцизні товари, надають інформацію про прогнозні обсяги випуску вказаної продукції.
Особливістю стягнення акцизного збору є його сплата до бюджету на рівні підприємств - виготовлювачів. При подальшій реалізації цей збір не стягується. Акцизи відносяться до числа загальнодержавних доходів, їх ставки , порядок обчислення і сплати встановлюється законодавством України і є єдиним на всій території України. Не дивлячись на те, що акцизний збір є джерелом формування  доходів місцевих бюджетів, повноважень щодо зниження їх ставок або звільнення від сплати місцевим органам представницької влади не надано.
Акцизний збір з імпортних товарів визначається на основі інформації Державної податкової адміністрації про фактичні суми надходжень акцизного збору на дату складання проекту державного бюджету, очікуваних надходжень до кінця поточного року і прогнозного курсу гривні до екю.
Розрахунок акцизного збору здійснюється по формі, що представлена в слідуючій таблиці :


Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість, що підля- гає опо- даткуван- ню

Оподатко- вувана    вартість,  тис. грн.

Розмір ставок
На один.     До  прод.        вартос- Екю          -ті,  %

Сума акцизного    збору                   тис.екю   тис.грн.

          1

      2

      3

       4

            5

            6

Вітчизняні товари
Спирт питний    
Ликеро- горілчані вироби

 

тис.л.
......

 

 

 

 

Разом по спирту та горілчаних виробах
Вина виноградні натуральні
Вина виноградні натуральні сухі
Вина виноградні ординарні кріплені
Вина ігристі, шампанське
Кон’яки, бренді, витримка яких не менша 3 років
Інші алкогольні напої

.....

 

тис.л.
......

......

......

......

.....

 

 

 

 

Разом по виноробній продукції
Пиво
Цигарки
Сигарети без фільтра

 

тис.л.
тис.л.
тис.шт.
......

 

 

 

 

Разом по тютюнових виробах
Шини для легкових автомобілів
Відеоапаратура
Ювелірні вироби
Одяг з натуральної шкіри
Печі мікрохвильові

тис.шт.

 

тис.шт.
тис.грн.
тис.грн.

тис.грн.

тис.шт.

 

 

 

 

Разом по вітчизняних товарах
Імпортні товари

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

 

 
Прогнозні суми надходжень податку на промисел ,плати за видачу ліцензій та сертифікатів ( в тому числі марки акцизного збору ), плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на підприємницьку та професійну діяльність  визначаються Управлінням доходів на основі даних Державної податкової адміністрації про фактичні надходження до бюджету вказаних платежів і з урахуванням очікуваних сум надходжень до кінця поточного року.
Ввізне мито  - це податок на товари , які переміщаються через митний кордон України. Планування надходжень мита здійснює валютно- економічне управління Міністерства фінансів України.
Мито на товари, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності  розраховується на основі загального обсягу імпорту торговельного балансу, який розробляє Міністерство економіки. При цьому необхідно враховувати існуючі тенденції щодо динаміки та реструктуризації імпорту. Так, загальні обсяги імпорту у торговельному обороті зменшуються на обсяги імпорту з країн СНД та з Балтії, по яких відповідно до угод про вільну торгівлю не стягується мито, та паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, нафти та газу природнього, по яким встановлено нульові ставки ввізного мита ( надходження мита враховується при плануванні Фонду розвитку паливно - енергетичного комплексу).
Планова сума мита розраховується на основі середньозваженої ставки, яка обраховується на підставі обсягу імпорту, з якого повинно сплачуватись мито у році, що передує плановому ( розраховується за прогнозним торговельним балансом Мінекономіки ) та очікуваного надходження імпортного мита в цьому ж році. Слід зазначити, що торговельний баланс складається в доларах США, а тому при розрахунках в валюті України використовується прогнозний курс долара до гривні за даними Національного банку України.
Планування експортного мита проводиться, як правило, методом прямого рахунку в зв’язку з обмеженою кількістю і незначними обсягами товарів, що підлягають обкладанню митом. Сума надходжень визначається шляхом множення прогнозованого обсягу експорту товарів по кожній позиції на встановлену ставку мита.
Мито на товари, які ввозяться ( пересилаються) громадянами плануються, виходячи із обсягів ввезення товарів громадянами у неторговому обігу та тенденцій щодо їх оподаткування (введення чи відміни пільг та таке ін. )
Інші податки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.