лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Навчальне видання

Ситник Віктор Федорович
Писаревська Тамара Андріївна
Єрьоміна Ніна Василівна
Краєва Ольга Семенівна

Основи інформаційних систем

Навчальний посібник

 

 

Художник обкладинки О.О. Стеценко
Коректор А.В. Бородавко
Комп’ютерний набір Н.О. Мішко
Комп’ютерана верстка С.М. Ткаченко

ББК 66.050 (4 Укр.)
О-75
УДК 681.3

 

Рецензенти: М.М. Клименюк, д-р екон. наук, проф.
(Київ. ун-т ім. Т. Шевченка)
В. Я. Рубан, д-р техн. наук, проф.
(Укр. ін-т наук.-техн. та екон. інформації)
Редактор О.П. Бондаренко

 

О-75

 Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В.Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.
ISBN 966–574–065–2
Розглянуто проблеми розвитку і застосування інформаційних систем (IС) обробки даних на об’єктах управління різного рівня, подано ретроспективний аналіз еволюції цих систем. В умовах сучасної інформаційної технології найбільш перспективним напрямком застосування обчислювальної техніки є створення і впровадження інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць планово-управлінського персоналу, обчислювальних мереж, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень і т.ін. Викладено теоретичні засади й принципи створення IC, описано структуру таких систем і їх головні компоненти: інформаційне, технічне, програмне, організаційне, методичне забезпечення. Стисло описані основні види інформаційних систем: управлінські, експертні, системи підтримки прийняття рішень.
Для студентів вузів усіх спеціальностей бакалаврського циклу, які вивчають дисципліну «Основи інформаційних систем».

ББК 66.050 (4 Укр.)

 

ISBN 966-574-065-2

a В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська,
Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва, 1997
O Київський національний
економічний університет, 1997

 

 

Видавництво КНЕУ
252057, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1
Зам. № 808. Тир. 3000. Дата випуску 22.10.97.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.