лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

?  Запитання для самоперевірки знань

 1. Як ви розумієте сутність облігації як фінансового інструменту?
 2. Яке визначення дано облігації в Законі України «Про цінні папери та фондову біржу»?
 3. Чим відрізняється облігація від акції?
 4. Які ви знаєте сегменти ринку облігацій?
 5. У чому полягають особливості державної облігації?
 6. У чому полягають особливості муніципальної облігації?
 7. Які ви знаєте види облігацій, що випускаються акціонерними товариствами?
 8. Як визначити ціну облігації? Напишіть формулу.
 9. Як визначити поточний дохід за облігацією?
 10. Як визначити дохідність облігації до часу погашення? Напишіть формулу.
 11. Як визначити повну реалізовану дохідність облігації? Напишіть формулу.
 12. Поясніть показник Макоулі.
 13. Чи можна застосувати фундаментальний і технічний аналіз до ринку облігацій?

! Контроль індивідуальної роботи студентів

Полягає у перевірці правильності розв’язання задач, визначенні ступеня розуміння і засвоєння основних положень теорії та економічної суті проведених розрахунків, а також проведенні тестової перевірки знань.
Індивідуальні завдання можуть виконуватися студентами, які готують дипломні роботи за темами державного, муніципального боргу, дефіцитності державного бюджету. Пропонуються проблеми:

&

  Державні облігаціїї на фінансовому ринку США (див.: Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 381—394).
 1. Муніципальні облігації в США (див.: Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 394—407).

Для студентів, які виконують теми по фінансах акціонерних товариств, пропонується тема «Види позичкового капіталу», яка описана в книзі Брєдли Р., Майерс С. «Принципы корпоративных финансов» (М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 1997. — С. 652—673).

&

  Рекомендується література:

 1. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебн. пос. — М.: Вита-Пресс, 1998. — С. 69—123, 149—193.
 2. Брэдли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 1997. — С. 652—673.
 3. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 56—71.
 4. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 169—217.
 5. Мартенс А. Инвестиции. — К.: Киев. инвестиц. агентство, 1997. — С. 215—250.
 6. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — С. 33, 36, 104—106, 165, 218.
 7. Тьюлз Дж.Т., Брэдли Э.С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок: Уни­верситет. учебн.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 41—52.
 8. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 21—34, 381 — 407.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.