лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

?  Запитання для самоперевірки знань

 1. Що таке біржа? Яке походження слова «біржа»?
 2. Який правовий статус УФБ?
 3. Коли була створена Українська фондова біржа? Коли вона почала працювати? Назвіть інші фондові біржі України, які функціонують в Україні і відомі вам за її межами.
 4. Дайте коротку характеристику кожному документу з нормативної бази УФБ.
 5. Що таке біржовий статут, правила біржі?
 6. Які основні правила УФБ?
 7. Назвіть емітентів та інвесторів УФБ. Як захищені їх права?
 8. Що таке депозитарій?
 9. Які функції клірингового банку?
 10. Брокери на УФБ. Які правила їх допуску до проведення торгів?
 11. Що таке лістинг?
 12. Назвіть головні біржові накази.
 13. Що являє собою система позабіржової торгівлі цінними паперами в Україні?

! Контроль індивідуальної роботи студентів

&

  Під час вивчення теми слід звернути увагу на проблему «Практична робота біржі». Для цього необхідно провести обговорення, яке має стосуватися таких питань: 1) біржові операції і 2) біржовий процес. По кожному з названих вище питань студенти виступають з повідомленнями на 5—6 хвилин, які оформлюються як реферат. Після основних доповідей починається їх обговорення, що повинно бути організовано таким чином, аби залучити якомога більше студентів. Для підготовки відповідей на запитання рекомендується така література:

 1. Тьюлз Дж.Т., Брэдли Э.С., Тьюлз Т.М. Фондовый рынок: Университет. учебн.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. —
  С. 99—278.
 2. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1996.
 3. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебн. — М.: Перспектива, 1997. — С. 230—318.
 4. Фондовый портфель / Под ред. Н.Я. Петракова. — М.: Соминтэк, 1992. — С. 508—645.

&

  По темі пропонується література:

 1. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок.: Учебн. пос. — М.: Вита-Пресс, 1998. —
  С. 318—353.
 2. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 103—145.
 3. Позабіржова фондова торговельна система: Річний звіт за 1998 рік. — К.: ПФТС, 1999.
 4. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 7—267.
 5. Тьюлз Дж.Т., Брэдли Э.С., Тьюлз Т.М. Фондовый рынок: Уни­верситет. учебн.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 99—278.
 6. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1996.
 7. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебн. — М.: Перспектива, 1997. — С. 255—318.
 8. Фондовый портфель / Под ред. Н.Я. Петракова — М.: Соминтэк, 1992. — С. 359–430, 508—645.
 9. Фондовий ринок України / Під ред. В. В. Оскольського. — К.: Скарбниця, 1994. — С. 242—268, 280—445.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.