лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Іменний
цінний папір

цінний папір, власник якого має бути відомим емітенту, що веде чи доручає своєму уповноваженому вести іменний реєстр з відомостями про всіх власників цінних паперів.

Інвестиції реальні

інвестування капіталу в реальні активи.

Інвестиції фінансові

інвестування капіталу в цінні папери (фінансові активи).

Інвестиція

довгострокове інвестування капіталу (приват­ного або державного) в галузі економіки як усередині країни, так і за її межами з метою отримання прибутку.

Інвестор

особа, яка під час купівлі цінних паперів пе­редусім зацікавлена в одержанні регулярного доходу, безпеки первинних капіталовкладень і, якщо можливо, в прирості капіталу.

Інвестори
інституціональні

фінансовий інститут, який інвестує кошти в цінні папери.

Інститут
фінансовий

інститут, який використовує свої кошти головним чином на покупку фінансових активів (депозитних сертифікатів, боргових зобов’язань і облігацій) на відміну від прид­бання реального матеріального майна. Фінансові інститути класифікуються за характером емітованих ними основних інструментів.

Інструмент
фінансовий

будь-який цінний папір, який оформлений письмово і має грошову вартість у вигляді записів на електронних рахунках.

Іпотека заставна

письмовий акт про передачу титула власності, але не права володіння, а також права отримання платежів по боргу або на реалізацію деяких зобов’язань за умови, що цей акт втрачає силу після кінцевого платежу; власність, яка віддана під заставу як забезпечення виплати боргу.

Іпотека комерційна

Кредит, забезпечений нерухомістю, яка використовується з метою підприємництва і для надання в оренду жилих приміщень або є частиною портфеля інвестицій у нерухомість.


Капітал оплачений

інвестиції акціонерів або інших власників в організацію.

Капітал ризиковий

довгострокові позички або капітал, вкладений у комерційну діяльність, пов’язану з високим рівнем ризику.

Компанія акціонерна

компанія, власники якої вносять весь капітал, сплачують всі збитки і розподіляють прибутки.

Компанія
інвестиційна

компанія або траст, які інвестують свій капітал в інші компанії. Існує два основних типи інвестиційних компаній: закритого і відкритого типу або взаємні фонди.

Контракт
опціонний

контракт в іноземній валюті, в якому дата закінчення оплати угоди може бути обрана клієнтом протягом певного періоду. На ринку цінних паперів — покупка опціону, який дає право здійснити угоду з цінними паперами за певною ціною до певної дати. В цьому і полягає відміна опціону з іноземною валютою, в якому право вибору належить скоріше до самої угоди, ніж до дати.

Контракт ф’ючерсний

контракт, який поєднує риси традиційної торгівлі товарними ф’ючерсами з торгівлею цінними паперами і використовує сукупні фондові індекси. Інвестори можуть спекулювати на підставі звичайних ринкових інструментів або купити ф’ючерсний контракт на базі фондових індексів для того, щоб застрахувати довгу або коротку позицію від падіння ціни.

Котировка

найбільш висока пропозиція купити і найбільш низька пропозиція продати цінні папери на ринку в певний час.

Купівельна
спроможність

ризик можливої зміни рівня цін, що впливає на ринкову вартість облігації, наприклад щодо звичайних акцій.

Курс акцій

поточні ціни на акції, за якими продаються і купуються акції.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.