лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Опціон на продаж


Виграш (втрати) покупця

Виграш (втрати) продавця

Ринкова ціна

 
Виграш

Ринкова ціна
Премія

 

Втрати            Ціна виконання

 

Виграш

Ринкова ціна
Премія

Втрати
Ціна виконання

Розвиток похідних цінних паперів стимулює фінансовий інжиніринг, зумовлює появу нових фінансових інструментів шляхом їх комбінацій. Так, існують комбіновані опціони: стренги, стреди, стріп, спред, стреп.
Варант також можна вважати похідним цінним папером, який дає право власнику облігації придбати за пільговою ціною акцію даної акціонерної компанії.
Своп — контракт між двома учасниками на право обміну деякою сумою валюти, цінних паперів, процентних платежів на умовах, зафіксованих у договорі.
Слід звернути увагу на процентний своп: укладання контракту на позабіржовому ринку, як правило, між фінансово-кредитними інститутами. контракт укладається на базову суму, від якої вираховується процентна ставка (наприклад, тверда ставка обмінюється на плаваючу). У кінці строку виводиться сальдо: для одного із учасників воно позитивне, для іншого — негативне.


?  Запитання для самоперевірки знань
 1. Які причини появи та розвитку похідних фінансових інструментів?
 2. Як ви розумієте категорію «хеджирування»?
 3. Назвіть основні види похідних цінних паперів.
 4. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної?
 5. Для чого відкривається маржовий рахунок? Які види маржі на нього надходять?
 6. Що таке опціон? Які його особливості?
 7. Чим відрізняється опціон call від опціону put, американський опціон від західноєвропейського?
 8. Як ви розумієте опціонну премію?
 9. Де та як укладаються контракти своп?
 10. Що таке варант та чому його можна розглядати як похідний фінансовий інструмент?
 11. Як ви розумієте категорію «синтетичні цінні папери»?
 12. Якими є передумови появи фінансового інжинірингу?
 13. Назвіть основні види комбінованих опціонів.

! Контроль індивідуальної роботи студентів

На практичних заняттях рівень набутих знань визначається шляхом перевірки розв’язання задач, побудови графіків та вміння пояснити економічну сутність розрахунків, які були проведені, а також шляхом тестової перевірки.

&

  Пропонована література:


Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок. — М.: Вита-Пресс, 1998. — С. 123—149.
Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рын­ки. — М.: Тривола, 1995. — С. 50—65.
Колб Р.У. Финансовые деривативы: Учебн.: Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1997. — С. 8—30.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.