лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ
НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

ТЕМА 5. РИЗИК І ЦІНА КАПІТАЛУ

  • Безризикова ставка дорівнює 0,6, дохід по акції Х — 0,11, по акції У — 0,14. Стандартне відхилення доходів по акції Х становить 0,2, по акції У — 0,4. b акції Х дорівнює 0,8, акції У — 1,1. За якою з акцій можна отримати більш високий дохід? Намалюйте графік.
  • Очікуваний дохід по акції може становити 18 %, ринкова премія — 6 %, очікуваний дохід ринку — 15 %. Визначте b акції. Намалюйте графік.
  • Акція приносить дохід у розмірі 15 %, але в майбутньому очікується його зростання на 2 %. Очікуваний дохід ринкового портфеля — 15 %, b акції — 1,2. Визначте ставку доходу за безризиковим цінним папером.
  • b цінного папера дорівнює 1,2, стандартне відхилення — 0,22, безризикова ставка дорівнює 0,11. Згідно з ринковим портфелем очікується отримати дохід 0,15 при стандартному відхиленні 0,2. Визначте очікуваний дохід за цінним папером.
  • Кореляція доходу за цінним папером з ринковим доходом становить 0,8 %, стандартне відхилення доходу цінного папера — 0,15, стандартне відхилення ринкового доходу — 0,25. Визначте b цінного папера.
  • Кореляція доходу за цінним папером з ринковим доходом становить 0,9 %, стандартне відхилення доходу цінного папера — 0,20, стандартне відхилення ринкового портфеля — 0,22. Визначте b цінного папера.
  • Кореляція доходу за цінним папером з ринковим доходом становить 0,7 %, стандартне відхилення доходу цінного папера — 0,20, стандартне відхилення ринкового портфеля — 0,25. Безризикова процентна ставка — 7 %, очікувана ставка ринку — 16 %. Визначте дохід за цінним папером.
  • Інвестор придбав дві акції у співвідношенні до портфеля 60 % і 40 %. Акції мають однакові стандартні відхилення доходів — 0,33. Якщо коефіцієнт кореляції становить +1,0, то яким буде стандартне відхилення портфеля інвестора?
  • Намалюйте графіки лінії ринку цінних паперів і лінії ринку капіталів. Напишіть формули нахилу двох ліній.
  • Безризиковий дохід дорівнює 8 %, очікуваний дохід рин­ку — 17 %, b портфеля — 1,3, стандартне відхилення ринку — 0,22, стандартне відхилення портфеля — 0,25. Визначте нахил лінії ринку капіталів і лінії ринку цінних паперів.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.