лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 4. ІНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ


Розвиток фондового ринку неможливий без відповідно розвинутої інфраструктури, під якою слід розуміти систему інститутів, що функціонують на фондовому ринку.
Склад інфраструктури:

 • професійні учасники — торговці цінними паперами;
 • організатори торгівлі — фондові біржі та позабіржові фондові торговельні системи;
 • посередники у торговельних угодах — брокери та дилери;
 • посередницькі фінансові інститути — комерційні банки, небанківські депозитні установи, кредитні асоціації, союзи, ощад­ні інститути, страхові компанії, пенсійні фонди, фонди грошового ринку, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди;
 • реєстратори цінних паперів;
 • депозитарії, клірингові депозитарії;
 • розрахунково-клірингові банки;
 • саморегулівні організації ринку цінних паперів;
 • інформаційно-аналітичні інститути.

В Україні поступово розвивається інфраструктура ринку. На сьогодні на вітчизняному фондовому ринку функціонує шість фондових бірж, позабіржова фондова торговельна система (ПФРТС), створена широка мережа посередницьких інститутів, реєстраторів і зберігачів цінних паперів. Свою діяльність щодо державних цінних паперів здійснює депозитарій НБУ, для корпоративних цінних паперів створено Національний депозитарій. Також функціонує загальнонаціональний депозитарій «Міжрегіо­нальний фондовий союз».
Студент повинен зрозуміти, в чому полягає діяльність професійних учасників торгівлі, і знати ці види діяльності.
З цією метою слід ознайомитися із Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (ст. 4 «Професійна діяльність на ринку цінних паперів»). Така діяльність дуже різноманітна — починаючи з організації торгівлі, тобто громадсько-правових відносин з цінними паперами, до діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Потрібно знати, що ринок цінних паперів поділяється на організований та неорганізований. Організований ринок цінних паперів — це функціонуючі на ньому фондові біржі та позабіржові торговельні системи. Неорганізований ринок — це укладання угод щодо цінних паперів за телефоном. В Україні тільки 5 % обігу цінних паперів припадає на організований ринок. Тому при вивченні даної теми особливу увагу слід звернути на проблеми, пов’язані зі створенням і функціонуванням Національної депозитарної системи, перед якою сьогодні поставлено два завдання — створити систему обліку руху цінних паперів та забезпечити ліквідність фондового ринку. Ці проблеми практично поєднані зі створенням централізованої депозитарної системи і бездокументарної системи обігу цінних паперів. У законодавчому порядку проблема вже вирішена: прийнято Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.97 № 710/97-ВР. Необхідно знати основні положення цього Закону України, а саме:

  • структура Національної депозитарної системи складається з двох рівнів: нижнього — зберігачів, які ведуть рахунки власників іменних цінних паперів, та реєстраторів власників іменних цінних паперів, і верхнього — Національний депозитарій України та депозитарії, які ведуть рахунки для зберігачів і здійснюють кліринг та розрахунки по цінних паперах;
  • сфера діяльності Національної депозитарної системи та Національного депозитарію, так само як і їх компетенція, має бути розмежована;
  • важливо визначити особливості передачі та реалізації права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі;
  • існують такі види депозитарної діяльності: зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; облік операцій клієнта, що стосуються цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
  • особливості електронного обігу цінних паперів.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.