лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Модель арбітражного ціноутворення:
E(Ra) = Rf + Y1F1 + ..........+ YnFn,
де E(Ra) — очікуваний дохід по цінному паперу;
Rf — безризикова ставка;
Yn-1 — фактори впливу на ціну;
Fn-1 — ринкова ціна ризику.
Детальніше інформацію з цього питання можна знайти у виданнях:

&

 Мартенс А. Инвестиции. — К.: Киев. инвестиц. агентство, 1997. — С. 153—156, 164—180.
 • Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — С. 169—175.
 • Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 221—225, 258—276.

Студенти мають також знати дуже популярну на Заході теорію ефективності фінансового ринку американського економіста Ю. Фамі. Її сутність полягає в тому, що ефективним можна вважати інформований ринок. Фамі виводить три рівня інформованості, а з них — три рівня ефективності: слабка, напівсильна і сильна. Подібна схема демонструє взаємозалежності та взаємозв’яз­ки між різними ступенями інформованості та ефективністю.


?  Запитання для самоперевірки знань
 • Чим визначається структура процентних ставок?
 • Чому в 50-х роках з’являється практична потреба в розробці теорій ризику?
 • У чому полягає сутність теорії ефективного портфеля Г. Марковіца?
 • Поясніть суть поділу ризику на систематичний і несистематичний.
 • Який цінний папір виділено як безризиковий? Чому?
 • Поясніть модель оцінки капітальних активів.
 • Що показує лінія характеристики цінного папера?
 • Поясніть модель лінії ринку цінних паперів. Напишіть формулу. Наведіть числовий приклад розрахунку.
 • Поясніть модель лінії ринку капіталів. Напишіть формулу. Наведіть числовий приклад розрахунку.
 • У чому різниця між лінією ринку капіталів та лінією ринку цінних паперів?
 • У чому полягає сутність моделі арбітражного ціноутворення?
 • Поясніть теорію безсистемного руху цін.
 • Охарактеризуйте теорію ефективного ринку Ю. Фамі.
 • Назвіть форми ефективності фінансового ринку.

! Контроль індивідуальної роботи студентів

Контроль знань студентів відбувається шляхом розв’язання задач на практичних заняттях.

&

  Рекомендована література:

 • Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебн. пос. — М.: Вита-Пресс, 1998. — С. 377—397.
 • Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.: Вік, Глобус, 1992. — С. 59—83.
 • Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — С. 169—175.
 • Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 221—225, 258—276.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.