лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Правила інвестування в акції:

  • якщо внутрішня ціна вища за ринкову, акцію треба купувати;
  • якщо внутрішня ціна акції нижча за ринкову, акцію треба продавати.

Слід також знати такі цінні папери, як райти та скріпи. Їх випуском компанія може обмежити приплив нових акціонерів.
Скріп (subscription — підписка) підтверджує право акціонера на придбання нових акцій пропорційно його частці. Особливість полягає в тому, що акції сплачуються за рахунок резервного фонду акціонерного товариства. Скріпи називають також бонусом, або капіталізацією.
Райти — цінні папери, що розподіляються серед акціонерів пропорційно їх частці в капіталі за пільговими цінами. При випуску нових акцій власники райтів допускаються до розміщення з дисконтом 15—20 % до ринкової ціни на момент оголошення емісії.
Традиційно у багатьох країнах фондова біржа та позабіржові фондові торговельні системи організовують вторинний ринок. З’ясуємо значення вторинного ринку акцій, який надає можливість організувати вільну купівлю/продаж усіх раніше випущених акцій. Вторинний ринок фактично гарантує первинне розміщення, оскільки купуючи акцію її власник впевнений, що у разі необхідності її продажу він зможе зробити це на вторинному ринку.
Інтернаціоналізація фінансових ринків призвела до появи нових фінансових інструментів, в основі яких лежить акція, — американських депозитарних розписок (АДР) і глобальних депозитарних розписок (ГДР). Вони підтверджують право власності на іноземні акції, що випускаються в інших країнах. Емітуються банками — депозитаріями акцій. Американські депозитарні розписки вперше були випущені в 1927 році. Сьогодні вони емітуються у США і є ефективним засобом отримання інвесторами доступу до американських фондових ринків.
Глобальні депозитарні розписки випускаються в країнах Західної Європи для залучення інвестицій в акції іноземних компаній.
З метою детального вивчення ринку акцій необхідно здійснити фундаментальний і технічний аналіз ринку акцій.
Фундаментальний аналіз проводиться за трьома основними напрямами. Він включає: загальний економічний аналіз розвитку країни, аналіз економічного і фінансового стану галузі, до якої належить акціонерне товариство — емітент акцій, аналіз фінансових показників емітента акцій. Така послідовність називається метод «згори—донизу». Застосовується також інший метод — «знизу—нагору». Особлива увага приділяється аналізу фінансової звітності.
Метою фундаментального аналізу є визначення основних характеристик і виявлення хибно оцінених акцій на ринку. На підставі фундаментального аналізу інвестори можуть отримати відповідні рекомендації.
Технічний аналіз акцій спрямовано на отримання короткострокових прогнозів стосовно руху цін на акції. Необхідно знати основні положення технічного аналізу: лінії підтримки та опірності, сигнали, основні графіки динаміки цін. Докладніше з фундаментальним і технічним аналізом акцій можна ознайомитись у монографії: Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 813—826.
Для тих студентів, яких цікавить поглиблене вивчення технічного аналізу, слід порекомендувати монографію Ерліха А. «Технический анализ товарных и финансовых рынков» — (М.: ИНФРА-М, 1996).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.