лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 6. РИНОК АКЦІЙ


При вивченні даної теми слід наголосити на тому, що ринок акцій є важливим сегментом фінансового ринку. Головна функція ринку акцій полягає у забезпеченні процесу накопичення капіталу, залученні інвестицій в економіку. Саме цим і пояснюється рух довгострокових фінансових фондів. У законодавстві та економічній літературі західних країн фондовий ринок називається ринком капіталів.
Розвиток фондового ринку в Україні має ряд особливостей:

  • ринок пов’язаний з процесом приватизації державної власності та акціонуванням підприємств;
  • основна частина операцій з цінними паперами (98 %) зосереджена на первинному ринку;
  • вторинний ринок розвивається недостатньо через низьку ліквідність акцій новостворених акціонерних товариств;
  • розвивається переважно неорганізований ринок, на який при­падає до 95 % всього обігу цінних паперів, що свідчить про
    низькі інформованість та ефективність ринку.

Слід знати визначення та реквізити акцій, наведені в Законі України «Про цінні папери та фондову біржу», а також основні положення про акції, що випускаються, наведені в Законі України «Про господарські товариства».
Варто проаналізувати тенденції в появі нових видів акцій. Так, прості акції, що випускаються акціонерним товариством, у класичному варіанті наділені правом голосу. У наш час з’явилися прості акції без права голосу або з обмеженими правами голосу.
І навпаки, випускаються привілейовані акції з правом голосу за окремими рішеннями.
Ринок акцій у західних країнах переважно біржовий. При цьому слід відзначити, що на фондовій біржі реалізуються, як правило, великі пакети акцій найвпливовіших з економічного погляду компаній.
Акції емітуються на первинному ринку, а їх обіг відбувається на вторинному. Способи первинного розміщення акцій визначаються законами і традиціями країни. Існують два основних методи розміщення акцій: публічне і приватне. У західних країнах переважає публічне розміщення (або відкрита підписка), суть якого полягає в тому, що акції пропонуються до продажу «широкій публіці», тобто численним і різноманітним інвесторам. Приватне розміщення припускає одного основного інвестора, який купує відразу весь випуск. Основний інвестор (андеррайтер) створює розподільчу мережу, через яку він продає весь випуск або його основну частину. Андеррайтерами звичайно виступають інвестиційні банки, банкірські доми (як у США) або великі комерційні банки (як у Німеччині).
Приватне розміщення акцій має ряд переваг, які можна уявити таким чином:

  • емісії корпорацій при приватній підписці не реєструються Комісією з цінних паперів та фондової біржі, що призводить до зниження витрат;
  • корпорації не розкривають таким чином свої довгострокові та фінансові плани. Зазвичай у цьому зацікавлені корпорації ВПК та галузей високих технологій;
  • інвестиційний банк гарантує розміщення випуску.

При публічному розміщенні акцій потрібна обов’язкова реєстрація емісії в Комісії з цінних паперів та фондової біржі. Емітент повинен подати до Комісії такі документи: реєстраційну заяву, емісійний проспект з достатньою економічною та фінансо­вою інформацією. Витрати на оформлення документів звичайно дуже високі. Отримання дозволу на випуск дає право розміщувати цінні папери на фондовій біржі, як, наприклад, у Великобританії та Німеччині, або звернутися до інвестиційного інституту. У Німеччині посередниками при купівлі-продажу цінних паперів для клієнтів можуть бути тільки банки.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.