лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Передплатник

той, хто бере на себе письмове зобов’я­зання купити за певною пропозицією певну кількість акцій корпорації або певну кількість облігацій за обумовленою номінальною вартістю.

Подвійний опціон put

позиція подвійного опціону, утворена шляхом продажу опціонного контракту «put» і покупки опціонного контракту «put» з цінними паперами, що лежать в її основі з різними кінцевими термінами дії, різними цінами використання або і першим і другим одночасно.

Портфель
інвестиційний

сукупність усіх видів цінних паперів, які належать банку, приватній особі або підприємству.

Портфель іпотечний

сукупність іпотечних позичок або облігацій, які належать банку як активи.

Портфель ринковий

включає всі ризиковані активи пропорційно їх ринковій вартості.

Похідні цінні папери

цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом певного терміну, визначеного угодою (контрактом) цінних паперів.

Премія опціонна

ціна, яку сплачує покупець продавцю за право купити/продати цінний папір за встановленою ціною і протягом певного періоду.

Премія на акцію

премія, отримана при розміщенні акцій; становить суму, більшу за їх номінальну вартість.

Процент
по облігаціях

проценти по облігаціях, які часто за умовами облігаційної позики сплачуються двічі на рік.


Реєстрація

облік, якому згідно із законодавством підлягають цінні папери до того, як компанія пропонує їх на ринок.

Реінвестування

використання надходжень по дивідендах, процентах або від продажу акцій для покупки інших цінних паперів.

Рейтинг цінних
паперів

рейтинг цінних паперів у відповідності зі ступенем інвестиційного ризику та очікуваного доходу.

Ризик валютний

ризик збитків як результат зміни валютних курсів.

Ризик капіталу

довгострокові позички або капітал, інвестовані в комерційну діяльність, пов’язану з високим рівнем ризику.

Ризик процентний

ризик того, що ринкові процентні ставки перевищать поточні ставки фінансових інструментів з фіксованою ставкою процента.

Ризик систематичний (ринковий)

тенденція ціни активів змінюватись аналогічно ринковому індексу.

Ризик фінансовий

ризик невиконання зобов’язань по цінних паперах.

Ринкові цінні папери

цінні папери, що перебувають в обігу на організованому ринку.

Ринковий ризик

можливість зниження ціни певного цінного папера.

Ринок

система товарно-грошових відносин у сфері обміну, що сприяє реалізації товарів і послуг, основні складові механізму якого — це попит, пропозиція, ціна.

Ринок аукціонний

система торгівлі цінними паперами за посередництва брокерів або агентів на біржі. Покупці конкурують з продавцями і між собою за найкращу ціну.

Ринок вторинний

ринок, на якому перебувають в обігу раніше емітовані на первинному ринку цінні папери.

Ринок первинний

ринок перших і повторних емісій цінних паперів, на якому здійснюється їх первинне розміщення серед інвесторів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.