лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ціна акції — це теперішня вартість її майбутніх грошових потоків.
Формули обчислення ціни акції:

  • Ціна привілейованої акції обчислюється за формулою:

Р = Д / R
(дивіденд ділимо на очікувану ставку доходу),
або
Р = Д / (1+R)n.

  • Ціна звичайної акції обчислюється за формулою:

.

  • Ціна звичайної акції з постійним зростанням дивіденду (модель американського економіста Гордона): Ро= Дt / (R – g)N, або Ро= До ? (1 + g) ? (R – g), де До — дивіденд нульового року; R — очікувана ставка доходу ринку за даним класом акцій; g — ставка росту дивідендів.
  • Ціна звичайної акції з нерівномірним зростанням дивіденду визначається як сума двох дисконтованих потоків: 1) дивідендів у роки їх швидкого зростання і 2) ціни акції в останній рік швидкого зростання дивідендів.

5. Ціна акції з нерівномірним ростом дивіденду визначається шляхом здійснення трьох послідовних дій:
по-перше, визначається сума сьогоднішньої вартості дивідендів у період їх швидкого росту: До ? FVСT= Д1 ? PVСF = PVД1, тобто дивіденд нульового року (До) множиться на процентний фак­тор майбутньої вартості (FVСT). У результаті отримуємо дивіденд першого року (Д1), який дисконтуємо, тобто множимо на процент­ний фактор сьогоднішньої вартості (PVСF). Отриманий таким чином дивіденд за число років швидкого росту підсумовуємо як
;
по-друге, визначаємо очікувану ціну акції в останній рік швидкого росту дивідендів. Використовуємо модель Гордона, оскільки дивіденди у наступні роки зростають рівномірно:
Pt = Дt /(L – g),
отриману суму дисконтуємо і отримуємо результат:
Pt ? PVIF = PVP3;
по-третє, підсумовуємо два грошових потоки і отримуємо:
.
Приклад розрахунку за вищенаведеними формулами можна знайти у навчальному посібнику Суторміної В.М., Федосова В.М. і Рязанової Н.С. «Фінанси зарубіжних корпорацій».
Зауважимо, що всі ці формули обчислюють внутрішню ціну акції. Поточна ціна її на фондовому ринку визначається попитом і пропозицією.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.