лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Відповідно до затверджених у Державному бюджеті призначень Міністерство фінансів організує фінансування  виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних і проектно-пошукових, прородоохоронних та інших робіт, заходів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади і державного управління, судів, правоохоронних органів, інших соціально-культурних програм. Бере участь у розробці пропозицій по вдосконаленню валютно-економічних відносин з іноземними країнами. Аналізує ефективність інвестицій у підготовці угод  з іноземними країнами про захист інвестицій. Узагальнює договірно-правову практику з цих питань в інших країнах і готує пропозиції по сприянню залучення іноземного капіталу в Україну і його ефективному використанню.
Міністерство фінансів здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком, готує інструктивні матеріали, дає роз’яснення про порядок  ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Контролює раціональне і цільове використання коштів, виділених з державного бюджету по всіх напрямках і видах витрат; у встановленому законом порядку проводить ревізії і перевірки в концернах, асоціаціях, акціонерних, орендних, спільних підприємствах, кооперативах та інших організаціях.

Також фінансує в установленому порядку фінансові органи країни, здійснює контроль за правильним використанням ними асигнованих коштів, складає зведені звіти і баланси по видах діяльності. Здійснює  заходи щодо вдосконалення  структури центрального апарату, місцевих фінансових, податкових, казначейських органів і контрольно-ревізійної служби, проводить роботу по професійній підготовці і перепідготовці кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу по підпорядкованих організаціях і установах.

Структура центрального апарату Міністерства фінансів визначається  основними завданнями і функціями, які покладені на дане відомство.  Схематично центральний апарат  представлено на рис. 8. 

 

 


Президент

Кабінет Міністрів

 

Міністерство фінансів

 

Міністр

 

Колегія

Заступники міністра

.Департамент по бюджету

 

 

Департамент фінансів виробничої сфери

 

Департамент фінансів невиробничої сфери

 

Департамент макроекономічного прогнозування і податкової політики

 

Департамент фінансів позабюджетної сфери

 

Департамент державного боргу

 

Адміністративно господарський
департамент

 

Самостійні підрозділи підпорядковані пезпосередньо Міністру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління державного бюджету та бюджетної політики

 

 Управління фінансів матеріального виробництва та інвестиції

 

Управління бюджетних видатків державного апарату

 

Управління податкової  політики та податкового законодавства

 

Управління фінансів позабюджетної сфери і корпоративних паперів

 

Управління некомерційного запозичення

 

Управління кадрів і навчальних закладів

 

Служба Міністра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управля територіальних бюджетів

 

Управління фінансів транспорту, зв’язку і сфери послуг

 

Управління бюджетних програм освіти, культури і науки

 

Управління аналізу та відслідкування фіскальної політики

 

Управління по контролю за виробництвом цінних паперів
( Держзнак)                                                                                                                            

 

Управління ринків капіталу

 

Управління комп’ютеризації

 

Юридичне управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Управління бюджетних видатків оборони і правоохороних органів

 

Управління фінансів агропромислового комплексу

 

Управління бюджетних програм охорони здоров’я і соціального захисту населення

 

Управління методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері

 

Управління контролю за обігом дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння

 

Управління стротегії та аналізу боргової політики

 

Управління справами

 

Відділ економічної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління планування доходів бюджету

 

 

 

 

 

Управління макроекономічних показників і грошово-кредитної політики

 

 

 

Управління плану тамоноторингу державного боргу

 

Відділ інформації і протоколу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління аналізу виконання бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління валютного регулювання та зв’язків з міжнародними організаціями

 

 

 

 

 

Міністр фінансів та його заступники призначаються на посаду  указом Президента України. У складі міністерства  створюється колегія, яка розглядає основні питання фінансової і бюджетної політики. До складу входять міністр, його заступники, начальники департаментів  і провідних управлінь, представники обласних фінансових управлінь.
Міністерство фінансів поділяється на департаменти, а ті в свою чергу – на управління і відділи.
Кожний департамент так чи інакше приймає участь у виконанні усіх функцій Міністерства фінансів. Разом з тим, кожний  з них має свою специфічну сферу діяльності.
За ознакою відношення до забезпечення бюджетного процесу департаменти можна розділити на три групи: організуючі і здійснюючі бюджетний процес; виконуючі більш широкі функції сфері фінансової діяльності вцілому і зв'язані тільки з окремими етапами і частинами бюджетного процесу ; не зв'язані з бюджетного процесом . Розглянемо функції окремих департаментів, виходячи з напрямків їх діяльності і відношення до бюджетного процесу .
Провідне      місце у методичному і  організаційному забезпеченні  бюджетного  процесу  займає департамент по бюджету.   Образно кажучи , можна відзначити , що тут збігаються всі нитки бюджетного процесу . Тому від кваліфікації фахівців цього департаменту багато в чому залежить якість розробки проекту бюджету і надійність його виконання . В бюджетному процесі він тісно пов’язаний з   Головним   управлінням   державного казначейства. Основна сфера діяльності  департаменту по бюджету --- бюджетне планування , а Головного управління державного казначейства - виконання бюджету , хоча кожний з даних підрозділів тісно пов'язаний з усім бюджетним процесом .
Основними напрямами діяльності  департаменту по бюджету є розробка пропозицій і обгрунтування основних напрямків   бюджетне - фінансової   політики; здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування фінансової бази економічного і соціального розвитку країни; формування бюджетних взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами Республіки Крим , областей , міст Києва і Севастополя .
Департамент організує  роботу  по  складанню  проекту державного і зведеного бюджету України на плановий період виходячи з порядку і термінів, встановлених Кабінетом Міністрів України ;
-здійснює загальне методологічне керівництво ,   розробку вказівок і форм по складанню державного бюджету, бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя ;
- готує матеріали, зведені аналітичні таблиці й розрахунки для розгляду проекту державного й зведеного бюджетів керівництвом Міністерства, Кабінетом Міністрів, Президентом, Верховною Радою України ;
- складає річний з поквартальним розподілом розпис доходів і видатків державного бюджетів ;
- організує роботу структурнх підрозділів Міністерства фінансів з розгляду розрахунків і обгрунтувань Міністерств , відомств, інших органів державного і господарського управління на виділення асигнувань з державного бюджету,  здійснює контроль щодо обгрунтованості пропозицій про виділення таких коштів ;
-  бере участь у роботі Міністерства економіки України по складанню  зведеного  балансу  фінансових  ресурсів,  підготовці пропозицій про використання резервів народного господарства в напрямі збільшення фінансових ресурсів держави і бюджетних доходів ;
- координує діяльність фінансових органів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з питань прогнозування доходів бюджету,   складання   відповідних   бюджетів,   забезпечення   їх збалансованості;
- розробляє   пропозиції   по   зміненню  доходної   бази адміністративне - територіальних утворень, фінансового забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку територій, що включають питання фінансової підтримки у вигляді субвенція і дотацій ;
- готує проекти доповідей Кабінету Міністрів України, пояснювальні записки, висновки з бюджетно-фінансових питань для подання Верховній Раді України;
- розробляє за участю управлінь і відділів Мінфіна заходи, спрямовані на виконання пропозицій і зауважень, викладених у висновках постійних комісій, виступах депутатів Верховної Ради України при обговоренні державного бюджету і готує проекти доповідей з цих питань ;
- готує пропозиції для надання Кабінету Міністрів України про внесення змін щодо доходів і видатків державного бюджету. забезпечує ведення обліку змін. що вносяться в процесі виконання бюджету .
Важлива роль в забезпеченні бюджетного процесу відводиться  департаменту в плануванні доходів бюджету. В бюджетному процесі він тісно зв’язаний з Державною податковою адміністрацією . Розмежування функцій і повноважень засновано на тому, що державна податкова адміністрація веде облік, платників і контролює дотримання ними податкового законодавства, а департамент планує доходи бюджету і контролює хід виконання доходної частини бюджету.
- Департамент організує та проводить роботу з планування і прогнозування доходів бюджету, бере участь у розробці зведеного балансу фінансових ресурсів, законодавчих та нормативних актів у галузі податкової та бюджетної політики; 
- Департамент організує роботу по складанню проектів державного бюджету і прогнозу консолідованого бюджету по доходам,  виходячи  з  порядку  і  термінів,  встановлених  по Міністерству ; готує матеріали, зведені аналітичні таблиці і розрахунки для розгляду проектів вказаних бюджетів ;
- Також  здійснює  загальне  методологічне  керівництво структурних підрозділів Міністерства щодо складання проектів бюджетів всіх рівнів по доходах ;
- Одержує, обробляє і аналізує необхідні для складання проекту надходжень розрахунки, інформацію, статистичні дані від міністерств, відомств, безпосередньо від підприємств, фінорганів ;
- Приймає участь у роботі по удосконаленню податкового законодавства, підготовці пропозицій щодо зміни ставок податків і переліку податкових пільг ;
-  Складає річний з поквартальним розподілом розпис доходів Державного бюджету;
- Бере участь у складанні зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу грошових доходів і витрат населення, касового плану, розробці пропозицій щодо збільшення фінансових ресурсів держави і бюджетних доходів ;
- Одержує від Державної податкової адміністрації звітність про суми надходжень податків і платежів до бюджету України, наслідки перерахунків податку на прибуток, на основі якої здійснюється аналіз і оцінка стану виконання доходів по видах та в територіальному розрізі . Приймає участь у підготовці доповіді Уряду про стан виконання бюджету .
Організація фінансового забезпечення особливої сфери, діяльності, що пов'язана з обороною країни, забезпеченням законності і правопорядку в державі, покладено на Управління бюджетних видатків оборони і правоохоронних органів . Воно забезпечує планування і фінансування видатків  з державного бюджету  на утримання Збройних сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, штабів і військ цивільної оборони, органів внутрішніх справ, Служби безпеки.
Управління державної охорони та підпорядкованих їм установ і організацій, витрат по створенню і утриманню державних і мобілізаційних резервів і заходів мобілізаційної підготовки народного господарства, удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування зазначених витрат шляхом розробки нових і вдосконалення діючих фінансових норм і нормативів .
Управління розглядає проекти кошторисів витрат на оборону, утримання органів внутрішніх справ і виправної системи, безпеки. заходи мобілізації, підготовки і цивільної оборони, створення державних і мобілізаційних матеріальних резервів ;
готує пропозиції по складанню проекту державного бюджету. складає відповідні розділи, пояснювальну записку, окремі розрахунки на нього і подає їх Головному бюджетному управлінню .
Управління бере участь у розробці методики фінансово-бюджетного   планування   і   фінансування оборонних заходів, потреб народного господарства і населення  у  військовий  час:   готує  матеріали  з фінансування у встановленому порядку Збройних сил, системи МВС, Служби безпеки. Управління державної охорони,   витрат   по   створенню   державних   і мобілізаційних матеріальних резервів та інших заходів ; здійснює контроль за ефективністю використання відповідними міністерствами і відомствами бюджетних і власних коштів шляхом проведення тимчасових перевірок.
Фінансову політику держави в розвитку сфери матеріального виробництва   забезпечує департамент фінансів виробничої сфери. Департамент безпосередньо пов'язаний з бюджетним процесом . Він бере участь в роботі Міністерства економіки та відповідними  галузевими  Міністерствами  і  комітетами   щодо формування прогнозних показників, що визначають обсяги видатків бюджету по галузям, лімітів державних капітальних вкладень і інвестиційних   програм,   доцільність   і   обсяги   фінансування комплексних цільових державних і галузевих програм розвитку галузей  економіки,  розробляє порядок  і  методологію   їх фінансування, а також обсяги державного замовлення на виконання за рахунок  бюджетних  коштів  геологорозвідувальних,  топографо-геодезичних, реставраційних робіт пам'яток архітектури, проектних робіт по типовому проектуванню і схемах розміщення галузей народного господарства, складає зауваження і пропозиції з цих питань .
Департамент безпосередньо складавє проекти розрахункових балансів видатків по контрольованих галузях та розрахунки до них, подає їх департаменту по бюджету для включення до відповідних розділів проекту бюджету України . Також розробляє передає департаменту по бюджету показники і розрахунки, що необхідні для розробки нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до бюджетів республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя ; складають поквартальний розпис видатків по галузям, забезпечують виконання державного бюджету по ним, фінансують в установленому порядку міністерства  і     відомства  в  межах  передбачених  бюджетних асигнувань .
Важливою    функцією департаменту є здійснення контролю за додержаннями    Міністерствами,    відомствами,    об'єднаннями, підприємствами   і   організаціями   фінансової   дисципліни,   за правильним і ефективним використанням ними бюджетних коштів, вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків . Крім того, він аналізує квартальну та річну звітність міністерств, відомств та інших формувань, що контролюються, систематизує і формує банк відповідних даних з метою підготовки необхідних матеріалів департаменту по бюджету та по звіту про виконання державного бюджету та пропозиції керівництву Міністерства щодо ефективного використання коштів державного бюджету.
Управління департаменту вивчають економіку і фінанси галузей і підвідомчих їм підприємств, тенденції та динаміку їх розвитку, аналізують підсумки фінансово-господарської діяльності, вплив на фінансовий стан господарств та бюджетних процесів, здійснюють методичне керівництво в галузях з питань фінансове- бюджетного планування, приймають участь в розробці пропозицій з питань ціноутворення і порядку надання субвенцій, субсидій, дотацій та кредитів за рахунок бюджетних коштів . Також розробляють пропозиції з питань, пов'язаних із зміною форм державної власності, демонополізації виробництва, розвитком підприємницької діяльності у галузях економіки ; подають методичну допомогу Міністерствам і відомствам у роботі по фінансовому плануванню, у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій,  проводять   інформативні  наради  з  працівниками економічних служб Міністерств і відомств з цих питань .
Фінансову політику держави в соціальній сфері і державному управлінні забезпечує департамент фінансів невиробничої сфери. Він розробляє основні напрямки державної фінансової політики з питань освіти, підготовки кадрів, науки, культури, мистецтва, засобів масової інформації соціального захисту населення, охорони здоров”я, соціального забезпечення, фізичної культури, спорту, молодіжних закладів, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; впроваджує нові форми фінансово-бюджетного планування і фінансування витрат у вказаних галузях народного господарства. Департамент бере участь у розробці  Міністерством економіки показників різних індикативних планів економічного і соціального розвитку,які є основою для визначення обсягів доходів і видатків державного і регіонального бюджетів по підконтрольних Департаменту галузях , готують зауваження і пропозиції щодо формування цих показників. Розробляє методологію складання кошторисів доходів і видатків та штатних розписів бюджетних установ. Аналізує чисельність працюючих по бюджетній сфері.
Важливою функцією Департаменту є організація роботи ,    пов”язаної  із складанням проекту державного бюджету  в частині фінансування галузей і заходів , що підконтрольні Департаменту визначенням обсягів бюджетних витрат для їх фінансування.Він складає поквартальний розпис доходів і видатків по відповідних Міністерствах і відомствах, забезпечує фінансування  їх в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом ; здійснює контроль за додержанням фінансової дисципліни, за правильним і ефективним використанням Міністерствами і відомствами, підпорядкованими йому установами, організаціями, підприємствами державних коштів, розглядає звіти про виконання  Державного бюджету по  Міністерства і відомствам, готує по них висновки і пояснювальні записки.
Депортамент здійснює контроль за виконанням місцевими фінансовими органами законодавчих актів , рішень Колегій і наказів Міністерства фінансів  з питань фінансово-господарської діяльності
Установ, огранізацій і підприємств , підпорядкованих Міністерствам і відомствам ,що контролюються Департаметом  узагальнює матеріали перевірок і обстежень ,розробляє і подає керівництву міністерства пропозиції по усуненню виявлених порушень фінансової  дисципліни та недоліків у фінансово-господорській діяльності .
Департамент бере участь у розробці балансів доходів і видатків державних цільових фондів під його контролем знаходиться процес надходження та використання коштів Держінофонду, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Державного фонду сприяння зайнятості населення , Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Фонду України соціального захисту інвалідів та Українсько-німецького фонду; при необхідності вносять пропозиції про зміну встановлених норм  відрахувань до названих фондів та порядку використання їх коштів.
Департамент здійснює аналіз заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що фінансують із державного та місцевих бюджетів, бере участь у розгляді питань щодо надання пільг і компенсацій населенню за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію пенсіонерам, інвалідам, безробітним та Чоробильцям. Бере участь у роботі державних органів з питань надання і одержання гуманітарної допомоги, надання допомоги біженцям та  соціального захисту депортованих народів і реабілітованих осіб. Зводить і аналізує видатки із бюджетів усіх рівнів для надання пільг і компенсацій. Він також розглядає доручення щодо виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів на стихійні лиха. Однією із функцій Департаменту є участь у підготовці пропозицій по удосконаленню системи органів виконавчої влади іх структури та положень про ці органи. У розробці, за дорученням Кабінету Міністрів України, разом з Мінпраці розмірів тарифних ставок, посадових окладів та умов оплати праці працівників бюжетних установ та організацій.
Управління бюджетних видатків Департаменту забезпечує планування і фінансування видатків на утримання органів законодавчої,  виконавчої, судової влади, прокуратури, податкової служби та митних органів.
Управління складає проект державного бюджету стосовно витрат на утримання органів державної влади і управління і розробляє пропозицій до проетів витрат місцевих бюджетів на утримання органів самоврядування. Також розглядає подані міністерствами, відомствами, Київською і Севастопольською місцевими державними адміністраціями розрахунки витрат на утримання іх центральних апаратів та місцевих органів, що фінансуються з державного бюджету. Аналізує квартальні і річні звіти про виконання державного і місцевих бюджетів по міністерствах, відомствах, областях і містах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.