лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 5. РИЗИК І ЦІНА КАПІТАЛУ

 • Ціноутворення на фондовому ринку. Ціна кредиту — процент. Структура процентних ставок фондового ринку. Дохід і ризик цінного папера. Теорії структури процентних ставок (безстороннього очікування, переваги ліквідності, сегментації ринку).
 • Розвиток теорій ризику. Причини появи та розвитку теорій ризику. Теорія Г. Марковіца — вибір ефективного портфеля, що забезпечує отримання очікуваного доходу за мінімального ризику. Виокремлення з обігу цінних паперів без ризику.
 • Теорія У. Шарпа. Поділ ризику на систематичний і несистематичний. Ефективний портфель — ринковий портфель. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) та її фінансове значення. Критика у західній літературі моделі МОКА та можливості її застосування в Україні.
 • Модель арбітражного ціноутворення.
 • Теорія ефективності фінансового ринку Є. Фама. Сучасна критика теорії.

ТЕМА 6. РИНОК АКЦІЙ

 • Ринок акцій як сегмент фондового ринку.
 • Акція — пайовий цінний папір, титул власності на майно акціонерного товариства.
 • Класифікація акцій: прості і привілейовані, їх сучасні різновиди, прості неголосуючі акції, багатоголосуючі акції, привілейовані голосуючі акції, акції номінальні і безномінальні, іменні і на пред’явника, «золота» акція.
 • Рєєстрація емісій і розміщення акцій. Методи розміщення: публічна підписка і андеррайтинг (часткове розміщення).
 • Дохід по акціях.
 • Дивідендна політика. Методи виплати дивідендів.
 • Райти, скріпи, спліти консолідації. Викуп акцій. Вторинний ринок акцій.
 • Ціна (курс) акції. Ціна акції з рівномірним зростанням дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним зростанням дивіденду, оцінка дивідендного доходу.
 • внутрішня ціна облігації, її значення для визначення стратегії інвестора.
 • Фундаментальний аналіз ринку акцій, його значення. Методи фундаментального аналізу.
 • Технічний аналіз акції, його значення для прийняття рішень купівлі-продажу акцій. Методи технічного аналізу на фондовому ринку.

ТЕМА 7. РИНОК ОБЛІГАЦІЙ

  • Ринок облігацій як сегмент фондового ринку.
  • Облігація — борговий цінний папір. Класифікація облігацій: за емітентом — державні, муніципальні, акціонерних компаній; за строками — короткострокові, середньострокові, довгострокові і вічні; за методом покриття — заставні і беззаставні; за місцем виплати доходу — купонні, дисконтні; за країною находження емітента — внутрішні і зовнішні; конвертовані в акції, облігації; за участю у доходах та ін.
  • Рєєстрація емісій і розміщення облігацій, особливості розміщення державних облігацій.
  • Вторинний ринок облігацій. Рейтинг облігацій.
  • Ціна (курс) облігації. Визначення внутрішньої ціни облігації.
  • Дохідність купонної облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована. Дохідність дисконтної облігації, глибина дисконту.
  • Вимірювання чутливості ціни облігації до коливань ринкового доходу. Показник дюрації (рівняння Макоулі). Рейтинг облігацій.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.