лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Слід також пам’ятати, що для здійснення кожного виду депозитарної діяльності має бути видана відповідна ліцензія ДКЦПФР. Потрібно розібратись у таких категоріях, як зберігачі цінних паперів, реєстратори цінних паперів, кліринговий депозитарій і розрахунковий банк. Значення інформації підвищується у всіх сфе­рах економіки, в тому числі і на фондовому ринку. Створюються інформаційно-аналітичні інститути, які видають різноманітні огляди, аналітичні записки, публікують статистичні дані щодо цін, фондових індексів і рейтингів. Останні визначаються також інвестиційними компаніями і фондовими біржами. Найпопулярнішим в Україні фондовим індексом є індекс ПФТС, тому варто ознайомитися з методикою його розрахунку. Індекс обчислюється на основі руху цін простих акцій як середнє арифметичне акцій, які пройшли лістинг і включені до котирувального аркуша першого і другого рівнів; акцій з найбільшою кількістю зареєстрованих угод за умови, що ціна двосторонньої угоди не менша за найкращу ціну купівлі та не вища за найкращу ціну продажу. Базове значення індексу дорівнює 100.


?  Запитання для самоперевірки знань
 1. Як ви розумієте інфраструктуру фінансового ринку? Наведіть її визначення.
 2. Як ви розумієте професійну діяльність на ринку цінних паперів?
 3. Назвіть організаторів торгівлі, яке їх значення на фінансовому ринку?
 4. Як розвивається професійна діяльність на фондовому ринку в Україні?
 5. Що таке депозитарій, його значення?
 6. Яка сфера діяльності Національної депозитарної системи в Україні?
 7. Які основні законодавчі акти регулюють діяльність Національної депозитарної системи в Україні?
 8. Хто є зберігачем цінних паперів?
 9. Яке значення має реєстрація власників іменних цінних паперів?
 10. Які вимоги висуваються до реєстраторів в Україні?
 11. Як ви розумієте кліринговий депозитарій?
 12. Яка роль на фінансовому ринку інформаційно-аналітичних інститутів?
 13. Як ви розумієте саморегулювання на фінансовому ринку, його значення?
 14. Як розвиваються саморегулівні організації в Україні?

! Контроль індивідуальної роботи студентів

За даною темою контроль знань варто здійснити у вигляді колоквіуму.

&

  Пропонується література:

 1. Закон україни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 № 448/96-ВР.
 2. Закон україни «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.97 № 710/97-ВР.
 3. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.98 № 60.
 4. Положення про депозитарну діяльність: Затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.98 № 61.
 5. Річний звіт Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку за 1998 рік. — С. 21—29.
 6. Про заходи щодо створення Національного депозитарію України: Спільне рішення ДКЦПФР і НБУ від 14.07.98 № 83 // Цінні папери України. — 1998. — № 19.
 7. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебн. пос. — М.: Вита-Пресс, 1998. —
  С. 264—318.
 8. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Феникс, 1998. — С. 126—130.
 9. Копейчина А. Создать и обездвижить: Всеукраинский клиринговый депозитарий создается на базе МФС //Фондовый рынок. — 1999. — 7 июня. — С. 25—27.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.