лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Акції звичайні

цінні папери, які надають право власності на частку в активах і прибутках компанії, а також мають право голосу.

Акції кумулятивні
привілейовані

акції, за якими їх власникам надаються певні переваги; їхні претензії в разі банкрутства задовольняються перед претензіями звичайних акціонерів. Власники привілейованих акцій не мають права голосу, їм сплачуються фіксовані дивіденди.

Акцій реєстратор

банк, фінансова установа або особа, які мають дозвіл працювати як фідуціарій і свідчити про те, що кількість випущених корпорацією акцій не перевищує дозволеної кількості.

Акціонер

власник акцій акціонерного товариства, ком­панії, підприємства.

Акціонерне
товариство

організаційна форма підприємства, що є спільною власністю осіб, які володіють його акціями. Акціонерні товариства бувають від­критого типу (їх акції можуть вільно купуватися і продаватися) і закритого типу (їх акції можуть бути розповсюдженими серед обмеженого кола осіб).

Акціонерний капітал

основний капітал акціонерного товариства, який утворюється за рахунок випуску акцій.

Акція

цінний папір, який випускається акціонерним товариством, свідчить про часткову участь у статутному капіталі акціонерного товариства.


Банк інвестиційний

посередник між корпорацією — емітентом нових цінних паперів і інвестором. Купує безпосередньо у корпорації новий випуск акцій і облігацій. Виступає гарантом організації і розміщення нового випуску цінних паперів.

«Бета»

показник систематичного ризику.

Біржа

організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Біржа фондова

організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цін­них паперів, валюти, кредитних ресурсів, акціонерна або інша організація, яка надає приміщення, певні гарантії, розрахункові, інформаційні та інші послуги по угодах з цінними паперами.

Біржова ціна

ціна на товари, що реалізуються в порядку біржової торгівлі; систематично публікується в біржових бюлетенях.

Брокер біржовий

особа, яка виступає як посередник між тими, хто продає, і тими, хто купує цінні папери на біржі.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.