лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ФОНДОВОГО РИНКУ

 • Домашні господарства як інвестори на фондовому ринку, які постачають нетто-заощадження в країнах з розвинутою ринковою економікою. Структура активів і пасивів домашніх господарств. Перспективи домашніх господарств України як суб’єктів фондового ринку.
 • Держава на фондовому ринку. Причини дефіцитів державних бюджетів. Державний сектор економіки як суб’єкт, що вилучає заощадження. Державний борг та його вплив на фондовий ринок. Управління державним боргом та його зв’язок з розвитком фондового ринку.
 • акціонерні товариства (корпорації) як суб’єкт фондового ринку. Фондовий ринок як ринок цінних паперів акціонерних товариств. Структура капіталу корпорацій.
 • Фінансовий ліверидж. Пасиви корпорації. Сплачений акціонерний капітал. Ризик і структура капіталу. Підприємницький та фінансовий ризик. Дивідендна політика та її вплив на курс акцій. Управління структурою капіталу. «Золоте правило» довгострокового фінансування. Середньозважена ціна капіталу. Фінансова звітність акціонерних товариств. Методи аналізу фінансової звітності. Впровадження в Україні міжнародних форм фінансової звітності, фундаментального аналізу акцій.
 • Фінансові інститути як посередники на фондовому ринку, їх роль, функції та послуги, що пропонуються. Склад фінансових посередників. Комерційні та інвестиційні банки, небанківські депозитні установи. Контрактні фінансові інститути. Ощадні товариства. Страхові компанії. Пенсійні фонди, перспективи їх розвитку в Україні. Інвестиційні компанії та фонди.
 • Функції посередницьких інститутів. Значення посередництва для розвитку фондового ринку. Деномінація заощаджень. Прийняття ризику неповернення капітальної суми боргу і процентів. Консолідація ризиків. Ефект зростання масштабів угод.

 

ТЕМА 4. ІНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ

  • Поняття інфраструктури, її склад та значення для розвитку фондового ринку.
  • Система інфраструктури фондового ринку в Україні.
  • Професійна діяльність на ринку цінних паперів.
  • Технологія торгівлі цінними паперами. Техніка проведення аукціонів. Види аукціонів. Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів.
  • Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі, позабіржові фондові торговельні системи.
  • Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та учасники. Два рівні депозитарної системи. НБУ — депозитарій та фінансовий агент з обслуговування обігу державних цінних паперів. Депозитарна угода. Облік цінних паперів. Електронний облік цінних паперів.
  • Ліцензії на право здійснення кожного виду депозитарної діяльності.
  • Зберігачі цінних паперів. Номінальні утримувачі.
  • Реєстри та реєстратори власників іменних цінних паперів
  • Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк.
  • Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для функціонування фондового ринку. Фондові індекси та рейтинги.
  • Саморегулівні організації. Розвиток саморегулівних організацій у країнах з ринковою економікою, їх функції та значення для розвитку ринку цінних паперів. Саморегулівні організації в Україні.
  • Органи контролю та нагляду на фондовому ринку. функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Міністерства фінансів України.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.