лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

?  Запитання для самоперевірки знань

 1. Як ви розумієте сутність акції як фінансового інструмента?
 2. Яке визначення акції наведено в Законі України «Про цінні папери і фондову біржу»?
 3. Хто є емітентом акцій в Україні, які він має права та обов’язки?
 4. Назвіть основні реквізити акцій, що випускаються в Україні.
 5. Яке економічне значення має ринок акцій?
 6. Які особливості розвитку ринку акцій в Україні?
 7. Які види акцій вам відомі? Чим пояснюється різноманітність акцій, що випускаються?
 8. Які засоби розміщення акцій ви знаєте?
 9. Поясніть природу скріпа.
 10. Поясніть природу райта.
 11. З якою метою здійснюється фундаментальний аналіз акцій?
 12. З якою метою здійснюється технічний аналіз акцій?
 13. Як визначити ціну (курс) акції з рівномірним ростом дивіденду?
 14. Як визначити ціну (курс) акції з нерівномірним ростом дивіденду?
 15. Як визначити поточний дохід акції?

! Контроль індивідуальної роботи студентів

Здійснюється шляхом перевірки виконання домашніх завдань, виправлення та розбору помилок, що були допущені під час розв’язання задач, з’ясування економічної сутності розрахунків.
Рекомендована література:

&

 Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебн. пос. М.: Вита-Пресс, 1998. — С. 34—69, 228—256.
 1. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 42—55.
 2. Мартенс А. Инвестиции. — К.: Киев. инвестиц. агентство, 1997. — С. 251—269.
 3. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 143—168.
 4. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — С. 166—169, 194—202.
 5. Тьюлз Дж.Т., Брэдли Э.С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок: Университет. учебн.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 29—41, 440—470.
 6. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 21—34, 402—419, 488—498.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.