лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 9. ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ


Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондову біржу» фондова біржа — це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. правовий статус фондових бірж може бути трьох видів: публічно-правові, акціонерні товариства та змішані. біржі в Україні — це акціонерні товариства закритого типу, які підлягають в обов’язковому порядку державній реєстрації.
Причини появи та розвитку фондових бірж:

 • розвиток вексельного обігу, виникнення вексельних ярмарків, на яких купці обмінювалися векселями;
 • розвиток державного кредиту та необхідність створення вторинного ринку для державних облігацій;
 • поява і розвиток акціонерних компаній, що випускають цінні папери.

В Україні триває поступовий процес утворення системи фондових бірж. Перша з них — Українська фондова біржа — була створена у вересні 1991 року; перші торги на ній відбулися в січні 1992 року. Слід знати, скільки та які фондові біржі функціонують сьогодні в Україні, основи організації роботи фондових бірж, керівні органи біржі, її комітети, вагомість котирувальної комісії, що складає вимоги лістингу та допускає акції до котирування на фондовій біржі.
Лістинг (включення цінного папера до спеціального списку) є обов’язковою процедурою для торгівлі на фондовій біржі. До лістингу включаються тільки ті цінні папери, які відповідають встановленим вимогам. Потрібно відзначити, що вимоги лістингу досить високі, тому на біржу надходять цінні папери вищого ґатунку.
торгівлею на біржі займаються брокери та дилери, які є посередниками між біржею і клієнтами. Крім того, спеціалісти біржі реєструють усі угоди, укладені між брокерами.
біржовий процес складається з таких стадій:

 • оформлення та реєстрація заяв (наказів) на купівлю-продаж цінних паперів;
 • введення заявок до біржової торгівлі;
 • укладання угод між клієнтами та брокерами;
 • виконання угод;
 • реєстрація торгових угод на біржі;
 • розрахунки (або кліринг) між клієнтами.

Види наказів, які може дати клієнт брокеру щодо купівлі і продажу цінних паперів:

 • розмір наказу на повний або неповний лот (лот — стандартна одиниця торгівлі цінними паперами. На Нью-Йоркській фондовій біржі повний лот акцій дорівнює 100);
 • цінові межі: лімітна ціна не повинна бути нижчою або вищою певної ціни; ринкова — купувати або продавати за поточним курсом; замовлення-стоп — почати або припинити угоди при досягненні певної ціни;
 • часові межі — на 1 день, на 1 тиждень, на 1 місяць, відкритий або «до відміни».

Потрібно знати, щ? таке категорія «купівля на маржі», тобто з використанням позичених коштів. Інвестор вкладає в цінні папери запозичені кошти. На відміну від маржової угоди укладаються «короткі угоди» — шляхом запозичення цінних паперів.
Студент має знати причини появи та розвитку позабіржових
фондових торговельних систем: НАСДАК у США, ПФТС в Україні.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.