лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 1. ФОНДОВИЙ РИНОК: ЙОГО СУТНІСТЬ,
ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

 • Предмет курсу «Фондовий ринок». Фондовий ринок як економічні відносини з приводу купівлі/продажу довгострокових цін­них паперів.
 • фондовий ринок у фінансовій системі. Сегменти фондового ринку: ринок акцій і ринок облігацій.
 • Суб’єкти (учасники фондового ринку): держава, емітенти, інвестори, фінансові посередники.
 • Фінансові інструменти ринку — цінні папери, їх економічна та правова природа. Цінний папір як фінансова вимога. Цінний па­пір як носій майнових та інших прав інвестора. Процес сек’юрити­зації, його значення для фондового ринку. Впровадження комп’ю­теризованих рахунків дебіторів і кредиторів ринку. Електронні цінні папери.
 • Функції фондового ринку — забезпечення руху фінансових потоків, перелив вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції. Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух фінансових потоків. Інтернаціоналізація та глобалізація фондових ринків. Вплив Інтернету на процеси інтернаціоналізації і глобалізації. Єдина валюта в Європейському Союзі, її вплив на світовий фондовий ринок. Формування накопичення капіталу. Порівняльний аналіз особливостей накопичення капіталу за планової та ринкової економіки, його переваги та недоліки. Роль фон­дового ринку в економіці.
 • Державне регулювання фондового ринку, передумови, голов­ні принципи, законодавчі основи.

ТЕМА 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ФОНДОВОГО РИНКУ

  • Розвиток законодавчого регулювання фінансового і фондового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою.
  • Міжнародні стандарти регулювання фінансового і фондового ринку. Рекомендації «Групи 30» щодо введення єдиних міжнародних стандартів фінансових ринків.
  • Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків.
  • Резолюції міжнародної організації «Комісія з цінних паперів».
  • Регулювання фондового ринку в країнах — учасницях Європейського Союзу.
  • Основи правового регулювання фінансового і фондового ринку в Україні. Правові норми регулювання.
  • Правове регулювання фондового ринку в Україні. Стратегія розвитку фондового ринку. Юридичні норми захисту майнових прав інвесторів. Права та обов’язки інституційних інвесторів. Забезпечення відкритості, прозорості інформації про емітента. Захист прав емітента.
  • Правові норми розвитку інфраструктури фондового ринку в Україні.
  • Правова база оподаткування операцій на фондовому ринку.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.