лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

Предмет і завдання курсу

  1. Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту.
  2. Складові бюджетного менеджменту.
  3. Завдання вивчення курсу.

 

Розділ 1. Сутність та структура бюджету держави як об`єкта управління

Глава 1. Сутність і роль бюджету
1.1. Бюджет як економічна категорія.
1.2. Бюджет як основний фінансовий план держави.
1.3. Роль бюджету в фінансово-кредитному механізмі держави.

Глава 2. Структура бюджету
2.1. Джерела формування доходів бюджету.
2.1.1. Методи, джерела і принципи формування доходів.
2.1.2. Склад і структура доходів бюджету України.
2.2. Видатки бюджету.
2.2.1. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування.
2.2.2. Склад і структура видатків бюджету України.
2.3. Бюджетний дефіцит
2.3.1. Причини, наслідки та межі бюджетного дефіциту
2.3.2. Джерела покриття бюджетного дефіциту

Глава 3. Бюджетний устрій і бюджетна система України
3.1. Основи бюджетного устрою.
3.2. Склад і структура бюджетної системи України.
3.3. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи.

 

Розділ 2. Управління бюджетним процесом

Глава 4. Органи оперативного управління бюджетом
4.1. Міністерство фінансів України, його функції та структура.
4.2. Казначейство, його призначення та функції.

Глава 5. Бюджетне планування
5.1. Організація, завдання і методи бюджетного планування
5.2. Порядок складання, розгляду та затвердження проектів державного і місцевих бюджетів.
5.3. Планування доходів бюджету.
5.4. Планування видатків на народне господарство.
5.5. Кошторисне планування.
5.5.1. Основи кошторисного планування.
5.5.2. Планування видатків по окремих статтях кошторису.

Глава 6. Виконання бюджету
6.1. Бюджетний розпис як основа виконання бюджету.
6.2. Організація і порядок виконання доходної частини бюджету.
6.3. Організація, форми, види і методи фінансування видатків бюджету.
6.4. Касове виконання бюджету.

 

Розділ 3. Облік виконання бюджету

Глава 7. Організація і порядок обліку виконання бюджету
7.1. Організація обліку виконання бюджету в фінансових органах.
7.2. Облік грошових коштів і доходів бюджету.
7.3. Облік фінансування і видатків бюджету.
7.4. Облік взаєморозрахунків між бюджетами.
7.5. Обмін бюджетних позичок.
7.6. Річне заключення рахунків з обліку виконання бюджету.
7.7. Особливості обліку виконання сільських і селищних бюджетів.

Глава 8. Звітність про виконання бюджету
8.1. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних асигнувань.
8.2. Періодична звітність про виконання бюджету.
8.3. Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження.

Розділ 4. Контроль за виконанням бюджету

Глава 9. Сутність призначення та органи бюджетного контролю
9.1. Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі.
9.2. Види, форми, методи бюджетного контролю.
9.3. Органи бюджетного контролю
9.3.1. Рахункова палата Верховної Ради України.
9.3.2. Державна податкова адміністрація, її функції, права та структура.
9.3.3. Контрольно-ревізійне управління, його завдання, функції та структура.

Глава 10. Податковий контроль
10.1. Організація податкового контролю.
10.2. Камеральні перевірки податкових декларацій і звітів.
10.3. Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом.
10.4. Оформлення результатів податкових перевірок.

Глава 11. Митний контроль
11.1. Митні органи України, їх функції та повноваження.
11.2. Митне оформлення.
11.3. Контроль митних органів за сплатою митних платежів.
11.4. Особливості контролю за переміщенням через митний кордон підакцизних товарів.

Глава 12. Контрольно-ревізійна робота з бюджету
12.1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету.
12.2. Порядок проведення ревізії фінансових органів щодо складання і виконання бюджету.
12.3. Оформлення і реалізація результатів ревізій.

Розділ 5. Світовий досвід бюджетного менеджменту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.