лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Передмова............................................ 3

Частина перша. Методологічні основи аналізу
національної економіки
................................. 5

Розділ 1. Роль та напрями аналізу національної економіки..... 5

1.1. Необхідність та завдання аналізу економіки........... 5
1.2. Напрями аналізу економіки....................... 6
Резюме.......................................... 7
Основні терміни................................... 8
Питання для самоконтролю........................... 8

Розділ 2. Методологія та методика аналізу
національної економіки................................. 8

2.1. Методологічні особливості аналізу національної економіки 8
2.2. Методи аналізу економіки....................... 16
2.3. Інформаційне забезпечення моніторингу на макрорівні. 22
Резюме......................................... 25
Основні терміни.................................. 26
Питання для самоконтролю.......................... 26
Частина друга. Національний товарний ринок:
методологія та методика аналізу
......................... 27

Розділ 3. Основні індикатори та умови функціонування
товарного ринку...................................... 27

3.1. Макроекономічні показники стану товарного ринку.... 27
3.2. Показник чистого економічного добробуту: методологія визначення     32
3.3. Індекси Пааше, Ласпейреса, Фішера................ 35
3.4. Умови функціонування та рівноваги товарного ринку.. 39
Резюме......................................... 47
Основні терміни.................................. 49
Питання для самоконтролю.......................... 49

Розділ 4. Основні структурні співвідношення національної
економіки........................................... 50

4.1. Основні види та показники структури економіки...... 50
4.2. Секторна структура ВВП......................... 55
4.3. Методика аналізу структури ВВП на основі міжгалузево­го балансу      61
Резюме......................................... 68
Основні терміни.................................. 69
Питання для самоконтролю.......................... 69

Розділ 5. Методика аналізу розвитку промисловості
та сільського господарства.............................. 70

5.1. Аналіз розвитку промисловості................... 70
5.2. Аналіз розвитку сільського господарства............ 73
5.3. Показники ефективності виробництва.............. 79
Резюме......................................... 82
Основні терміни.................................. 83
Питання для самоконтролю.......................... 83
Частина третя. Методологічні основи аналізу фінансового ринку 85

Розділ 6. Грошово-кредитний ринок: показники стану
та методика аналізу................................... 85

6.1. Показники стану грошово-кредитного ринку......... 85
6.2. Фактор часу в оцінці грошових потоків............. 93
6.3. Рівновага грошово-кредитного ринку: визначення пропозиції грошей і попиту на них  96
6.4. Взаємозв’язок грошово-кредитного та товарного ринків. 98
Резюме........................................ 104
Основні терміни................................. 105
Питання для самоконтролю......................... 106

Розділ 7. Методологія та методика аналізу фондового ринку... 107

7.1. Функції та структура фондового ринку............. 107
7.2. Основні види цінних паперів.................... 110
7.3. Індекси фондового ринку....................... 115
7.4. Методика дослідження фондового ринку............ 121
Резюме........................................ 123
Основні терміни................................. 124
Питання для самоконтролю......................... 124

Розділ 8. Методика аналізу валютного ринку............... 125

8.1. Сутність та структура валютного ринку............. 125
8.2. Методи визначення валютного курсу.............. 131
8.3. Валютне регулювання та його вплив на макроекономічні процеси 135
Резюме........................................ 140
Основні терміни................................. 142
Питання для самоконтролю......................... 142
Частина четверта. Ринок праці та рівень життя населення: 
методологія й методика аналізу
........................ 144

Розділ 9. Сутність, функції та показники ринку праці........ 144

9.1. Загальна характеристика ринку праці.............. 144
9.2. Класифікація ринку праці....................... 148
9.3. Макроекономічні показники стану ринку праці...... 149
Резюме........................................ 157
Основні терміни................................. 159
Питання для самоконтролю......................... 159

Розділ 10. Збалансованість та ефективне
функціонування ринку праці........................... 160

10.1. Умови збалансованості робочих місць та робочої сили 160
10.2. Методика аналізу тенденції динаміки зайнятості..... 164
10.3. Показники ефективного функціонування ринку праці. 168
Резюме........................................ 172
Основні терміни................................. 173
Питання для самоконтролю......................... 174

Розділ 11. Рівень життя населення: індикатори стану
й методологія їх визначення............................ 175

11.1. Соціально-економічні індикатори рівня життя населення 175
11.2. Методологія визначення індексу людського розвитку. 181
11.3. Прожитковий мінімум........................ 183
Резюме........................................ 186
Основні терміни................................. 188
Питання для самоконтролю......................... 188
Частина п’ята. Інвестиційна, зовнішньоекономічна діяльність
та економічна безпека
................................ 190

Розділ 12. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності....... 190

12.1. Сутність та чинники інвестиційної діяльності....... 190
12.2. Структура та методика аналізу капітальних вкладень.. 193
12.3. Оцінка інвестиційної привабливості галузей та регіонів 202
12.4. Методика аналізу інноваційної діяльності.......... 206
Резюме........................................ 209
Основні терміни................................. 210
Питання для самоконтролю......................... 210

Розділ 13. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.......... 211

13.1. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та показники 211
13.2. Міжнародна торгівля: напрями та методика аналізу... 213
13.3. Платіжний баланс............................ 216
13.4. Іноземне інвестування......................... 219
13.5 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 222
Резюме........................................ 229
Основні терміни................................. 230
Питання для самоконтролю......................... 230

Розділ 14. Методологічні аспекти економічної безпеки
та діагностики стану економіки......................... 231

14.1. Економічна безпека: сутність, чинники, критерії..... 231
14.2. Методологія діагностики стану економіки.......... 235
Резюме........................................ 244
Основні терміни................................. 245
Питання для самоконтролю......................... 246
Література.......................................... 247
Основні позначення.................................. 249

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.