лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 8. РИНОК ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів, їх особливості, види. Хеджирування.
 • Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої і закритої, довгої та короткої позиції.
 • Ф’ючерсні контракти, їх значення. Ф’ючерсні біржі. Роль розрахункової палати біржі. Маржовий рахунок, початкова та варіаційна маржі. Ф’ючерсна ціна. Базис.
 • Фінансові ф’ючерсні контракти, короткостроковий процентний ф’ючерс, довгостроковий процентний ф’ючерс, ф’ючерсні контракти на казначейський вексель та індекс.
 • Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між продавцем та покупцем опціону. Американський та західноєвропейський види опціонів.
 • Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового активу.
 • Ціна опціону — премія. Нижня межа премії — внутрішня вартість опціону, верхня — часова (зовнішня) вартість. Модель Блека—Сколеса для опціону на продаж.
 • Опціони на акції, облігації, індекси, ф’ючерсні контракти, валюту.
 • Контракти своп. Процентні свопи. Валютні свопи. Банківський ринок своп, його особливості.
 • Варанти, права власників.
 • Американські депозитарні розписки (АДР) і глобальні депозитарні розписки (ГДР).
 • Створення ринку «синтетичних» цінних паперів. Фінансовий інжиніринг. Створення нових фінансових інструментів. Комбінація опціонів. Стелажна угода. Стренги. Стреп. Стріп. Спред. Стреди.

ТЕМА 9. ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ

  • Фондова біржа як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
  • Історія створення бірж у західних країнах.
  • Розвиток фондових бірж в Україні. Українська фондова біржа. Донецька фондова біржа. Київська міжнародна фондова біржа. Українська міжбанківська валютна біржа. Придніпровська фондова біржа. Кримська фондова біржа.
  • Організаційна конференція зі створення першої фондової біржі в Україні — Української фондової біржі (УФБ) 21 вересня 1991 року. Реєстрація УФБ Кабінетом Міністрів України 29 жовт­ня 1991 року. Розробка та прийняття основних нормативних документів УФБ. Практичний початок роботи УФБ — 2 січня 1992 року.
  • Правовий статус УФБ — закрите акціонерне товариство.
  • Основи організації та роботи біржі. Біржовий статут та правила біржі. Біржовий комітет, члени біржі.
  • Котирувальна комісія. Лістинг. Включення цінних паперів до курсового бюлетеня та реєстрації.
  • Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі.
  • Види біржових наказів та угод. Повні та неповні лоти. Накази на купівлю та продаж. Накази на день, тиждень, місяць, відкриті накази. Накази «стоп», накази «на вибір брокера», лімітні накази.
  • «Короткі продажі» — продаж акцій без покриття. Види коротких продажів.
  • Купівлі з використанням маржі.
  • Виконання наказів. Встановлення цін. Кліринг. Клірингові банки.
  • Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі.
  • Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків: Доу-джонс, Стандарт енд Пурз, Дакс. Міжнародні індекси. Індекси Міжнародної фінансової корпорації (МФК): IFC Frontier, IFC Global, IFC Investable.
  • Включення України до індексу IFC Frontier на базі індексу позабіржової фондової торговельної мережі. Фондові індекси України: Комекс-брок, Wood-15, КАС-20, ProU-50, індекс Позабіржової фондової торговельної системи (ПФТС). Позабіржова торгівля. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у США як регулятор торгівлі на позабіржовому ринку. Автоматичні котирування Національної асоціації дилерів з цінних паперів в США Nasdaq (НАСДАК). Правила ділової поведінки НАСДАК. Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. Позабіржова фондова торговельна система. Організація торгівлі цінними паперами на ПФТС. Лістинг, кліринг позабіржової фондової торговельної системи.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.