лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

Становлення і поступовий розвиток ринкових відносин в Україні сприяє трансформації вже існуючих технологій функціонування фінансових, зокрема фондових ринків, які є однією з важливих складових ринкової економіки. Основу фондового ринку складають специфічні економічні відносини, що в основному полягають у купівлі/продажу довгострокових цінних паперів на визначеному економічному просторі при залученні і з урахуванням певним чином сформованої правової, технічної, економічної і податкової інфраструктури, яка постійно змінюється. Відбувається формування ринку, що потрібен для розміщення цінних паперів акціонерних товариств, які бажають фінансувати розширення своєї виробничої діяльності, і держави, яка, в свою чергу, розміщує на ринку державні цінні папери. Цивілізований організований ринок цінних паперів не тільки налагоджує відносини між емітентом та інвестором, але й сприяє організації контролю і нагляду за фондовим ринком, зумовлює посилення процесу сек’юритизації фінансових відносин.

  1. Метою курсу «Фондовий ринок» і є вивчення від­носин, що формуються на економічному просторі між агентами виробництва з приводу купівлі/продажу фондів, а також усвідомлення того, що на фондовому ринку грошові кошти втілюються в цінні папери різноманітного економічного змісту, строків, вартості, умов позики, ціни та інших ознак.
  2. Завдання курсу — правильно зрозуміти сутність і функції фондового ринку, його інститутів та інструмен­тів, взаємозв’язок фондового ринку з іншими ланками фінансової системи, вивчити нормативні акти, які ре-

гулюють діяльність суб’єктів на ринку і функціонування самого ринку, а також рух фінансових потоків в економіці. Саме це дасть можливість зрозуміти, яким чином емітенти використовують залучені на ринку фінансові фонди і за яких обставин в інвесторів з’являються зайві грошові кошти, яким чином балансуються заощадження та інвестиції.

  1. Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фондового ринку в умовах ринкової економіки. Курс починається з традиційного вивчення сутності, функцій і ролі фондового ринку в економіці і загальної характеристики законодавчого регулювання фондового ринку. Програма курсу також передбачає вивчення суб’єктів та інститутів ринку, інфраструктури ринку, ризику і ціни капіталу, а також ринку акцій, облігацій, похідних цінних паперів і фондової біржі.

«Фондовий ринок» — це теоретико-практичний курс, який є спеціальною базовою дисципліною для підготовки фахівців з економіки і основою для подальшого вивчення спеціальних курсів за цим напрямом.
Даний курс пов’язаний з такими теоретичними дисциплінами, що вивчалися раніше, як фінанси, фінанси корпорацій, макро- і мікроекономіка, основи менеджменту, бухгалтерський облік та аудит, банківська і страхова справа.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.