лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 7. РИНОК ОБЛІГАЦІЙ


Ринок облігацій — сегмент фондового ринку — є ринком боргових інструментів. емітентами облігацій виступають акціонерні товариства, держава, місцеві органи влади. Класифікуються державні і місцеві облігації за строками.
Слід звернути увагу на те, що ринок облігацій відрізняється від ринку акцій. До речі, 80—85 % нових емісій акціонерних товариств у країнах з ринковою економікою припадає на облігації і лише 15 % — на акції. В Україні це співвідношення становить відповідно 1 % до 99 %. Таке становище можна пояснити тим, що акціонерні товариства дуже обережно збільшують сплачений капітал, віддаючи перевагу зростанню боргів (тобто збільшенню пасивів) на певний строк.
Сьогодні існують облігації за термінами погашення, виплатою доходів. Крім цього, має місце випуск гібридних фінансових інструментів, яким притаманні ознаки як облігацій, так і акцій. В Україні згідно із Законом «Про цінні папери та фондову біржу» випускаються облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик, а також облігації підприємств. Тому слід зупинитися на основних характеристиках облігацій, умовах їх випуску і розповсюдження, реквізитах, порядку виплат доходу і викупу.
Ціна облігації (її курс) обчислюється за формулою:
P = C/(1+R) + C/(1+R)2 + … + C/(1+R)n + N/(1+R)n.
За цією формулою визначаються два дисконтовані потоки:

 1. сума купонних платежів за весь термін обігу;
 2. дисконтована сума номінальної вартості.

Слід запам’ятати, що:

 1. при ставці ринку вище за купонну ціна облігації нижче за її номінальну вартість;
 2. при ставці ринку нижче за купонну ціна облігації перевищує її номінал;
 3. у разі, коли ринкова ставка дорівнює купонній, ціна облігації дорівнює номінальній вартості.

Формули обчислення дохідності облігацій:

 1. Поточна дохідність облігацій = С / Р — співвідношення суми річного купона до ціни покупки.
 2. Дохідність облігацій до часу її погашення = [С + (N – P) / n] /
  / [(N + P) / 2],

де N — номінал облігації, Р — поточна ціна облігації, n — тер­мін облігації.

 1. повна реалізована дохідність облігації= ,  / P – 1,

де P — ціна покупки облігації.

 1. Показник Макоулі:

,
де m — термін облігації; t — час (рік операції з купоном); ct — купон (певного року); r — дисконтна процентна ставка; P — ціна облігації.
Цей показник використовується на ринку облігацій з метою визначення стратегії інвестора, чутливості ціни облігації до процентних ставок і залежить від таких показників, як термін погашення, купонна ставка і дохідність до терміну погашення.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.